Karen Lumholt

Kontakt: Traps Alle 22, 2500 Valby
E-mail: karen@cura.dk eller karen@lskommunikation.dk
Telefon: 4014 4980
Hjemmeside: www.lskommunikation.dk, www.cura.dk

  1. Lad os skabe en hverdag vi elsker - arbejdsmarked og familiebalance set forfra
  2. Den nye landsby - fra udkant til forkant
  3. Velfærd forfra: Lad os tage samfundet tilbage
  4. Børn skal da være med i husarbejdet
  5. Fortæl om jeres by og sogn - Karen Lumholt interviewer og sætter rammen


Uddannet historie- og religionslærer samt uddannet journalist.
Tidl. studievært i DR P1 og tidligere direktør for tænketanken Cura.
Erfaren underviser, bl.a. på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Forfatter eller medforfatter til følgende p bøger:
• Håndbog for forældre til skolebørn (1998)
• Fra biks til business (2008)
• Børn skal da arbejde (2009)
• Historier der flytter mennesker (2013)
• Det var så det. Erindringer på falderebet (2014)
• Det personlige samfund. Personalisme i praksis (2015)
• Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv (2015)
• Det som du gør (2017)
• Fremtidens Fællesskaber - Futurible fra Selskabet for Fremtidsforskning (2018) - (NY BOG)

Stifter af virksomheden Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation, som udbyder kurser, foredrag og workshops.

Karen Lumholt holder foredrag i hele landet.

1. Lad os skabe en hverdag vi elsker - arbejdsmarked og familiebalance set forfra

Skal vi acceptere småbitte vuggestuebørn, der savner tætte relationer til deres nære voksne? Hvis vi fremover bliver 100 år, hvorfor skal alting så ske mellem de 30 og 40? Hvordan får vi et arbejdsmarked, der er mere i balance - og familier, der også er det? Lad os skabe en hverdag, vi ikke fortryder!
(30-90 min.; honorar efter aftale)

2. Den nye landsby - fra udkant til forkant

Landsbyen må genopfinde sig selv, men også være stolt. For selv i storbyen er det landsbyfællesskaber, som mennesker søger. Landsbyen kan blive det sted, hvorfra de nye fællesskaber tager form: nye andelsbevægelser, crowdfunding, dele- og bytteøkonomi, nye former for offline-turisme og bæredygtige produktionsfællesskaber.
(30-90 min.; honorar efter aftale)

3. Velfærd forfra: Lad os tage samfundet tilbage

Velfærdssystemet er blevet uklogt. Mennesker opdeles i modtagere og givere, stærke og svage. Sandheden er at den der giver bliver rig, fordi nogen vil tage imod. Lad os tage en del af velfærden tilbage til de omsorgsfulde fællesskaber. Foredraget rummer også en indføring i personalismens menneske- og samfundssyn, en diskussion af begrebet samskabelse og mange forslag til hvordan medierne kan bidrage positivt til sammenhængskraften.
(30-90 min.; honorar efter aftale)

4. Børn skal da være med i husarbejdet

Vi gør børnene en bjørnetjeneste, når vi for husfredens skyld holder dem væk fra husholdning og madlavning. Børn skal da arbejde - også for at være en del af et fællesskab, hvor de kan mærke sig selv. Sanseerfaringer og erfaringer med materialer er blevet en mangelvare. Løsningen ligger lige for: lær dem at lave mad, rydde op og gøre rent.
(30-90 min.; honorar efter aftale)

5. Fortæl om jeres by og sogn - Karen Lumholt interviewer og sætter rammen

En fortælleaften sker optimalt i samarbejde med menighedsråd, landsbylaug, borgerforening eller idrætsforening. En fortælleaften er en gave til de yngre i sognet – såvel tilflyttere og børnefamilier som konfirmander. Men den er også en gave til dem, der får mulighed for at fortælle og videregive sognets historier. Aftenen kræver lidt forberedelse fra både arrangør og mødeleder.
(30-90 min.; honorar efter aftale)