Finn Andsbjerg Larsen

Kontakt: Stenbakken 30, 8850 Bjerringbro
Telefon: 40461208
E-mail: post@vorherrebevars.dk
Hjemmeside: www.vorherrebevars.dk

  1. Luther for dummies
  2. Digitale indfødte i en analog kirke
  3. Kunsten at overleve med en konfirmand i huset
  4. Fra Købmandssøn i Skjern til Konfirmandcenter i folkekirken
  5. Folkekirken og de unge


Leder af Folkekirkens Konfirmandcenter i 12 år, uddannet lærer med 24 års engagement i efterskolen heraf 13 år som forstander. I dag driver jeg konsulentfirmaet Vorherrebevars.
Aktiv i FDF fra barnsben og har siddet 10 år som formand for Hjermind menighedsråd.
Skal bruge projektor og lærred.

Finn Andsbjerg Larsen holder foredrag i hele landet

1. Luther for dummies

En aften om Luther og Reformationen – men ikke kun en fortælling om en munk og præst, der levede for mere end 500 år siden også udfordringerne for deltagerne omkring aflad, katekismus, gudsbillede med mere.
Altså ikke et traditionelt foredrag – men en kombination at fortælling og oplæg med mulighed for at reflektere over nogle centrale Luther pointer.
Forløbet vil tage sit afsæt i LutherTavlen som blev udviklet i forbindelse med reformationsåret 2017.
(Honorar efter aftale)

2. Digitale indfødte i en analog kirke

Man taler om, at børn, der er født efter 1989, er digitalt indfødte i modsætning til generationer før dem. De er opvokset i skole og fritid med skærme, internet og en nem adgang til såvel information som fake news eller hjemmesider med underlødig “underholdning”.
Laver man en hurtig søgning om tro og kirke på det samme internet, er det ikke kun folkekirken eller troværdig kommunikation, man finder. Derimod er det mere eller mindre sekteriske foreninger, der dygtigt kommunikerer alt andet end luthersk teologi.
Folkekirken kan forblive i den analoge verden med stor risiko for at miste generationer, for de digitalt indfødte vil sige, at en “ven/kirke”, der ikke er digital, er ikke eksisterende.
Oplæg om generationer, om eksempler, muligheder og veje at gå som kirke.
(Honorar efter aftale)

3. Kunsten at overleve med en konfirmand i huset

En aften om unge og kirke. Om udfordringen ved at have en teenager i huset, deres sprog og deres tilgang til livet. Om at sætte en samtale i gang hjemme omkring spisebordet om tro og eksistens.
Forløbet vil bestå af en vekselvirkning mellem oplæg/foredrag, video, igangsættelse af samtale samt øvelser og leg.
(Honorar efter aftale)

4. Fra Købmandssøn i Skjern til Konfirmandcenter i folkekirken

En livsfortælling om en opvækst der har præget og sat spor. Om en bevægelse fra faster Annas Skjern til et liv, hvor en traditionel højmesse med lange salmer kan være kvælende, fordi den fortsat skaber distance til de mennesker som ikke er bekendt med koder og traditioner i kirken og det kirkelige miljø.
Et forsøg på frigørelse og at gå andre veje …
(Honorar efter aftale)

5. Folkekirken og de unge

I præsteløftet står der ” at jeg troligt vil arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning”. Ved dåben om søndagen tales der om ”at lade de små børn komme til mig” – det på trods, er kirken mest målrettet til hattedamer og folk med glæde for sang og klassisk orgelmusik. Kirken er støvsuget for børn og unge. Man mener ikke at der er et kommunikationsproblem – men holder fast i ”Vorde” i Fadervor og et klubsprog som kræver en lang tradition og en kirkelig baggrund for at fatte.
Hvor er det tonesprog som fylder kirkerne i andre lande og i frikirkerne i de større byer i Danmark. Hvor er de rum og muligheder hvor børn og unge kan føle sig hjemme? Hvor er de frivillige kirkelige organisationer – der kan nå børnene, men som ikke ser kirken som deres kirke? Hvor er de steder hvor man kan møde voksne til solide og dybe samtaler? Og hvor er nutidens Luther, der er parat til at oversætte fra nutidens latin/klubsproget og gøre evangeliet og kirken folkelig og forståelig?
(Honorar efter aftale)