Anette Kjær

Kontaktadresse: Fårupvej 113, Fårup, 8471 Sabro.
Telefon: 2992 7122
E-mail: anettekjaer2@live.dk
Hjemmeside: www.anettekjaer.dk

  1. Ny højskolesangbog nov. 2020. Hvad kom med? Hvad forsvandt?

  2. Alsangen under Besættelsen med udblik til i dag

  3. Jeppe Aakjær og Thøger Larsen

  4. Sprogets magt og magi

  5. Højskolesangbogen – et poetisk opslagsværk i livsduelighed

  6. Syng morgensang! Bestil en morgensang-vært

  7. Carl Nielsen - komponisten, musikeren og mennesket

  8. Jeppe Aakjær. En dagsaktuel stemme fra fortiden

  9. Et mageløst makkerpar – Aakjær / Nielsen

  10. Smilet er den korteste vej

 

 

Foredragsholder, sanger, organist og underviser og medforfatter til bogen ”Jeppe Aakjær og Thøger Larsen. En brevveksling 1902-1927” udgivet 2020.
Anette Kjær har siden 1994 haft en omfattende foredragsvirksomhed med emner og sangaftner af stor spændvidde. Alle emner er bygget op over en række fællessange fra Højskolesangbogen. Anette Kjær er udd. klassisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium, udd. organist fra Vestervig kirkemusikskole og har læst idéhistorie på Aarhus Universitet. Har i samarbejde med Erling Lindgren, Peter Vuust og Christian Vuust udgivet de to anmelderroste cd’er ”Så syng da, Danmark, lad hjertet tale…” I og II. Har sunget på Den Jyske Opera og været gæstelærer på en række højskoler. Er fastansat organist ved to kirker i Himmerland, hvor hun bl.a. er initiativtager til og leder af Midthimmerlands Kirkehøjskole
Arrangører skrev:
Vores højskoleuge fejrede sit 10 års jubilæum i år… Anette Kjær modtog som den første i de 10 år en stående applaus. (Simon Griis, projektleder)
Anette Kjær har en stor, grundig og omfattende viden om de emner hun formidler. Hun indlever sig i emnet, så foredraget bliver intenst og medrivende. (Ole Brunsbjerg, tidl. forstander på Hadsten højskole)

Anette Kjær afholder foredrag i hele landet.
Læs mere, hør lydklip og se flere emner på www.anettekjaer.dk

1. Ny højskolesangbog nov. 2020. Hvad kom med? Hvad forsvandt?

Fællessang og fortælling i krydsfeltet mellem tradition og fornyelse.
En ny, opdateret udgave af højskolesangbogen ser dagens lys i november 2020. Hvilke sange er sluppet gennem nåleøjet, hvilke måtte udgå? Landets uofficielle kanon for den danske sang er ventet med spænding og følges med stor opmærksomhed i medier og blandt menigmand, for vi har alle aktier i sangskatten.
Tilhørerne tages med på opdagelse i den nye højskolesangbog og dens sange. Fællessangene giver afsæt til fortællinger om sangene, højskolesangbogens lange historie og fællessangens betydning i dag.
Emnet kan bestilles allerede nu, men afholdes først fra december 2020, når den nye højskolesangbog er udkommet.
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: Klaver og højskolesangbøger; honorar efter aftale)
Foredraget er nyt!

2. Alsangen under Besættelsen med udblik til i dag

Det landsdækkende initiativ Alsang 2020 tager afsæt i alsangen under Besættelsen, hvor sangen og musikken med eet fik en ny betydning og gav mod og sammenhold i en uvis tid. Mens krigen kastede sine lange skygger ind over landet, blev alt det usigelige sagt mellem linjerne i sange og revyviser.
Gennem fællessange og med afsæt i avisartikler fra Besættelsen, autentiske beretninger og øjenvidneskildringer tegnes et billede af alsangens opståen og udbredelse, og om den blandede modtagelse fænomenet fik i samtidens intellektuelle kredse.
Emnet berører også sangens betydning i kampen for fred og frihed med udblik til Hannah Arendt, K. E. Løgstrup, Aksel Schiøtz, Poul Henningsen m.fl. og trækker tråden op til i dag, hvor fællessangen og alsangen igen vinder frem.
Kan alsangsbølgen under Besættelsen sammenlignes med fællessangens opblomstringen i dag?
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: klaver, cd-afspiller og højskolesangbøger; honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: bl.a. Rødding Højskole, SeniorHøjskolen, Nr. Nissum, Rønshoved Højskole, Grundtvigs Forum, Hvidbjerg, Vor Frelser kirke, Aalborg, Helligåndskirken, Aarhus mfl.

