Hanne Lindberg Nejsum

Kontakt: Tranebærvej 23, 8220 Brabrand.
Telefon: 6067 3047
Mail: info@ducta.dk
Hjemmeside: www.ducta.dk 

  1. Kommunikation og demens
  2. Aktiviteter og demens
  3. Trivsel og demens
  4. At være pårørende
 

Hanne er ergoterapeut og ejer konsulentvirksomheden DUCTA med speciale i demens. Hanne har arbejdet som lektor og forskningsassistent med speciale i demens. Hun brænder for at mennesker med demens skal fortsætte med at deltage i livgivende relationer og meningsfulde aktiviteter. Hun er medforfatter til bogen ”Demens og madlavning”. Foredragene består af et oplæg afbrudt af diskussioner og små ”summeøvelser”. Foredragene er baseret på viden og erfaring inden for demensomsorg, som kan bruges direkte i hverdagen med mennesker med demens.

Hanne Lindberg Nejsum hoolder foredrag i hele landet.

Vi kan aftale længde og indhold i foredragene. Men som udgangspunkt varer de 90 min. Pris 4000 eks. moms.

1. Kommunikation og demens

Kommunikation er for de fleste af os en grundpille i vores relationer. Når din ven eller familiemedlem får demens, kan det blive svært at bevare den gode relation fordi det verbale sprog har svære vilkår. Men kommunikation er meget andet end at levere et budskab. Inklusion i relationer og fællesskab er f.eks. vigtige formål. I dette foredrag får I viden om nonverbal kommunikation og konkrete redskaber til at bevare relationen på trods af at det verbale sprog forsvinder.

2. Aktiviteter og demens

De aktiviteter vi laver, giver mening og indhold til livet. Forsvinder aktiviteterne er der en stor risiko for at vores følelse af ”at være berettigede” og af ”at være noget” også forsvinder. Når man får en demenssygdom, har man brug for, at andre vil hjælpe med at bevare meningsfulde aktiviteter i dagligdagen. Dette foredrag giver deltagerne en forståelse af, hvordan aktiviteter er med til at fremme trivsel og nedsætte konsekvenserne af demens. Derudover får I konkrete råd til, hvordan I kan bevare et aktivt liv på trods af demens.

3. Trivsel og demens

Mange pårørende til mennesker med demens giver udtryk for, at de slet ikke kan kende deres kære længere. At hende som før var blid og rolig er blevet irritabel og aggressiv. Det er rigtigt at man ændrer sig når man får demens, men meget af den adfærd vi før antog var en uundgåelig del af hjerneskaden, ved vi nu kan være tegn på mistrivsel. Lær om hvilke basale behov vi som mennesker skal have opfyldt for at trives og undgå negativ adfærd. Få konkrete værktøjer til hvordan I kan imødekomme disse behov i dagligdagen hos en person med demens.

4. At være pårørende

At være pårørende til en person med demens eller anden alvorlig sygdom, er et livsvilkår vi ikke selv har bestemt. For mange kan denne situation vække et væld af negative følelser som frygt, vrede, dårlig samvittighed og skam. Hvor går man hen med disse følelser og hvordan takler man både at være til stede som pårørende og samtidig være til stede over for sig selv og egne behov? Er det muligt at vi kan lære noget af at være pårørende? Dette foredrag vil forsøge at give svar på disse svære spørgsmål og dilemmaer.