Folkeliv og kristendom - foredragsholdere h-l

Hallberg, Maren og Anja Præst: "Den lille Sjæls rejse – en musikalsk fortælling for børn, minikonfirmander (og voksne)", "Engle – en musikalsk fortælling for børn (og voksne)", "Festlig høstkoncert med folkemusik"

Hammer, Hans Eiler: "Lina Sandell - hendes liv og salmer"

Hammerich, Per: "Morskab med morale"

Hangaard, Torben: "Anita Garibaldi", "Tempelherrerne", "Cesare Borgias dramatiske liv og død", "Datter til salg", "De første kristne i Rom"

Herbst, Annette: "Troens bord", "Troens bord. Koncert og foredrag"

Hesselholt, Marianne: "Lucie Mandix. En varm kvinde i en kold tid"

Hindø, Lone: "Dåb i kongehus og hytte"

Hjermitslev, Hans Henrik: "Jakob Knudsen og det moderne: Grundtvigianisme, realisme og darwinisme omkring år 1900", "Darwin og danskerne", "Gud og Darwin: Om darwinisme, kreationisme og intelligent design", "Nietzsche, Brandes og Grundtvig: Moral og kulturkamp omkring år 1900", "Mellem dannelse og uddannelse: Højskolernes historie og relevans i dag"

Høegh, Kjeld: "Danske sprogbilleder - en dialektaften", "Det legende menneske (Homo Ludens)", "Teatret og kirken", "Kierkegaard kommer til byen – og møder mennesket i tiden!"

Jakobsen, Annemette: "Rejsen uden min datter"

Jensen, Elisabeth Møller: "Dengang i Lemvig"

Jensen, Torkil: "En grundtvigsk stridsmand", "Kampen om magten og friheden i Kirken", "Hvad blev der af det myndige lægfolk?", "Der står kvinder bag alt - også Luther", "Vores møde med højskolesangbogen"

Jespersen, Jakob: "En grønnere tro? - en grønnere praksis? – økoteologiske overvejelser"

Johansen, Niels: "Engle i mine salmer og romaner", "Fra Simon Peter til Gunnar Nu - og fra Paulus til Louis Armstrong"

Josefsen, Mariane: "Udvalgte fortællinger af Lev Tolstoj", "Vidunderlige fortællinger af Selma Lagerlöf"

Juhl, Helle: "Jeg har tumlet mig i leg på Skamlingsbanken…"

Juul, Ole: "Fortællinger fra et præsteliv på landet", "Tillid og Forventning", "Martin A. Hansen og "Løgneren" - "Degnen på Sandø", ", "At være fortalt", "Martin A. Hansen og Kristendommen"

Kamp, Ole: "At vælge livet - med humor, glæde og værdi", "Har Folkekirken en fremtid? Ledelse, visioner, trivsel og arbejdsmiljø", "Etik – de væsentligste valg", "Samtaler i sognet på Tværs af fordomme og forventninger", "Trivsel, arbejdsglæde og udvikling. Hvordan sikrer og udvikler vi det gode arbejdsmiljø?", "Ledelse af frivillighed – om motivation, vision og trivsel", "Ledelse – Værdier - Udvikling – Nytænkning"

Kjær, Anette: "Sprogets magt og magi", "Sange og stjernestunder", "At undres og betages..."

Klezmerduo: "Musikalsk bibelfortælling –på tværs af generationer", "Selma Lagerlöf`s adventsfortælling - ”Legenden om fru Lucia” i ord og toner -", "”Legenden om Juleroserne” i ord og toner for børn og voksne", "”Højsangen” – kirkeforestilling i ord, musik og dans"

Koch, Caspar: "Øjenvidnerne", "Kaj Munk – mennesket og idealisten", "Dietrich Bonhoeffer – tro kamp og kærlighed", "Markus og hans evangelium", "Paulus", "Luther – til kamp med ordet"

Koch, Caspar: "Kaj Munk – mennesket og idealisten", "Dietrich Bonhoeffer – tro kamp og kærlighed", "Markusevangeliet – i uddrag", "Markus", "Peter", "Paulus", "Markusevangeliet - for konfirmander"

Korsgaard, Laurids: "Islam og kristendom", "Anstændig dovenskab", "Når livet går os på, hvad så?", "Havet – livets element", "At ældes med ynde"

Krabbe, Morten Seindal: "Jeg er her for at mildne. En præsentation af den ukendte Robert Storm Petersen. Hans personlige kampe og kunst"
"Storm P.’å Herren, Storm P’s forhold til kristendommen, ”Jesus er god nok, men de kristne …”

Krag, Anne Hedeager: "Dragt og magt", "Kristne symboler i tekstiler fra vikingetid"

Krog, Poul Henning: "Når Himlen svarer. Om tunge diagnoser og helbredelse", "Prisme7. En metodisk brobygning mellem tro og psykiatri", "Partønden. Om håndværket tro, håb og kærlighed"

Langagergaard, Poul: "Martin Luther - 500 år og brandaktuel i dag!", "Har ytringsfriheden en grænse? Om medier – og etik", "Rom - så det kribler", "Brorson - hans liv og salmer"

Larsen, Kurt E.: "Hans Egede 300 år - missionær JA, kolonisator?", "Dansk kirkeliv i opbrud – hvor er vi på vej hen?", "Mere end eventyr. Om H C Andersen som salmedigter og kristen forfatter", "Guds eget land? - om kirkeliv, tro og politik i USA", "Myter og fakta om Indre Mission"

Larsen, Mogens: "Kirkens historie i Danmark"

Lausten, Martin Schwarz: "Biskoppen og jødeforølgelserne", "Kirkens problemer ved Genforeningen i 1920", "Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator", "Kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid", "Christian d. 2. mellem paven og Luther"

Lindgren, Erling: "Tradition og fornyelse i Højskolesangbogen", "Sange og salmer til tiden", "På besøg i komponistens værksted", "Sangaften eller - eftermiddag, uspecificeret"

Lindhardt, Vibeke: "Pibekraver & fløjlsmaver - reformationens betydning", "Bispekåber - pragt, dragt og magt", "Mormors garderobeskab - eller den tidkrævende unyttigheds betydning", "Fra gamle aviser til guldtråde", "Tegn & gerninger - om symboler og farver i kirketekstiler"

Lindsø, Erik: "Humor som medicin - At bære sit smil med smil", "Livsglædens nødvendighed - Kunsten at være glædesspreder", "Til kamp mod dødbideriet - Grundtvig og livsbegejstringen", "Højskolesangbogen - i fortælling og sang"

Løbner, Svend: "Webinarer om kirkens kommunikation", "Byg bro med din kristne tro"