3. Jeppe Aakjær og Thøger Larsen
Breve, sange og fortællinger

Brevvekslingen mellem Jeppe Aakjær og Thøger Larsen har ikke tidligere været udgivet i sin helhed, men Anette Kjær har i samarbejde med cand.mag. og tidl. studielektor Knud Kramshøj samlet, renskrevet og udgivet brevene i bogen ”JEPPE AAKJÆR OG THØGER LARSEN. En brevveksling 1902 – 1927”, der udkom i april 2020.
Brevvekslingen, der strækker sig over 25 år og 141 breve, giver et nyt og nuanceret indblik i de to digteres personlighed, udviklingen i deres forfatterskab og tidens litterære atmosfære. Brevene lader læseren lytte med på brudstykker af de to digteres levende, livlige og medrivende samtale om litteratur, kunst, politik, hverdagsliv og vidtløftige drømme.
Med afsæt i brevvekslingen fortælles om de to digtere, deres stærke venskab og samtalen mellem dem. Fortællingen akkompagneres af en række fællessange med tekst af de to digtere, der indimellem brevskrivningen og meget andet berigede sangskatten med stærke og uopslidelige sange.
Foredraget er nyt!

4. Sprogets magt og magi

Hvad gør vi ved sproget og hvad gør det ved os, - og hvor blev stilheden af?
Der er ord alle vegne. Fra morgen til aften. Fra fødsel til død. Med sproget kan vi fortrylle og forbande, slå ihjel og oplive. Det levende ord er livsfarligt, livsaligt og livsnødvendigt. Betragtninger, fortællinger og en række fællessange sætter fokus på sprogets magt og magi, på stilheden, der kalder på eftertanken, og på sangen, der tager over, når vore egne ord ikke slår til.
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: Klaver og højskolesangbøger (helst 18. udgave); honorar efter aftale)
Foredraget tidligere holdt: Bl.a. Løgumkloster Højskole, Bovlund Frimenighed, Svenstrup kirke, Ebeltoft kirke, Sortebrødre sogns kirke, Viborg, Foreningen Norden, Aalestrup, Rude Strand Højskole, Rødding Højskole, Romdrup kirke mfl.

5. Højskolesangbogen – et poetisk opslagsværk i livsduelighed

Eksistens-tænkning på vers.
Højskolesangbogens sange fortæller om menneskelivet midt mellem skabelse og tilintetgørelse. De skærper sanser og sprog, rækker os tanker og trøst, anviser retning og fokus og tager livtag med de store eksistentielle spørgsmål. Sangene løfter os fra det selvransagende ud i det fælles liv med hinanden og rækker os forståelsen af, at vi er en del af en fælles fortælling og er underlagt fællesmenneskelige grundvilkår. Hver eneste sang, hvad enten den er lys eller alvorsfuld, er en stille insisteren på livets rigdom, styrke og glæde.
Fællessang og fortælling med udblik til bl.a. K. E. Løgstrups og Hannah Arendts eksistenstænkning.
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: : Klaver og højskolesangbøger (helst 18. udgave); honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: Bl.a. Rønshoved Højskole, Lemvig kirke, Holstebro Højskoleforening, Sulsted kirke, Tostrup kirke, Brandbjerg Højskole, Humlum kirke mfl.

6. Syng morgensang! Bestil en morgensang-vært

Morgensangen er genopstået!
På skoler, på biblioteker, på arbejdspladser, i kirker og på uddannelsesinstitutioner synges der nu morgensang på livet løs, hvor alle har mulighed for at komme forbi og være med til at synge dagen godt i gang.
Den fælles morgensang skaber et helt unikt fællesskab på tværs af alt det, der normalt skiller os og er samtidig en enestående måde at begynde dagen på. Her løftes vi ud i den nye dag med en nærende portion tankevækkende ord tilsat smukke melodier, alt imens kroppen ventileres og styrkes.
Fællessang er sundt hele vejen rundt. Så spar vitaminpillen og syng morgensang i stedet!
Anette Kjær er morgensang-vært i talrige sammenhænge, bl.a. i Folkekirkens Hus i Aalborg, i kirker og som optakt til højskoledage.
Gennem de seneste 5-6 år har hun afholdt en lang række morgensangs-arrangementer for børn, unge og voksne, hvor hun kæder dagens morgensange sammen med små fortællinger. Hun akkompagnerer selv til sangene.
Kontakt Anette Kjær og hør mere og få hjælp og sparring til at etablere morgensang i Jeres sammenhæng.
(30-60 min. ; nødv. hjælpemidler: Klaver og højskolesangbøger (helst 18. udgave). Honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: bl.a. div. Højskoler, Folkekirkens Hus, Aalborg, Midthimmerlands Kirkehøjskole, Kalvø Højskoledage, Aarestrup og Haverslev kirker.

