Jens Peter Madsen

Kontakt: Vandmøllevej 6, Davinde
5220 Odense SØ
E-mail: jenspetermadsen@gmail.com
www.jenspetermadsen.dk

  1. Den gang bedstefar var dreng
  2. Pligten Bød - et oplæg til samtale om pligtens etik
  3. Lige ud af hovedet og uden bog
  4. Jeg vidste hvor paradisets have lå - bibelhistorie som vi hørte den i vor skoletid
  5. Danmarkshistorie - fortalt som i gamle dage
  6. Lille Claus og store Claus
  7. Historier om at være barn i 1950erne
  8. Fra bondedreng til hippie - historier om at være ung i 1960erne
  9. Vores H.C.Andersen - en musikalsk historie om en dreng med store ører, vågne øjne og en livlig fantasi
  10. Simonfortællinger


Jens Peter Madsen er en erfaren historiefortæller og foredragsholder. Han er tidligere seminarie- og efterskolelærer. Mundtlig historiefortælling har været et centralt omdrejningspunkt i hans liv og arbejde som lærer, konsulent, iværksætter, kunstner og foredragsholder.
Hans foredrag byder altid på smittende erindringer, godt humør og en engageret debat om mundtlig fortællekunst, som har en forbavsende aktualitet og betydning i samværet mellem mennesker, også i nutidens fortravlede hverdag.
Han blev kåret som årets Fynbo i 2012 for sit arbejde for mundtlig fortælling og for initiativet til Spoken Word Festival i Odense.
Hans historier om ”En dreng med en livlig fantasi” er udgivet på internetsiden Storybox.dk
Han er forfatter af bogen "Lige ud af hovedet og uden bog - sådan bliver du verdens bedste historiefortæller" udgivet på forlaget Underskoven, maj 2017.

Jens Peter Madsen optræder i hele landet og har en særlig forkærlighed for Jylland, som er hans barndoms hjemstavn og sprog.

Hør historien om ”Paradisets have” link: https://storybox.dk/barndommens-landskaber/

1. Den gang bedstefar var dreng

Et foredrag om glæden ved at fortælle historier til børn, børnebørn eller oldebørn om dengang du selv var barn.
Jens Peter Madsen fortæller et udvalg af sine egne muntre og livagtige barndomshistorier og i det hyggelige samvær omkring foredraget blomstrer lytternes egne barndomserindringer og fortællelyst.
Det er vigtigt at børn får fortalt mange historier. Det udvikler deres sprog og deres evne til at sætte ord på egne oplevelser og erfaringer.
Oven i alt det gode for børnene, ja, så er det også meget sundt og livgivende for ældre mennesker, at erindre mere og fortælle flere historier.
Jens Peter Madsen har i et langt liv som lærer og seminarielektor anvendt og studeret historiefortællingens betydning for børns udvikling og han deler meget gerne ud af sine ideer og erfaringer i en efterfølgende samtale med deltagerne. Se introvideo
(2 x 50 min. Pris dag 3.000 kr. aften 4000 kr. plus transport)

2. Pligten Bød - et oplæg til samtale om pligtens etik

"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd." – Løgstrup
Historiefortæller Jens Peter Madsen fortæller 4 personlige historier, som handler om hændelser i livet, hvor pligten til at komme nødstedte mennesker til undsætning blev sat på prøve.
Fortællingerne tager udgangspunkt i en søsters alt for tidlige død i 1989 og en redningsbådsulykke i Hvide Sande den 9. december 1951, hvor fem redningsmænd omkom.
De sættes i relief af fortællerens aktuelle besøg i Hvide Sande, møder med bror til en af de omkomne redningsmænd, Kristen Mose Enevoldsen samt læsning af erindringsbogen ”Medløbende Sø” og besøg ved mindesmærker, udstillinger i Hvide Sande m.m.
Der var ingen lette løsninger i de konkrete hændelse, som han fortæller om – og ingen enkle forklaringer når man overvejer dem i erfaringens lys. Foredraget kan holdes alene eller med en efterfølgende samtale. De 4 fortællinger er frit tilgængelige på http://storybox.dk/pligten/
(65 min. + samtale/debat Pris: dag kr. 3000 aften kr. 4000 plus transport)

3. Lige ud af hovedet og uden bog

Et foredrag om at droppe manuskripter og udenadslære til fordel for de indre forestillingsbilleder, som de historier, som du fik fortalt eller selv har læst, har skabt i din fantasi og hukommelse.
Den slags historier er ikke ordrette, som dem i bøgerne, men de bliver til mundtligt fortalte historier, som også afspejler dig som person og dit livssyn.
Det var sådan, jeg mødte mundtlig historiefortælling i min barndom med bedstemødre og skolelærere. De kunne fortælle historier fra biblen, danmarkshistorien, mytologien, folkeeventyrene og de lokale historier, sådan som de selv havde hørt dem fortalt den gang de var børn. Det forunderlige er, at jeg stadig husker historierne mere end 60 år senere, og at jeg kan fortælle dem som mine personlige historier nu i dag. Det er slet ikke svært at fortælle på den måde. Det kræver blot, at du går i gang med at gøre det i praksis der, hvor du møder mennesker, som med glæde lytter til en personligt fortalt historie.
( 2 x 50 min. Pris dagtimer 3000 kr. aften 4000 kr plus transport)

