Jens Kristian Lings

Kontakt: Vestermøllevej 8, Fjaltring, 7620 Lemvig
Telefon: 9788 7135
E-mail: brev@jenskristianlings.dk
Hjemmeside: www.jenskristianlings.dk 

  1. "Mine damer og herrer"
  2. Elisabeth og hendes dagbøger
  3. Kaj Munk. Idealisten i et materialistisk samfund
  4. Lidenskab og privat opgør
  5. H. C. Andersen
     


Forfatter, foredragsholder og tidl. lektor.
Som forfatter har jeg indtil nu skrevet 21 bøger, der spænder over forskellige genrer, som digte noveller, romaner, biografier og kulturhistorie. ”Ørneflugten” omhandler nobelpristageren Henrik Pontoppidans forfatterskab, ”Skygger over Vedersø Præstegaard” er om samarbejdspolitikernes mishandling af Kaj Munks eftermæle, og ”Haunstrup - en landsby vokser op på heden” er en egns- og kulturhistorie med et personligt præg.
I mine 20 år som lektor ved Danmarks Lærerhøjskole i København fik jeg naturligvis en omfattende litterær viden. Derfor holder jeg mange foredrag rundt omkring af især litterær art. I 1997 stiftede jeg ”Kaj Munk Selskabet”.

Jens Kristian Lings holder foredrag i hele landet.

1. "Mine damer og herrer"

Foredraget er usædvanligt ved at bestå af recitation. Det er både særdeles underholdende og lærerigt. Humor er det bærende element. Alle tekster er skrevet af herrer og omhandler damer, og de er fra både den nyere og den ældre klassiske danske litteratur. Recitationerne knyttes hele vejen sammen ved hjælp af Storm P-bemærkninger og oplysende kommentarer.
(60 + 30 min.; 3.000 kr. + transport)

2. Elisabeth og hendes dagbøger

Elisabeth Høgsted Lings (1873 – 1958), der var foredragsholderens mormor, skrev dagbog fra hun var 13 år, til hun blev 84. Det blev i alt til 40 bind a 500 sider. Af foredraget vil det fremgå, at hendes optegnelser både er diskret intime, poetiske og dramatiske. Ud over beskrivelser af hendes til tider tragiske kamp for at opleve den rene kærlighed rummer optegnelserne mængder af kulturhistorie.
I foredraget vil indgå en udlægning af det at skrive og at læse dagbog. Foredraget er velegnet for både unge og ældre.
(60 + 30 min.; 3.000 kr. + transport)

3. Kaj Munk. Idealisten i et materialistisk samfund

Kaj Munks ideal var ikke at leve længe kropsligt, men at leve åndeligt med lidenskab. Han anså materialismen for at være al religions største fjende og mente, at den kunne forårsage menneskehedens undergang.
Kaj Munk levede med i både nuets og fortidens store dramaer. For ham var kristendom handling og kirken sandhedens tempel, og i sin kamp for sandheden var han kompromisløs. Med sit martyrsind fik han en død, der var forfærdelig for alle andre end ham selv.
Efterkrigstidens behandling af Kaj Munk afspejles klart i statens behandling af Vedersø Præstegaard.
(60 + 30 min.; 3.000 kr. + transport)

4. Lidenskab og privat opgør

Henrik Pontoppidans nobelprisbelønnede forfatterskab har den afgørende kunstneriske kvalitet, at det ændrer den læser, hvis sjæl endnu kan omformes. Henrik Pontoppidan stillede store, kompromisløse krav til sig selv og honorerede dem ved at skabe en næsten utrolig omfattende beskrivelse af menneskesjælens åbenbare og skjulte sider. Læser man dette forfatterskab, bliver man vidne til et levende, favnende og rigt udstyret lidenskabeligt menneskes indre kampe. Men er man først blevet tilskuer, bliver man draget ind i opgøret. Hans kampe bliver ens egne.
(60 + 30 min.; 3.000 kr. + transport)

5. H. C. Andersen

Foredraget, der er særdeles underholdende, omhandler H. C. Andersen som digter, humorist og verdensberømt udødelighed. Blandt meget andet fokuseres på hans stærke tro på sig selv, på hans turistrejse i Jylland i 1859 og på hans noget specielle forhold til kvinder og børn og til Gud.
Undervejs i foredraget kommenteres og reciteres flere af hans tekster, f.eks. eventyret ”Flipperne”.
(60 + 30 min.; 3.000 kr. + transport)