Anne Hedeager Krag

Kontakt: Dronningens Tværgade 41, 4.1, 1302 København K
Telefon: 2966 3114
E-mail: a.hedeager@gmail.com

  1. Silkefund langs Silkevejen
  2. Bayeux-tapetet
  3. Vikingernes veje mod øst
  4. Dragt og magt
  5. Kristne symboler i tekstiler fra vikingetid
 

Arkæolog, mag. art.
Siden 1989 har jeg arbejdet med forsknings- og formidlingsprojekter. Desuden har jeg foretaget en del studierejser i Europa og i Den Nære Orient indenfor mit forskningsområde, som er dragt- og tekstilforskning fra omkring Kr. f. - ca. 1600 e.Kr.

Anne Hedeager Krag kommer i hele landet med foredrag.

1. Silkefund langs Silkevejen

Silkevejen er et netværk af karavaneveje fra Kina til Europa, der har været kendt siden Kr. f. De hidtil ældste fund af kinesisk silke kendes fra den syriske oaseby Palmyra. Der vises lysbilleder fra Palmyra, og den tidlige silkefremstilling samt fund af silke omtales.
(90 min.; nødv. hjælpemidler: projector; vejledende honorarpris 5.000 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Kirker, sognehuse og biblioteker.

2. Bayeux-tapetet

Bayeux-tapetet er et ca. 70 m. langt og ca. 50 cm. bredt billedtæppe, der skildrer normannernes sejr over englænderne ved slaget ved Hastings i 1066. Tapetets handling gennemgås, og der sammenlignes med samtidigt billedmateriale fra manuskripter. Herved ses ligheder i dragterne.
(90 min.; nødv. hjælpemidler: projector; vejledende honorarpris 5.000 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Kirker, sognehuse og biblioteker.

3. Vikingernes veje mod øst

Arkæologiske fund viser tætte forbindelser mellem Skandinavien og Rusland i vikingetiden. Historiske kilder og fund fra udgravninger viser denne samhørighed.
I foredraget fortælles om vikingernes rejser og bosættelser mod øst ned langs de russiske floder frem til Sortehavet og Det Kaspiske Hav.
(90 min.; nødv. hjælpemidler: projector; vejledende honorarpris 5.000 kr. + transport)
Foredraget er nyt!

4. Dragt og magt

Dragten i vikingetid og tidlig middelalder afspejlede magt og værdighed, og store magtcentre påvirkede dragten i hele Europa.
(90 min.; nødv. hjælpemidler: projector; vejledende honorarpris 5.000 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Kirker, sognehuse og biblioteker.

5. Kristne symboler i tekstiler fra vikingetid

I den europæiske historie har den kristne dragt i de sidste 1500 år spillet en stor rolle. I foredraget inddrages arkæologiske tekstilfund fra vikingetid, der sammen med billeder fra europæiske kirker og biblioteker viser danske og europæiske dragter med kristne symboler.
(90 min.; nødv. hjælpemidler: projector; vejledende honorarpris 5.000 kr. + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Kirker, sognehuse og biblioteker.