Bjørn Rabjerg

Kontakt: Sdr. Boulevard 116, 1.th., 5000 Odense C
Tlf. 6025 8979 (mobil), 8716 2451 (kontor)
E-mail: brabjerg@gmail.com
Hjemmeside: http://person.au.dk/bjr@teo

  1. Hvad er det at være sig selv, og hvordan bliver man det?
  2. Løgstrup og Kierkegaard
  3. Menneskets ondskab og livets godhed. K. E. Løgstrups tænkning
  4. Selvudvikling eller dannelse?
  5. Trivialitetens tusmørke
 

Bjørn Rabjerg er religionsfilosof, forsker og formidler. Siden 2002 har han undervist og holdt foredrag i en lang række forskellige sammenhænge: Som underviser har han været en del af det danske skole- og uddannelsessystem som lærer både i folkeskolen, gymnasiet og på universitetet, mens han som formidler har holdt adskillige foredrag ved folkeuniversiteter i hele landet, ved højskoler og i sognegårde.
Bjørn Rabjerg beskæftiger sig især med religionsfilosofi, hvor hans hovedområde er K. E. Løgstrups tænkning, og han fungerer som daglig leder af Løgstrup-arkivet ved Aarhus Universitet. Bjørn Rabjerg arbejder også i et forskningsprojekt om Løgstrup og Søren Kierkegaard med fokus på uenigheden mellem Løgstrup og Kierkegaard.
Bjørn Rabjerg er medforfatter af og redaktør på bogen ”Menneskets ondskab og Livets godhed – Løgstrups filosofi om tilværelsen”.
Man er velkommen til at forespørge om reduceret pris, hvis man henvender sig på vegne af mindre, private initiativer eller fra små foredragsforeninger uden støtte.

Bjørn Rabjerg holder foredrag i hele landet.

1. Hvad er det at være sig selv, og hvordan bliver man det?

Spørgsmålet 'Hvem er jeg?' er et grundspørgsmål for mennesker, og udsagnet 'Kend dig selv' var indskrevet på væggen i Apollon-templet i Delfi i den græske oldtid. Men hvem er jeg, og hvordan bliver jeg mig selv?
I dette foredrag vil vi fokusere på de meget forskellige svar, som vi finder hos de to store danske tænkere Søren Kierkegaard (1813-1855) og K.E. Løgstrup (1905-1981). Ifølge Kierkegaard er selvet noget, man er undervejs til, mens ens selv for Løgstrup er noget, der kun dukker op 'bagom ryggen' på os. Begge er de imidlertid enige om, at det at blive sig selv er afgørende for vores liv.
(Honorar: 4500 + transport eller efter aftale)

2. Løgstrup og Kierkegaard

Søren Kierkegaard (1813-1855) og K.E. Løgstrup (1905-1981) er dansk tænknings største kulturkritikere. Det gælder for dem begge, at deres tanker om kultur, kristendom og menneskeliv finder sted på et filosofisk og teologisk grundlag, men samtidig er de universelle overvejelser, der angår selve det at være til, hvad enten man er det som filosof, teolog eller ganske almindeligt menneske. Trods det fælles udgangspunkt er deres tænkning vidt forskellige – både i form og indhold. Selvom Løgstrup i sin tidlige tænkning er stærkt påvirket af Kierkegaard, udvikler han sig til at blive en af Kierkegaards største kritikere, særligt i synet på menneskelivet, kærligheden og kristendommen. Begge er de interesserede i at forstå menneskets eksistens, men Løgstrup vender sig direkte imod den eksistentialisme, som Kierkegaard har spillet så stor en rolle for.
Foredraget er en introduktion til de to banebrydende tænkere, fortalt igennem de afgørende kritikpunkter, Løgstrup retter mod Kierkegaard. Kom nærmere på projektet, uenigheden og de afgørende spørgsmål i livet.
Baggrunden for foredraget er bogen 'Løgstrup & Kierkegaard', Forlaget Klim 2018.
Foredraget kan efter aftale udvides til en foredragsrække.
(Honorar: 4500 + transport eller efter aftale)

3. Menneskets ondskab og livets godhed. K. E. Løgstrups tænkning

Den danske teolog og filosof K. E. Løgstrup (1905-1981) var en tænker, der i høj grad var præget af det 20. århundredes historie, og han satte et tydeligt aftryk på dansk og skandinavisk ånds- og kulturliv. For Løgstrup var det en grundtanke, at den etiske situation - hvor man handler af etiske grunde - ikke er den ønskelige; noget skal være gået galt, før vi begynder at tænke etisk. Det, der skal være gået galt, er vores almindelige, mellemmenneskelige liv, der er grundlaget for, at vores liv lykkes. I dette foredrag introduceres der til Løgstrups liv, samtid og til hovedbegreberne i hans tænkning: den etiske fordring og de suveræne livsytringer.
Foredraget kan også bestilles som en foredragsrække efter aftale.
(Honorar: 4500 + transport eller efter aftale)

4. Selvudvikling eller dannelse?

Selvudviklingstanken er blevet meget aktuel i de seneste år, hvor der er kommet kurser, selvhjælpsbøger og meget andet, der skal hjælpe det enkelte menneske med at udvikle sig og finde glæde og tilstedeværelse i sit eget liv. Tanken er imidlertid gammel og kan spores helt tilbage til den græske antik og filosoffer som Platon og Aristoteles. I dette foredrag rettes et blik mod det menneskesyn, som ligger bag selvudviklingstanken, og der peges på en risiko for, at selvudviklingsprojektet bliver til selvoptagethed og indesluttethed. Som et alternativ peges der på dannelsestanken, hvor mennesket fremfor at skulle kigge indad i sig selv rettes mod det ydre i form af naturen, medmennesket og kunsten.
(Honorar: 4500 + transport eller efter aftale)

5. Trivialitetens tusmørke

Filosofi betyder ’kærlighed til visdom’ og er traditionelt forstået som et forsøg på at nå frem til sandheder vedrørende menneskets eksistens og tilværelse. Kunst forstås derimod ofte som fiktion, digt eller fantasi, som ’det kunstige’. Dette kunne få en til at tænke, at filosofi og kunst er modstridende områder. I dette foredrag vil vi imidlertid se på kunstens erkendelsesmæssige betydning, for måske er det faktisk sådan, at kunsten har nogle helt særlige muligheder for at åbne for en erkendelse af tilværelsen. Vi vil inddrage kunst i forskellige former: primært ordkunstværket (hos f.eks. norske forfattere som Per Peterson og Karl Ove Knausgård), men også musik og billedkunst.
(Honorar: 4500 + transport eller efter aftale)