4. Jeg vidste hvor paradisets have lå - bibelhistorie som vi hørte den i vor skoletid

"Min farmor, som var forskole lærerinde i 50erne og 60erne, fortalte bibelhistorie - lige ud af hovedet og uden bog - og allerede før jeg startede i skole vidste jeg, hvor paradisets have lå. Det var lige nede i farmors baghave. Da jeg startede i skole i 1957 fik vi også fortalt bibelhistorie og lærte sangene som hørte til"
Foredragsholderen husker bibelhistorierne og kan fortælle dem helt, som han selv fik dem fortalt for 60 år siden. Foredraget er en minderig oplevelse for ældre mennesker, som selv har oplevet bibelhistorie fortælling i deres skoletid. Og det er et oplæg til samtale om mundtlig fortælling for børn i hjem, skole og kirke.
Fortælleren har skrevet bogen "Lige ud af hovedet og uden bog - sådan bliver du verdens bedste historiefortæller" maj 2017
(2 x 50 minutter, pris dag 3000 kr aften 4000 kr plus transport)

5. Danmarkshistorie - fortalt som i gamle dage

Et foredrag om den mundtlige fortælling i skolen før og nu - Tag med til Finnerup Lade i 1286 og oplev mordet på Kong Erik Klipping. Hør om Rolf Krake og hans mænd og om den gang Niels Ebbesen dræbte den kullede Greve - fortalt som mundtlige historier "Lige ud af hovedet og uden bog"
(2 x 50 min. Pris dag 3.000 kr aften 4000 kr plus transport)

6. Lille Claus og store Claus

Et foredrag om, at være den lille og om at have fantasien og livsmodet med sig. Foredraget tager udgangspunkt i H.C. Andersen historien om “Lille Claus og Store Claus” samt andre af fortællerens egne barndomshistorier. Vi har alle historier, som har betydet noget særligt i vores liv, find dem frem og lær at fortælle dem “lige ud af hovedet og uden bog”
(2 x 50 min. Pris dag 3.000 kr aften 4000 kr plus transport)

7. Historier om at være barn i 1950erne

Muntre og eftertænksomme historier om fantasi, leg, skoledage, voksne som fortalte historier og meget andet. En oplevelser som sætter gang i lytterens erindringer og og som lukker op for en munter dialog om livet som barn den gang og nu. Jeg har et tilsvarende foredrag om barndom og ungdom i 1960erne.
(2 x 50 min. Pris dag 3.000 kr aften 4000 kr plus transport)

8. Fra bondedreng til hippie - historier om at være ung i 1960erne

Et foredrag om de værdier, som befæster vores liv og om de udefra kommende hændelser, som kan forandre ens livsbane. I mit eget tilfælde - Hvad var det som drev en genert bondedreng til storbyens vilde liv med besatte huse, pigtrådsmusik, stoffer, demonstrationer og alternative livsformer.
Jeg kender ikke selv forklaringen, men takket være det lokale bibliotek, læste jeg alle de bøger, jeg kunne få fingre og jeg hørte den nye musik på Radio Luxembourg. Jeg blev vild med The Rolling Stones og lod håret vokse langt, som de der spillede den nye musik. Mor sagde "at de mænd var så grimme, at selv en mor ikke kunne holde af dem" - Jeg bestemte mig for, at det skulle stå sin prøve.
(2 x 50 min. Pris dagtimer 3000 kr. aften 4000 kr plus transport)

9. Vores H.C.Andersen - en musikalsk historie om en dreng med store ører, vågne øjne og en livlig fantasi

Foredraget tager udgangspunkt i H.C.Andersens egner barndomserindringer, som han skrev om i bogen "Mit livs eventyr" og i en række af sine sange og eventyr. Inspireret af H.C.Andersens litterære univers, undersøger vi nogle af de spor hans sange og eventyr har sat i vores liv og vi fortæller nogle af vore egne livshistorier. Vi har valgt en munter og utraditionel vinkel på H.C.Andersen og lægger dermed op til en samtale om de spor hans eventyr og sange har sat i publikums erindringer.
Opsætningen af foredraget er støttet af H.C.Andersen Festivals i Odense. Medvirkende er fortæller og musiker, Carl Erik Lundgaard og Jens Peter Madsen
(2 x 50 min. Pris 7500 kr plus transport)
Foredraget er tidligere holdt:  Teater95B i Odense(august 2018) Pensionisthøjskolen i Hedensted kommune (okt. og nov. 2018)

10. Simonfortællinger

Forestillingen er et engageret bud på det, som gør Simon glad trods alder, hårtab og snarlig pensionering. Det er fortællekunst, sang og musik som dyrker livsglæden og sætter drømmene fri.
Det er en oplevelse, som giver anledning til fordybelse og eftertanke om livets udfordringer og glæder i senioralderen.
Det handler om livets her og nu og om at finde veje i livet, som gør det større og skønnere at leve. Og det handler om at turde se livet i øjnene og dele sine oplevelser og tanker med andre. Om at blive klogere på livet.
Fortælleren Jens Peter Madsen og musikeren Carl Erik Lundgård deler deres oplevelser og tanker med publikum gennem fortællinger, sange og musikalske indslag.
Forestillingen er velegnet til stille samvær og oplevelse i sognehuset eller kirkerummet.
(2 x 45 min.; pris 7500 kr plus transport)
Forestillingen er tidligere holdt i Øster Skerninge Kirke, Dansk Sygeplejeråds Seniorer, Kragekær Kunstskole, Seniorfestival i Marstal og Seniorakademiet i Svendborg.