Hans Jørgen Petersen

Kontakt: Brørupvænget 14 5200 Odense V
Telefon: 4074 1215
E-mail: hphansjoergenpetersen@gmail.com

  1. Et underholdende foredrag om danske dialekter og rigsdansk
  2. ”Vi elsker vort land” - et foredrag om fædrelandskærlighed
  3. Genforeningen 1920. 2020 er hundredåret for Sønderjyllands ”genforening” med kongeriget Danmark
  4. Sønderjylland – en personlig og humoristisk fortælling om grænselandet, en dansk, men anderledes landsdel
  5. Dansk identitet: ”Vort Modersmål er dejligt”

 


Studielektor, cand. mag. i tysk og dansk. Har undervist i tysk og dansk på Sct. Knuds Gymnasium i Odense samt på Københavns Universitet og SDU. Desuden uddannet kirkeorganist. Er født og opvokset i Sønderjylland.

Hans Jørgen Petersen holder foredrag i hele landet.

1. Et underholdende foredrag om danske dialekter og rigsdansk

Foredraget tager udgangspunkt i Rikke Mølbæk Thomsens sang ” Vi sæje mojn, når vi komme, og mojn, når vi gæ, Niels Hausgaards ”Velbegavet” og ”Fo´ alje di små blomster” sunget af Odense Universitets Lillekor. Hovedtrækkene i danske dialekter beskrives, og strømmen af engelske ord, hængemuledansk og floskelsprog m.m. er temaer i ”en sur halvgammel mands ” betragtninger om dansk i dag.
(2 timer incl. pause; honorar efter aftale + transportudgifter)

2. ”Vi elsker vort land” - et foredrag om fædrelandskærlighed

Efter at Danmark i 1800-tallet var blevet reduceret til en småstat (statsbankerotten 1813, tabet af Norge 1814, og krigen i 1864, der betød, at Slesvig og Holsten blev indlemmet i Preussen ), voksede en stærk nationalfølelse frem, der bl. a. blev udtrykt i litteraturen og malerkunsten. Foredraget vil inddrage tekster af blandt andre H.C.Andersen , Oehlenschläger, Grundtvig og Blicher samt malerier af Eckersberg, Købke, Lundbye og Dankvart Dreyer med flere.
(2 timer incl. pause; honorar efter aftale + transportudgifter)

3. Genforeningen 1920. 2020 er hundredåret for Sønderjyllands ”genforening” med kongeriget Danmark

Foredraget tager udgangspunkt i nederlaget i 1864, der betød, at Slesvig blev en provins i Preussen. Wiener-Fredens § 5 åbnede mulighed for en afstemning i de nordlige områder af Slesvig, men da Tyskland i 1878 annullerede paragraffen og samtidig intensiverede fortyskningen i Nordslesvig/Sønderjylland, svandt sønderjydernes håb om at blive indlemmet i kongeriget Danmark. Det tyske kejserriges nederlag i 1. Verdenskrig åbnede imidlertid for en bedre løsning af grænsespørgsmålet end Kongeågrænsen. Der var forskellige løsninger i spil: H.V.Clausen-linjen/Tiedje-linjen/Flensborgbevægelsen og Dannevirke-bevægelsen. Den 10. februar 1920 stemte et stort flertal i 1. afstemningszone for indlemmelse i Danmark, og det blev indledningen til en række festligheder (Christian den X. rider over Kongeågrænsen på den hvide hest samt den store fest på Dybbøl).
(2 timer incl. pause; honorar efter aftale + transportudgifter)

4. Sønderjylland – en personlig og humoristisk fortælling om grænselandet, en dansk, men anderledes landsdel

Foredraget er et underholdende causeri om sønderjyder og Sønderjylland og inddrager en bred vifte af emner som f.eks. sprog, flagtradition, krig og fred, mindretal, malerkunst, litteratur, mad og drikke, sort sol, orgelbyggeri, ringridning og nationalfølelse. Som baggrund for causeriet gives en kortfattet redegørelse for Sønderjyllands historie fra 1848 til i dag. Causeriet er en blanding af personlige erindringsbilleder og en rejse fra Skamlingsbanken i nord til Okseøerne i Flensborg Fjord med diverse afstikkere mod vest og er også tænkt som en appetitvækker til diverse udflugter til Sønderjylland. Jeg har en omfattende viden om dansk og tysk historie og kultur og de kulturforskelle, der kendetegner grænselandet.
(2 timer incl. pause; honorar efter aftale + transportudgifter)

5. Dansk identitet: ”Vort Modersmål er dejligt”

Det danske sprogs og den danske sangs betydning for vores identitet og nationalfølelse fra 1770 til 2015. Foredraget tager udgangspunkt i 1864, da helstaten blev afløst af nationalstaten. Foredraget vil også inddrage andre vigtige nationale symboler som f.eks. flaget og kongehuset (fra Christian den 10 til Margrethe den 2.) og i det hele taget behandle spørgsmålet: Hvad vil det sige at være dansk/dansker? Hvad mener vi selv, og hvad mener udlændinge? Jeg vil også behandle spørgsmålet om integration af indvandrere/ nydanskere. Skal vi have et multietnisk samfund eller fastholde nationalstaten. Nationalsangen og Kongesangens historie, indhold og anvendelse vil blive behandlet, ligesom fællessang af centrale fædrelandssange kan indgå, og om nødvendigt kan jeg selv akkompagnere på klaver.
(2 timer incl. pause; honorar efter aftale + transportudgifter)