Jørn Henrik Olsen

Kontakt: Grønnevang 222, 3250 Gilleleje
Telefon: 2575 1200
E-mail: jornhenrikolsen@gmail.com
Hjemmeside: www.jornhenrik.com
blog.jornhenrik.com 

  1. Om at indfange vinden, der vil blæse i morgen
  2. Sorg som kærlighedens dyreste pris
  3. Kedsomhed som hindring eller springbræt?
  4. Ensomhed er en god ting
  5. Når telefonen ikke ringer - så er det til mig!

 


Forfatter, forsker, foredragsholder, billedkunstner.
Cand.theol., ph.d.
Jørn Henrik Olsen får ofte ganske overvældende positive reaktioner på sine foredrag. De er levende og livsnære på overraskende måder. Dyb indsigt og stærk formidling forenes på allerbedste måde. Han er humoristisk ekspert i emner som ensomhed, kedsomhed, langsomhed, sorg, tristhed, træthed og andre af livets – tit tabubelagte – udfordringer. I oktober 2016 udkom bogen ’Den blå ild: Ensomhedens længsel og skønhedens smerte’, hvor hans indsigt og vid stråler. Bogen er det perfekte udgangspunkt for en række meget spændende og relevante foredrag. Det samme gælder i forhold til hans nyeste udgivelser, nemlig 'Den brudte skønhed: Essays om sorg, melankoli og kunst' (2018) og 'Giv sorgen ord: Essays om sorg, melankoli og kunst' (2019 - som han er medforfatter til), ‘Lystid i mørket: Essays om sorg, ensomhed og livsmod’ (2019) og ‘Et liv med mellemrum: Korte essays’ (2020). Jørn Henrik Olsen kommer langt ud af boksen, hvor kunsten hele tiden er en aktiv medspiller. Og så flytter han rundt på tilhørernes erkendelser – og yder vigtig livshjælp. Hans præsentationer af de sværeste eksistentielle følelser og spørgsmål er elegant.

Jørn Henrik Olsen holder foredrag i hele landet.

1. Om at indfange vinden, der vil blæse i morgen

Et aktuelt foredrag om livet efter coronanedlukning, restriktioner og vaccinationer. Hvad skal der til, før det bliver godt igen, både på det personlige plan og i forhold til fællesskaber og andre relationer? Den tyske tysk samfundsforsker Hartmut Rosa har givet udtryk for, at det gode liv skal tænkes helt om efter coronakrisen. Det lyder voldsomt nok. Skal vi virkelig til at tænke forfra, hvis vi skal finde os selv? Og os der er kommet lidt op i årene, er vi kommet i tidsnød, fordi vi nu skal tænke på, hvordan vi kan blive os selv igen? Den menneskelige eksistens bliver italesat på både en alvorlig og en humoristisk måde. Foredraget kan tilpasses vidt forskellige behov og sammenhænge.
(60-90 min., kontakt foredragsholderen vedr. honorar, rejseomkostninger m.m.)

2. Sorg som kærlighedens dyreste pris

Livet skal åbenbart være svært. Det byder tit på smerte og sorg. Særlig ved adskillelse og tab mærker vi, hvor hårdt vi kan blive ramt.
Med kærlighed, nærhed og tilstedeværelse kommer sorg. Sorg er blevet kaldt kærlighedens og tilknytningens dybeste pris. Som mennesker kan vi opleve at miste det, vi absolut ikke kan tåle at miste.
Sorgen er måske endda helt nødvendig og livgivende. Gennem tværfaglige indsigter rækkes der inspirerende hjælp til at leve og vandre i sorgens landskab. Sorg er nemlig ikke et problem, der skal løses, men et liv der skal leves. Vi skal alle dø en dag – men alle andre dage skal vi leve!
Foredraget kan også tilpasses i pagt med særlige behov, f.eks. i forhold til ensomhedens sorg, demens, Alzheimers eller andre særlige udfordringer.
(60-90 min., kontakt foredragsholderen vedr. honorar, rejseomkostninger m.m.)

3. Kedsomhed som hindring eller springbræt?

Den moderne uro, rastløshed og tomhed er et kendt problem. Mange menneskers oplevelse af kedsomhed indgår i det brogede billede af det moderne liv. Men hvordan udholder vi oplevelsen af kedsomhed? Er kedsomhed blot roden til alt ondt? Kan kedsomhed måske endda blive stedet for fornyelse og kreativitet?
Foredraget går direkte ’i kødet på’ nogle af de mest bærende forudsætninger for livet i dag. Det giver interessante, overraskende og ikke mindst udfordrende bud på, hvor vigtig kunsten at kede sig egentlig er. Alt krydres med humor og livsvisdom.
Kedsomhed kan resultere i ondskab, erfarings- og oplevelseslammelse, ja, men den kan også virke stærkt frisættende og nyskabende.
(60-90 min., kontakt foredragsholderen vedr. honorar, rejseomkostninger m.m.)

4. Ensomhed er en god ting

Ensomhed er en god ting – hvis man ikke havde sig selv at trækkes med, siger humoristen Storm P. De fleste mennesker kender til ensomhedsfølelser. Ensomhed kan være et godt sted at besøge. Men sandt er det også, at ensomhed ofte opleves som et trist sted at slå sig ned.
Ensomhed er både åbning og smerte. Som et frivilligt, opsøgt sted kan ensomheden være livsbekræftende og bidrage til livsmening. Ensomhed skaber ofte vej for fornyelse og kreativitet. Den kan være god og generøs, når den skaber frihed og uafhængighed, giver arbejdsro og understøtter et menneskes karakter. Men ensomhed kan også være ganske hårdhændet og ond. Hos mange kan den opleves som en noget pinlig, social smerte. Som en tyngende følelse af at være mislykket. Tit med alvorlige konsekvenser for helbred og velvære. Vi behøver i den grad andre – og en del af dette behov er at behøves af andre.
At være alene og at være ensom er mindst to forskellige ting. Foredraget afslører ikke blot dybe indsigter i ensomhedens problem, men giver også masser af inspiration til at lære den svære kunst at være alene og få gavn af den gode ensomhed. Formidlingen er iklædt humor – og krydret med overraskende, skæve perspektiver.
(60-90 min., kontakt foredragsholderen vedr. honorar, rejseomkostninger m.m.)

5. Når telefonen ikke ringer - så er det til mig!

Mange efterlyser en langsommere livsrytme. Ro, stilhed og tid til eftertanke er blevet en luksusvare. Men hvad gør vi konkret, når livet bliver hæsblæsende, og vi ikke rigtig kan falde til ro midt imellem livets valgmuligheder? Hvordan slipper vi ud af livets hamsterhjul?
Jørn Henrik Olsen har selv været en af verdens hurtigste forskere i langsomhed. Men den høje hastighed har sin pris. Ved hjælp af sjove, skæve og stærkt udfordrende analyser og perspektiver dykker han ned i et tidens mest udfordrende emner. Han afholder sig ikke fra at komme med gode forslag til problemløsninger. Forslag der vil give megen luft til fornyelse, hukommelse, kreativitet og livsmod både hos enkeltpersoner og i fællesskaber.
Foredraget kan tilpasses til vidt forskellige målgrupper. Dyb alvor kombineres med forløsende humor. Én ting er helt sikkert efter foredraget: Tilhørerne tænker mange tanker, der er længere end fem centimeter. Und jer selv et par stille timers afstand af livet – og bliv meget klogere på dét.
(60-90 min., kontakt foredragsholderen vedr. honorar, rejseomkostninger m.m.)