7. Carl Nielsen - komponisten, musikeren og mennesket

150 året for Carl Nielsens fødsel blev i 2015 fejret langt ud over landets grænser. Carl Nielsens koncertsalsmusik og operaer opføres over hele verden, og hans melodier til de folkelige, danske sange og salmer hæver sig stadig over landskabet med en egen, smuk tone. Carl Nielsen kunne som få spinde en melodi af enkel skønhed og stor rigdom. Ordene fik nyt liv, og sangene såvel som symfonierne vidner om det brede vingefang. Carl Nielsen var levende optaget af sin samtid. Han komponerede, skrev og tænkte med afsæt i sin tid og det nybrud, der satte sig spor i kunst, kultur og dagligliv omkring århundredeskiftet. Med udgangspunkt i sangene og med afsæt i Carl Nielsens breve og artikler, tegnes et portræt af komponisten, musikeren, samfundsdebattøren, musikskribenten og mennesket Carl Nielsen, der fik så stor betydning, ikke mindst for den danske, folkelige fællessang.
(60-120 min. ; nødv. hjælpemidler: Klaver og højskolesangbøger (helst 18. udgave) og evt. cd-afspiller; honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: bl.a. Markus kirken, Aarhus, Humlebæk kirke, Søndre Sogn, Viborg, Ryslinge Frimenighed, Gl. Rye kirke, Malle kirke, Mariager kirke, Als kirke m.fl.

8. Jeppe Aakjær. En dagsaktuel stemme fra fortiden

Et portræt af digteren, somfundskritikkeren, naturfredningsmanden og mennesket Jeppe Aakjær.
Jeppe Aakjær skabte med sine litterære værker og socialindignerede taler et vældig spektakel i samtiden, alt imens han på samme tid sang folket sammen igen med sine lyriske digte om naturen, årstidernes skiften og menneskelivets grundvilkår; en sjælden personlighed med et kompromisløst sind og en sans for social retfærdighed og naturens uberørte storhed.
Med afsæt i en række fællessange med tekst af Jeppe Aakjær tegnes et portræt af den højtråbende samfundskritiker, den lyriske digter og mennesket Aakjær; En sjælden personlighed med et kompromisløst sind og en sans for social retfærdighed og naturens uberørte storhed.
Tråden trækkes op til i dag med spørgsmålet om, hvorvidt Aakjærs virke og digtning også taler ind i vor egen tid. Er der træk af Aakjærs samfundskritik, der også i dag ville kunne høres som et tiltrængt korrektiv til tidsånden? Hører det menneske- og natursyn, vi finder i Aakjærs sange en svunden tid til, eller kan det stadig slå strenge an i det moderne menneske og korrespondere med vor tids natursyn og udfordringer?
(60-120 min. ; nødv. hjælpemidler: Klaver og højskolesangbøger (helst 18. udgave); honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: Bl.a. Humlebæk kirke, Markuskirken, Aarhus, Skærum Mølle, Ødum kirke, Ry kirke, Rødding Højskole mfl.

9. Et mageløst makkerpar – Aakjær / Nielsen

Venskab og samarbejde.
Det frugtbare samarbejde mellem komponisten Carl Nielsen og digteren Jeppe Aakjær byggede på et livslangt venskab og en dybtfølt, gensidig respekt. I hhv. 2015 og 2016 fejres 150 året for deres fødsel. Med afsæt i bl.a. brevvekslingen mellem de to kulturpersonligheder fortælles historien om et af 1900-tallets mest interessante digter/komponist-par, hvis samarbejde berigede den danske sang og gav såvel digtningen som den folkelige fællessangstradition en ny retning.
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: : Klaver og højskolesangbøger (helst 18. udgave); honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: bl.a. Hadsten Højskole, LOF Midtjyllands sommerhøjskole, Aars kirke, Højelse kirke, Løgumkloster Refugium mfl.

10. Smilet er den korteste vej

H.C. Andersen og Benny Andersen.
I Højskolesangbogen står de side om side, og begge formår de med et glimt i øjet at beskrive verden og ikke mindst os danskere. Ofte kaldes smilet frem, når de holder spejlet op foran os, - det smil, der når så langt og træffer så præcist. Det underfundige, det udødelige og det skæve mødes her i sange, beretninger og udsøgte eksempler fra de to folkekære digteres righoldige værker.
(60-120 min. ; nødv. hjælpemidler: Klaver og højskolesangbøger (helst 18. udgave); honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: Bl.a. Kroghøj Gl. Skole, Tamdrup kirke, Skørping Nykirke, Bjergnæsskolen, Viborg, Romdrup kirke.