Kresten Thue Andersen

Kontakt: Sinding Hedevej 2A, Kragelund, 8600 Silkeborg
Telefon: 5115 2766
E-mail: kta@km.dk

  1. En god fjende - Den bedre del af konflikten
  2. Det er nu, du skal leve, min ven- Faust – Fra omrejsende teater til verdenslitteratur
  3. Faust og Mefistofeles – Anden del om de bibelske rødder
  4. Madkunst og nåde hos Blixen


Sognepræst i Kragelund og Funder ved Silkeborg.
Foredragsholder og kontrabassist
Mine foredrag vækker på en slagfærdig måde til debat og eftertanke. Har skrevet artikler om Faust – samt spillet adskillige koncerter med min hustru. Kommer gerne til hele landet. Har holdt foredrag i kirker i Randers, Ebeltoft, Kragelund, Sejling og Hornslet, Skærum Mølle, FOF samt Akademiet for den 3. Alder.

Kresten Thue Andersen holder foredrag i hele landet.

1. En god fjende - Den bedre del af konflikten

”Ven eller fjende?” sådan lyder spørgsmålet ud i mørket omkring lejrbålet, når man hører nogen nærme sig. Venner og fjender findes overalt – på nettet, over hækken, i samfundet og i verdens storpolitik. Vi skal tale om noget, vi normalt viger udenom, nemlig fjendskab.
• Gives der gode fjender?
• Hvad er krænkelseskultur?
• Skal vi prøve at forstå vores fjender?
• Kan der vokse noget godt ud af konflikt?
• Findes der noget, der kan forbinde venner og fjender?
Vi skal se, hvordan ’fjendskab’ dukker op i biblen, i vores nutidige samfund og i vores tanker. Det positive fjendskab udtrykkes også gennem den franske filosof Voltaires ord: ”Jeg er uenig i hvad De siger, men jeg vil forsvare til døden Deres ret til at sige det”.
(Varighed: 90-120 min. inklusiv pause; hjælpemidler: mulighed for lyd- og billedfremvisning. Honorar: 2.500,- plus transport efter statens takst)

2. Det er nu, du skal leve, min ven- Faust – Fra omrejsende teater til verdenslitteratur

Hvor kommer livsglæden fra? Hvordan kan vi lære at balancere mellem lysten og pligten. Hvornår er omkostningerne større, end vi havde håbet? Vi skal følge Faust-motivet fra den lutherske ’folkebog’ til vor tids politiske kommentatorer. På vejen genfortæller jeg Goethes ’Faust’, fyrtårnet blandt Faustværkerne. Fausthistorien handler om ’fristelse’ – og den griber os stadig i nutidig sammenhæng.
• Hvad kan friste os til storsvindel, flødekager eller bjergbestigning?
• Hvor kommer udtrykkene ’djævelens advokat’ og ’spilledjævelen’ fra?
• Det hedder sig, at Luther afskaffede middelalderens 7 dødssynder, men hvorfor lever de i dag videre i fortællingerne om Faust-figuren?
Foredraget krydres med eksempler fra H.C. Andersen og Thomas Mann samt eksempler fra bluesmusikken eller Gounods Faust-opera.
(Varighed: 70-120 min. inklusiv pause; hjælpemidler: mulighed for lyd- og billedfremvisning. Honorar: 2.500,- plus transport efter statens takst)

3. Faust og Mefistofeles – Anden del om de bibelske rødder

Hvor kommer historien om en djævlepagt fra? Og hvorfor har den så stærke rødder i vor kultur? Vi kan se djævlepagten hos slangen og Eva i Edens Havde, i Jobs Bog og hos Jesus i ørkenen, middelalderens helgenlegender og endelig reformationstiden, hvor motivet får sit klare udtryk. Vi følger den historiske person Faust, som lever samtidig med Martin Luther, og udviklingen til den lutherske 'folkebog' om Doktor Faustus fra 1587, hvor disse rødder samles til én fortælling. En fortælling, der peger frem til vor nutid – som litterær klassiker og moderne fristelsesmyte. Temaet i 'fristelsens grundmyte' er enkelt: Faust fristes af djævelen og indgår en pagt, der giver en hidtil ukendt frihed.
Skønt folkebogen kan kaldes middelalderlig populærlitteratur om magi og kætteri, så peger den ind i vor tid som en beretning om umætteligt begær efter magt, lidenskab og selviscenesættelse. Foredraget kan forstås som en grundigere indføring i rødderne til Faust-motivet.
(Varighed: 70-120 min. inklusiv pause; hjælpemidler: mulighed for lyd- og billedfremvisning. Honorar: 2.500,- plus transport efter statens takst)

4. Madkunst og nåde hos Blixen

Mød Blixens tanker om Gud gennem hendes fortælling ’Babettes Gæstebud’.
Karen Blixen er kendt og elsket som en af Danmarks største forfattere. Men at Karen Blixen i sit forfatterskab også udfolder en teologi er mindre kendt. På mangfoldige og kreative måder beskriver hun i sine noveller treenighedens personer. Hendes teologi bærer også præg af hendes egen livshistorie. Blixens fortællinger er kendt for temaer som skæbnen, forsynet og 'det dæmoniske', men jeg vil vise steder, hvor tilgivelse og Guds uendelige nåde dukker op.
Jeg fremhæver Blixens livshistorie og reciterer fra Babettes Gæstebud, hvor hun på sin egen måde bruger historiske begivenheder til at udtrykke fortællingens dybere sandhed.
Foredrag med recitation.
(Varighed: 70-120 min. inklusiv pause; hjælpemidler: mulighed for lyd- og billedfremvisning. Honorar: 2.500,- plus transport efter statens takst)