Jørn Tranekjær Andresen

Kontakt: Byagervej 81D, 8330 Beder
Telefon: 2242 0057
E-mail: joernt@outlook.dk

  1. Om ”Blod og jord”
  2. Min far og bedstefar overlevede Hitler
  3. Da ungdomsoprøret kom til Hermannsstrasse


Jeg er cand. mag (dansk og musik). Stammer fra det danske mindretal i Sydslesvig, men har boet i Danmark siden 1969. Jeg udgav “Blod & Jord. Soldaterskæbner fra det dansk-tyske grænseland. 1938-48” på Turbine Forlaget i 2018. Bogen har fået flotte anmeldelser og bygger på seks års research og skrivearbejde.

Jørn Tranekjær Andresen holder foredrag i hele landet.

1. Om ”Blod og jord”

Hør om baggrunden for bogen Blod og jord, en dramatisk grænselandsfortælling op til, under og efter 2. verdenskrig – suppleret af oplæsning, der sætter kød og blod på begivenhederne.
Blod og jord er den dokumentariske fortælling om fire unge mænd fra hhv. det tyske og det danske mindretal, der under Anden Verdenskrig – nogle frivilligt, andre indkaldt – trækker i trøjen og kæmper for Nazityskland. Alt sammen beskrevet på baggrund af personlige breve, dagbogsoptegnelser, interviews og erindringer suppleret af historiske detaljer og fakta.
Bogen er samtidig en spejling af grænselandets møjsommelige udvikling fra evig konfliktzone mellem dansk og tysk til en tilstand af fordragelighed og samarbejde på tværs af nationale forskelle. Et historisk lærestykke om fredelige sameksistens og om at begrave hævn og mistillid.
(Varighed: Ca. 90 minutter. Honorar: 2.500 kr. (plus udgifter til transport ved foredrag uden for Aarhus Kommune). Krav til AV-udstyr: Projektor og lærred)
Læs mere om foredraget her: www.fb.me/foredragAndresen

2. Min far og bedstefar overlevede Hitler

Grænselandets dramatiske historie fra 1920 til 2. verdenskrigs afslutning levende beskrevet gennem min tyske, men dansksindede families skæbne. F.eks. blev min far og hans tre brødre mod deres vilje indrulleret i Hitlers krigsmaskine. Mirakuløst nok overlevede de alle denne rejse i helvede, hvilket er omdrejningspunktet for anden halvdel af foredraget.
(Varighed: Ca. 90 minutter. Honorar: 2.500 kr. (plus udgifter til transport ved foredrag uden for Aarhus Kommune). Krav til AV-udstyr: Projektor og lærred)
Læs mere om foredraget her: www.fb.me/foredragAndresen 

3. Da ungdomsoprøret kom til Hermannsstrasse

I foredraget ser jeg tilbage på min barndom i 1950’erne og 60’ernes Sydslesvig med sørgmuntre briller og beretter om begivenheder og handlinger, som i sidste ende førte til, at jeg måtte bryde ud og finde min egen vej i livet.
(Varighed: Ca. 90 minutter. Honorar: 2.500 kr. (plus udgifter til transport ved foredrag uden for Aarhus Kommune). Krav til AV-udstyr: Projektor og lærred)
Læs mere om foredraget her: www.fb.me/foredragAndresen