Annette Grunwald

Kontakt: Blomstermarken 105, 1. tv., 9000 Aalborg
Telefon: 2390 4211
E-mail: ag@annettegrunwald.dk 

  1. Hverdagserfaringer fra et liv i DDR - Tanker om demokrati
  2. ’Det er ikke dig, vi mener’ – eller tilflytter fra Tyskland
 

Annette Grunwald er født året efter at muren blev bygget som den ældste af 5 søskende.
En mur, der adskilte familien i en vesttysk og en østtysk del. Hun var før murens fald del af en miljøgruppe, der engagerede sig for fred, retfærdighed og miljøbeskyttelse. Hun er uddannet civilingeniør fra Tekniske Universität i Dresden, Master i Læreprocesser fra Aalborg Universitet, og har en Ph.d. grad i organisering af samarbejde mellem forskellige aktører i STEM uddannelse og har skrevet en bog om samarbejdet i den åbne skole. Hun flyttede til Danmark i 1996.

Foredragene udbydes både virtuelt og ved fysisk fremmøde over hele landet, undtagen Bornholm.

1. Hverdagserfaringer fra et liv i DDR - Tanker om demokrati

Dette foredrag giver et indblik i hverdagslivet i DDR og i den samfundsmæssige forandringsproces, indledt før og efter murens fald.
Med et liv som barn, teenager og ung voksen med et arbejde på en industrivirksomhed efter endt uddannelse får I indsigt i et liv med mange facetter i en anden samfundsorden end den vi er vant til. Det er en personlig beretning fra  et liv under de daværende politiske rammebetingelser i et autoritært regime. Demokrati er noget, vi næsten tager for givet i Danmark.
I min ungdom tænkte jeg meget over, hvordan et samfund burde være, som jeg har lyst til at leve i. Et spørgsmål, som  også mange stiller sig i dag med samfundsemner som medbestemmelse, retfærdighed, klima, den sociale situation m.v.
Som ung i DDR voksede jeg op i en familie med to forældre, der havde deres vanskelige erfaringer fra egen ungdom  med i bagagen, og som var kritiske over for DDR-systemet. Diskussionerne i min familie og i blandt mine venner gik ofte i ring. Vi følte os magtesløse og viste ikke, hvad vi skulle gøre. Helt anderledes end i et demokratisk samfund med mulighed for at ytre sig og handle på bekymringer og ideer.
I foredraget vil jeg komme med mange eksempler og hverdagserfaringer fra livet i DDR, som man almindeligvis ikke har kunnet læse om i de danske medier.
(60-90 min.; 4500 Kr. plus transport efter statens takst. Ved ønske om 90-120 minutter inkl. pause, dialog og debat: 5000 Kr. plus transport efter statens takst)

2. ’Det er ikke dig, vi mener’ – eller tilflytter fra Tyskland

At være tilflytter. Mange kender det ved skift af arbejde eller når livsomstændigheder ændrer sig. At flytte til en anden  landsdel, en anden by. Det betyder bl.a. at skulle danne nye netværk, nye relationer til naboer, arbejdskollegaer, venner.
I en mere og mere internationaliseret verden er det at flytte til et andet land, også en del af manges hverdag. Her er nødvendigheden af at danne nye relationer endnu mere udtalt og kombineret med fornemmelsen af, at blive slået  tilbage til start. Helt tilbage til start. Grunden er, at der mangler alt i starten, selv sproget.
Dette foredrag fortæller om processen med at ’ankomme’ til et nyt land. Den fortæller om at håndtere denne situation med at starte helt forfra. En begyndelse, hvor man ikke kender noget til de ting, der er sket i samfundet før man kom. Og det man selv kommer med af viden og erfaringer, er hellere ikke fælles baggrund med ens omgivelser.
En begyndelse med sproglige misforståelser og en følt fremmedhed i forskellige situationer. Men som udlænding fra et andet europæisk land er det trods alt nemmere at falde til, fordi jeg også har fået at vide, når venner og bekendte har diskuteret vanskelighederne med indvandrere, ’at det er ikke dig, vi mener’.
At ’ankomme’ i sit nye liv kræver nogle anstrengelser godt hjulpet af alle de skønne mennesker, man møder på sin vej.
(60-90 min.; 4500 Kr. plus transport efter statens takst. Ved ønske om 90-120 minutter inkl. pause, dialog og debat: 5000 Kr. plus transport efter statens takst)