Claus Oldenburg

Kontakt: Esplanaden 18, II, th., 1263 København K.
Telefon: 2671 4882
E-mail: cloldenburg@hotmail.com

  1. Mit liv med fangerne
  2. Islam – fjende eller fætter?
  3. Thomas Manns Josef-roman
  4. Thomas Manns mytebegreb
  5. Kina i 1960’erne


Pastor emer., tidl. Garnisonskirken i København.
Claus Oldenburg er teolog, historiker og litterat, har skrevet meget, specielt om Thomas Mann, og rejst meget, særligt i Sovjetunionen/Rusland/Kina og i Arabiske lande.
Har været præst på Fyn i 13 år, fængselspræst på Statsfængslet Søbysøgård, Årets Fynbo 1988, præst ved Garnisons Kirke, København, 1989-2019.

Claus Oldeburg holder foredrag i hele landet – eftermiddag eller aften – honoraret er betinget af afstande: 3.000/5.000/8.000 kr.

1. Mit liv med fangerne

Af en fængselspræsts dagbog om livet med dem, der lever ’på kanten’ i fængslernes helt specielle parallelverden.
(60 min – eftermiddag/aften – 3.000/5.000/8.000 + rejseomkostninger)

2. Islam – fjende eller fætter?

En sober dogmehistorisk og politisk oversigt over et sprængfarligt emne.
(60 min – eftermiddag/aften – 3.000/5.000/8.000 + rejseomkostninger)

3. Thomas Manns Josef-roman

En introduktion til Thomas Manns store og rige gendigtning af menneskedens grundhistorie, som er indeholdt 1. Mosebog.
(60 min – eftermiddag/aften – 3.000/5.000/8.000 + rejseomkostninger)

4. Thomas Manns mytebegreb

Er myten løgn eller latin? Hos Thomas Mann er myten både alvor og virkelighed, men den skal forstås rigtigt.
(60 min – eftermiddag/aften – 3.000/5.000/8.000 + rejseomkostninger)

5. Kina i 1960’erne

Fra Kulturrevolutionen og til i dag – ved selvsyn. Hvor mange nulevende danskere har rejst med den transsibiriske, været til banket hos Mao-Tse-Dong, trykket Chou-En-Lai hånden og fulgt udviklingen hele vejen?
(60 min – eftermiddag/aften – 3.000/5.000/8.000 + rejseomkostninger)