Etik og samfundsdebat - foredragsholdere l-p

Langagergaard, Poul: "Martin Luther - 500 år og brandaktuel i dag!", "Har ytringsfriheden en grænse? Om medier – og etik"

Lassen, Linda: "Kvindeliv er kvindekamp"

Lindsø, Erik: "Et tørklæde kommer til byen - Historier om det gode kulturmøde", "Til kamp mod dødbideriet - Grundtvig og livsbegejstringen", "Livtag med Jante - Om Aksel Sandemose og opgøret med Janteloven", "Lukket på grund af ombygning - At overleve med en teenager i huset"

Madsen, Peder Chr. Korsbæk: "Undervejs med Peer Gynt", "Ateisme og tro", "Don Quijote, Ridderen af den bedrøvelige skikkelse. Nar eller …"

Malmros, Nils: "Omkring "Malmros - at kende sandheden""

McGuire, Brian Patrick: "Kristne værdier og vores dilemma i dag", "Da Dannebrog faldt ned"

Mengesha, Almaz: "Foredrag - Ind til Benet"

Mikkelsen, Thomas Bjerg: "Alle vil jo bare elskes. En livstidsfanges historie og en vens tanker"

Møller, Maria Louise Odgaard: "Livet er en gave. Løgstrups tanker om det skabte menneskeliv – og lidt om hans eget liv", "Menneske først – kristen så? Er Løgstrup grundtvigianer?", "Den grusomme Gud. Løgstrup og det ondes problem", "Løgstrups menneskesyn og gudsbillede i et luthersk perspektiv"

Nørbo, Per: "Hvem har lyst til at blive kaldt en tøsedreng? – Et opgør med machokulturen"

Nørhøj, Henning: "Hvad er et menneske? Menneskesynet under forandring", "Det kristne håb. Et foredrag om det kristne opstandelseshåb", "Værdikamp"

Odgaard-Jensen, Agnete, Soldrys: "Blind – hvad så?"

Oest, Henrik: "Etiske dilemmaer - er det kun god underholdning eller en sund omtanke værd"

Oldenburg, Claus: "Islam – fjende eller fætter?"

Olsen, Jørn Henrik: "Om at indfange vinden, der vil blæse i morgen", "Sorg som kærlighedens dyreste pris", "Kedsomhed som hindring eller springbræt?", "Ensomhed er en god ting", "Når telefonen ikke ringer - så er det til mig!"

Olsen, Jørn Henrik: "Træthed og kedsomhed", "På den anden side af tegninger: Religionsmøde i hverdagshøjde"

Pedersen, Michael: "Aktiv dødshjælp eller et spark til livet?", "Børn ja - men hvilke?", "Fra hattedameri til moderne diakoni"

Petersen, Hans Jørgen: "Et underholdende foredrag om danske dialekter og rigsdansk", "”Vi elsker vort land” - et foredrag om fædrelandskærlighed", "Dansk identitet: ”Vort Modersmål er dejligt”"

Poulsen, Torben: "En fornuftig middelvej – Holbergs tanker om tro og moral"