Henning Bender

Kontakt: Kirsebærhaven 3, 3730 Nexø
Telefon: 4041 3664
E-mail: hbender@mail.dk
Webadresse: http://henningbender.dk el. https://udvandrerhistorie.dk

  1. Den store oversøiske udvandring fra Danmark 1850-1920
    (med lokale eksempler efter foredragsstedet)
  2. Den første store indvandringsbølge til Danmark 1850-1920
    (med lokale eksempler efter foredragsstedet)
  3. Udvandringen fra Sønderjylland til USA i årene 1850-1920


Født 1944. Mag.art. i historie 1972, 1972-1974 arkivar på Rigsarkivet, 1974-2008 stadsarkivar i Aalborg og 1989-2008 leder af Det danske Udvandrerarkiv. Underviser i historie og har særligt siden min pensionering i 2008 afholdt mange foredrag over hele landet og resten af Norden, samt udgivet et stort antal artikler om ind- og udvandring. Om dette se http://henningbender.dk

Holder foredrag over hele landet, med lokale eksempler efter foredragsstedet. PowerPoint med medbragt USB-stik. Kan dog medbringe egen PC og projektor.

1. Den store oversøiske udvandring fra Danmark 1850-1920 (med lokale eksempler efter foredragsstedet)

Danmark var i 1800-tallet Europas fjerdestørste oversøiske udvandrerland i forhold til befolkningens størrelse. I begyndelsen rejste danskerne af religiøse grunde, men drivkraften blev snart de bedre økonomiske vilkår man kunne opnå når der var krise hjemme, men opgang ude. Udvandringen fra de forskellige dele af Danmark udviklede sig forskelligt, men de problemer der mødte de danske udvandrere svarer til de, vore nutidige indvandrere kender. Man måtte søge sammen for at hjælpe hinanden i gang. Foredraget ledsages af egne fotografier fra de steder hvor danskerne fra først af slog sig ned i USA, Canada, Australien.
(60-90 minutter (plus pause efter ønske);  2.000 kr. + transport og ophold efter aftale (maks. 2.000 kr.))

2. Den første store indvandringsbølge til Danmark 1850-1920 (med lokale eksempler efter foredragsstedet)

Der har altid været indvandrere i Danmark, men nordmænd og tyskere betragtedes i første halvdel af 1800-tallet knapt som fremmede. Det gjorde imidlertid de mere end 100.000 svenske indvandrere, der slog sig ned i alle dele af Danmark i anden halvdel af af 1800-tallet. De blev i samtiden ofte opfattet negativt, som det eksempelvis beskrives i Pelle Erobreren. En holdning der svarer til den, mange har over for nutidens indvandrere. Hvad den svenske indvandringsbølge angik, blev den arbejdskraft og viden der tilførtes, en af forudsætningerne for at Danmark udviklede sig til et af Verdens rigeste lande.
(60-90 minutter (plus pause efter ønske);  2.000 kr. + transport og ophold efter aftale (maks. 2.000 kr.))

3. Udvandringen fra Sønderjylland til USA i årene 1850-1920

Sønderjylland var i 1800-tallet et af de kraftigste udvandringsområder i Europa. Det skyldtes ikke blot dårlig økonomi, men i høj grad flugten fra den preussiske værnepligt og det nationale pres mod danskheden. Der fortælles om de sønderjyske udvandrere, hvem de var og der vises billeder fra hvor de slog sig ned. Oftest de steder hvor der var allerflest danske indvandrere og hvor de ofte blev mere danske end danskerne selv.
(60-90 minutter (plus pause efter ønske);  2.000 kr. + transport og ophold efter aftale (maks. 2.000 kr.))