Jutta Bojsen-Møller

Kontakt: Dalgas Boulevard 27 st.tv., 2000 Frederiksberg
Telefon: 3069 1764
E-mail: juttabojsen@gmail.com
Hjemmeside: www.jutta.dk

  1. Jutta Bojsen Møller – lige ret for mand og kvinde
  2. Grundtvigs kvindesyn og kvinderne i Grundtvigs liv
  3. Kærlighed i en sen alder – fortælling og fællessang med Jens Grøn
  4. Marie Grubbe
  5. Julen i det gamle Norden – julens kulturhistorie
 

Jutta Bojsen-Møller, lektor og fortæller.
Jeg har været foredragsholder og fortæller siden 1986. Her har jeg rejst rundt i hele landet for at formidle min viden inden for litteratur, historie og religion i kirker, højskoler, oplysningsforbund og foreninger.
Mit særlige område er fortællinger fra kvindehistorien samt om Grundtvigs liv og kvindesyn. Mit nyeste foredrag er sammen med tidl. højskoleforstander Jens Grøn om at møde kærligheden i en sen alder.

Jutta Bojsen-Møller holder foredrag i hele landet

1. Jutta Bojsen Møller – lige ret for mand og kvinde

Jutta Bojsen Møller eller ”Mor Jutta”, som hendes tilhængere yndede at kalde hende, var en af Danmarks stærke forkæmpere for kvindesagen. Efter at have levet som præstekone og født 11 børn, blev hun højskolemor og blev her opfordret til at blive formand for Dansk kvindesamfund. I sin lange formandsperiode frem til 1910 rejste Jutta Bojsen Møller Danmark tyndt for at oprette nye kredse og for at agitere for ”lige Ret for Mand og Kvinde. Hun var en markant, samlende førerskikkelse i den tidlige kvindebevægelse.
(90-120 minutter. 5000 kr. + transport)

2. Grundtvigs kvindesyn og kvinderne i Grundtvigs liv

Mit foredrag vil tage udgangspunkt i Grundsvigs kvindesyn; og jeg vil herud fra fordybe mig i en fortælling om kvinderne i Grundtvigs liv - ikke mindst:
- hans mor, den myndige Cathrine Marie Bang
- hans amme, Malene Jensdatter som lærte ham almuens fortælle- og sangtradtition, og som var med til at give hans digtning en særegen sjællandsk tone.
- hans tre koner: Elise, Marie og Asta. Især det korte ægteskab med Marie Toft, godsejerinden fra Rønnebæksholm. Her får vi et indblik i et usædvanligt lykkeligt kærlighedsforhold mellem to ligeværdige, stærke personligheder, et ægteskab som taler direkte til os i dag.
(90-120 minutter. 5000 kr. + transport)

3. Kærlighed i en sen alder – fortælling og fællessang med Jens Grøn

Vi havde begge mistet vores ægtefælle, da vi for få år siden mødtes til et konvent. Vi kom til at sidde ved siden af hinanden og begyndte på en samtale om vores tab af ægtefælle. Dette møde blev begyndelsen til fortsat samtale, som udviklede sig til kærlighed. I denne fortælling om at finde sammen i en sen alder vil vi også fortælle om, hvordan meget binder os sammen på trods af en aldersforskel på 11 år. Det er først og fremmest en grundlæggende grundtvigsk livsindstilling. Samtidig har vi begge haft vores tidlige barndom i grænselandet, i et præstegårdsmiljø med en stærk sangtradition. Ud fra dette inddrager vi også, hvilken betydning Grundtvig og det at vokse op i grænselandet på hver sin side af grænsen har haft for os hver især. Vi blander dette med de sange, som har betydning for os. Sangene synges i fællesskab, og Jens, som er uddannet violinist, vil akkompagnere på violin eller klaver.
(90-120 minutter. 5000 kr. + transport)

4. Marie Grubbe

En dansk adelskvindes skæbne i 1600tallet – historisk og i digternes fortolkning: Ludvig Holberg, HC Andersen, St.St. Blicker, I.P. Jacobsen samt Lone Hørslev.
Marie Grubbe blev født i midten af 164oerne på Havreballegård ved Århus. Første gang Marie Grubbe optræder i historiske kilder er i et bryllupsdigt fra hendes eget bryllup med Christian IV´s søn, Ulrik Frederik Gyldenløve, d.16.december 166o. Hun fik et dramatisk og omtumlet liv - fra samfundets top til samfundets bund i et stærkt standsinddelt samfund, og hendes historie fascinerer os stadigvæk. Dette skyldes også, at fortællingen om hende er holdt levende af flere af vores betydeligste digtere, som hver især fortolker hendes skæbne ud fra deres egen tid.
(90-120 minutter. 5000 kr. + transport)

5. Julen i det gamle Norden – julens kulturhistorie

Juleblótet var den største offerfest i løbet af året i det gamle Norden. Man spiste og drak og festede sammen med guderne og forfædrene i flere dage. Det var slægtsgilder, sammenskudsgilder med mængder af svinekød, sødgrød og hvedekager, og så drak man stærkt, sødt øl af store drikkehorn. Når ølhornet gik rundt i kredsen, sagde hver enkelt: "Godt år og fred".
Med dette som udgangspunkt vil jeg fortælle om julens mange traditionslag: om juletræ, julemand, nisser, gavegivning osv. Selvfølgelig vil jeg også inddrage fortællingen om det lille fredsbarn fra Betlehem, som viste sig at være en stærkere konge end Thor. Undervejs synger vi centrale julesange.
(90-120 minutter. 5000 kr. + transport)