Kathrine Krogh Hoffmann

8930 Randers NØ
Tlf. nr.: 61692362
Mail: kathrine.k.hoffmann@gmail.com
Hjemmeside: www.diakonioginnovation.dk 

  1. Kristen spiritualitet
  2. Kristen kærlighed og tjeneste - diakoni


Jeg er 37 år og har en uddannelsesbaggrund indenfor diakoni. Først som diakon og socialpædagog fra Diakonhøjskolen i Aarhus og senest som kandidat i diakoni fra Aarhus Universitet. Diakoni vedrører det kristne kald til at tjene Gud og næsten og er derfor en grundlæggende del af den kristne tro og trospraksis.
Det seneste år har jeg udviklet og arbejdet på et diakonalt projekt, som ligger indenfor området ’kristen spiritualitet’. I den sammenhæng har jeg været på forskellige helsemesser med en stand, som jeg kalder ’Inspiration til kristen spiritualitet’. På standen sælger jeg Bibler, bøger og ting, som kan inspirere til en kristen spiritualitet. Billedet er fra Krop-Sind-Ånd messe i Aarhus 2022.

Jeg holder foredrag i Jylland.

1. Kristen spiritualitet

I en tid, hvor ny-spirituelle strømninger fra new age-bevægelsen bliver en stadig mere udbredt og normaliseret del af det danske samfund, opstår behovet for at sætte ord på, hvad en bibelsk funderet, kristen spiritualitet er. Foredraget er en teologisk indføring i det emne og grundsyn, som det kristne tros- og åndsliv beror på. De bærende elementer trækkes frem og konkretiseres, så der dannes grundlag og afsæt for videre reflektion. Foredraget krydres og suppleres med kreative input fra standen ’Inspiration til kristen spiritualitet’.
(60-90 min.; honorar: 3.000 kr. + kørepenge. Ingen hjælpemidler)

2. Kristen kærlighed og tjeneste - diakoni

Kærlighedsbuddet er centralt i den kristne tro. ’Den kongelige lov’ kaldes buddet i Jakobs brev 2, 8. Diakoni handler om det gudgivne, kristne kald til at elske og tjene Gud og mennesker. Foredraget er en teologisk indføring i den bibelske kærlighedsforståelse samt i tjenestens centrale betydning i den kristne tro. Formålet er at komme dybere ned i forståelsen af, hvad diakoni er.
(60-90 min.; honorar: 3.000 kr. + kørepenge. Ingen hjælpemidler)