For børn og unge/ om børn og unge

Abildgaards teater: "Kære far - et sidste farvel"

Ahlmann, Henrik: "Danske juleskikke"

Andalucia Spirit: "Trommernes Rejse – For børn 4-9 år og forældre"

Auken, Ingegerd: "Kejseren af Portugalien", "Gösta Berling og kvinderne", "Legender", "Mårbacka"

Fønsbo, Ruben: "De unges sprog – Hvad siger de når de snakker?"

Grønkjær, Jesper: "Smilets ambassadør - Med forfatter og tv-debattør fra TV2-Østjylland", "Smil på Dødens Avenue - Et rejseforedrag om at finde håb og smil i livet", "Jesper Grønkjær i Nordkorea - Et unikt indblik i verdens strengeste diktaturstat. Med forfatteren og tv-debattøren Jesper Grønkjær"

Hallberg, Maren og Anja Præst: "Den lille Sjæls rejse – en musikalsk fortælling for børn, minikonfirmander (og voksne)", "Engle – en musikalsk fortælling for børn (og voksne)", "Festlig høstkoncert med folkemusik"

Heister, Bodil: "Carl Nielsen-eftermiddag med Bodil Heister for hele familien (voksne med børn over 7 år)", "Julearrangement for hele familien - Kom og oplev Jul på Slottet"

Herbst, Annette: "Højtids foredrag. Santa Lucia, (Også egnet for børn)", "Højtids foredrag. Fastelavn eller påske", "Gys og Gru i Middelalderen"

Hornum, Pernille: "Forebyggelse af mobning"

Klezmerduo: "Musikalsk bibelfortælling –på tværs af generationer", "”Legenden om Juleroserne” i ord og toner for børn og voksne"

Lindsø, Erik: "Lukket på grund af ombygning - At overleve med en teenager i huset"

Mushemba Foundation: "Fra drøm til virkelighed"

Mogensen, Louis: "Så leg da Danmark", "Swagger"

Rishøj, Flemming: "Den voksne - barnet og døden"

Tast, Peter: "Rock- / pop-gudstjeneste- Musik med mening - for unge!", "Kan pop- og rocksange bruges i gudstjenester?"

Teatret Kimbri: "Marias æbler - en kirkeforestilling om kærlighed", "Sælkvinden - et sagn fra Nordens kolde hav"

Treschow-Kühl, Theresia: "Årgang 0"

Vindelev, Benny Overvad: "Gud og mig"

Østermark, Torben: "Præst for dem, der ikke går i kirke"