Jens Olaf Pepke Pedersen

Kontakt: Mosevej 21, 3450 Allerød
Mobil: 2891 8774
E-mail: jopp@pepke.dk
Hjemmeside: www.pepke.dk

  1. Liv i rummet – er vi alene?
  2. H. C. Ørsted og elektromagnetismen
  3. Kristendom og Naturvidenskab
  4. Hvorfor ændrer klimaet sig?
  5. Arktis i forandring


Seniorforsker, PhD.
Jens Olaf Pepke Pedersen er født i 1958, uddannet som fysiker med Ph.D. i atomfysik og har haft ansættelser ved universiteter i Californien, Colorado, Kansas, Århus og København. Siden 2003 har han været ansat som seniorforsker på Institut for Rumforskning ved DTU, hvor han har arbejdet med klimaændringer og Arktis og bl.a. leveret bidrag til FN’s seneste klimarapport. Han har stor erfaring med formidling af naturvidenskab, skriver fast for Weekendavisen samt for flere populærvidenskabelige tidsskrifter, og han har modtaget en formidlingspris fra Københavns Universitet. Desuden har han deltaget i en række debatmøder og programmer om årsagen til klimaændringerne.

Jens Olaf Pepke Pedersen holder foredrag i hele landet.

1. Liv i rummet – er vi alene?

Af alle de spørgsmål vi mennesker stiller os selv, er spørgsmålet om livets oprindelse vel et af de største, og i betragtning af universets umådelige størrelse er det næsten umuligt at forestille sig at Jorden skulle være det eneste sted livet er opstået. De grundlæggende forudsætninger som gjorde liv muligt på Jorden må jo findes et utal af steder. Ser vi imidlertid nærmere på de specielle forhold som livet har haft på Jorden, er det dog ikke oplagt at der er liv overalt i universet. Fx. har Jorden næsten lige siden sin dannelse haft et usædvanligt gunstigt og stabilt klima hvor der hele tiden har været flydende vand. Alligevel tog det milliarder af år før komplekse livsformer blev udviklet. Så måske er vi mennesker ret usædvanlige skabninger i universet. I forelæsningen ser vi på nogle af betingelserne for skabelsen af liv, vi vil se på jagten efter liv i solsystemet og radioastronomernes eftersøgning blandt fjerne stjerner.
(60-120 min.; 4.000 kr. excl. transport)

2. H. C. Ørsted og elektromagnetismen

H. C. Ørsted er en af Danmarks største videnskabsmænd og verdenskendt for sin opdagelse af elektromagnetismen, som vi i 2020 kan fejre 200-året for. Det er en af de opdagelser, som har ændret menneskers materielle vilkår mest. For eksempel skabes næsten al elektricitet ud fra elektromagnetismens regler, og hans opdagelse har en lang række anvendelser i vores dagligdag.
Ørsted var samtidig en forsker, der forenede en dyb religiøsitet med sin videnskab, og hans opdagelse passede smukt i hans holistiske syn på verden. For Ørsted var hele tilværelsen var en åbenbaring af guddommelig fornuft, og et af beviserne var netop den sammenhæng, han fandt mellem elektricitet og magnetisme. Derfor var det ifølge Ørsted også gennem studiet af naturen, at man kunne få indsigt i Guds tanker.
Tanken om sammenhæng mellem de forskellige naturfænomener, har været en ledetråd i fysikken også før Ørsted, og fysikkens historie kan beskrives som en historie om foreninger. Newtons tyngdelov forenede himmelske og jordiske fænomener, Ørsted, Faraday og Maxwell forenede elektriske og magnetiske kræfter, og i moderne tid har vi forenet de elektromagnetiske kræfter med de såkaldte svage kernekræfter. Kvantefeltteorien og relativitetsteorien er også eksempler på foreninger, der samler forskellige tidligere teorier under et.
I foredraget belyses Ørsteds opdagelse, nogle af hans filosofiske og religiøse overvejelser, og hvordan udsigterne er til at finde den endelige forenede teori om alting.
(60-180 min.; 4.000 kr. excl. transport)

3. Kristendom og Naturvidenskab

Naturvidenskaben har flyttet mennesket først fra en plads i Universets centrum og siden som slutmålet for livets udvikling. I foredraget vil vi se på nogle af de store sammenstød mellem kristendom og naturvidenskab, som ofte bliver fremhævet af eftertiden, men som i samtiden ikke blev opfattet som en større konflikt. Tværtimod fandt mange forskere inspiration i kristendommen. Naturvidenskab og kristendom giver svar på forskellige spørgsmål, og i foredraget vi vil se på, hvordan kristen forkyndelse om skabelse kan være meningsfuld uden at konkurrere med en videnskabelig årsagsforklaring.
(60-120 min.; 4.000 kr. excl. transport)

4. Hvorfor ændrer klimaet sig?

Hvorfor ændrer klimaet sig? De vanskeligste spørgsmål ofte lette at stille. Et af dem er ”hvorfor ændrer klimaet sig”? Vi har talrige historiske optegnelser og arkæologiske fund, som viser, at klimaet er skiftet mellem varme og kolde perioder længe før den industrielle revolution, og vi kan se fra geologiske spor, at Jorden har gennemlevet – og overlevet – dramatiske klimaændringer. Men på trods af en stor forskningsindsats, har vi svært ved at forklare, hvorfor klimaet varierer. Hvad menneskets påvirkning af klimaet og hvad er naturlige ændringer, og hvilke klimaspørgsmål har vi stadig ikke har svar på?
(60-120 min.; 4.000 kr. excl. transport)

5. Arktis i forandring

Arktis har tiltrukket forskere og opdagelsesrejsende i århundreder, men globale klimaændringer er ved at ændre Arktis. Det giver anledning til både bekymringer, men også forventninger om, at området og dermed de enorme ressourcer, som Arktis gemmer på, vil blive mere tilgængelige. Klimaændringer kan også åbne nye muligheder for fiskeriet og for attraktive sejlruter, der vil forbinde store befolkningscentre via Det arktiske Ocean. Det er derfor lykkedes at italesætte Arktis som om der er et kapløb i gang om at komme først for at udnytte mulighederne, hvor man ofte glemmer, at der faktisk allerede bor mennesker i området, og at det fortsat vil være et barsk og farefuldt sted at arbejde. Men hvad er myter, og hvad er realiteter?
(60-120 min.; 4.000 kr. excl. transport)