Lars Christensen

Kontakt: Jens Juels Vej 32, 1., 5230 Odense M.
Telefon: 2537 0333
E-mail: larschristensen@c.dk 

  1. På afgrundens rand. Karl Gustavkrigene 1657-60
  2. Claus Bergs fynske altertavler
  3. Mellem kongegunst og landsforræderi. Corfitz Ulfeldt og Hannibal Sehested
  4. Drømmen om revanche. Store Nordiske Krig 1700-1721
  5. Den politiske Munk

 


ph.d. i historie fra Syddansk Universitet. Forfatter til bl.a. ”En lykkelig sejrvinding. Svenskerne på Østfyn” (2009), ”Det skarptslebne sværd. Den Konservative Presseforening 125 år” (2012), ”Konservative i Gentofte 100 år” (2015), ”En sikker borgerlig stemme. Det Konservative Folkeparti gennem 100 år” (2016), ”En uskyldig Jagfornøjelse og Motion. Jagt og dyrehave ved Nyborg gennem tiden” (2016), ”Claus Bergs fynske altertavler” (2018) og ”Svenskekrigene 1657-60. Danmark på kanten af udslettelse.” (2018).

Mange års erfaring med foredrag til alle aldersgrupper.

Lars Christensen holder foredrag i hele landet.

Vejl. pris for alle foredrag: 4.000 kr. + transport. Varighed 45-90 minutter efter aftale.

1. På afgrundens rand. Karl Gustavkrigene 1657-60

De to krige mod svenskerne 1657-60 kostede nær Danmark livet som selvstændig stat og førte til tabet af Skåne, Halland og Blekinge. Danmark blev besat og hærget, først af svenskerne, så af Danmarks allierede, Polen og Brandenburg. I krigens kølvand fulgte epidemier. 25-30 % af befolkningen omkom på de tre år. Krigene ruinerede Danmark og blev afsættet til enevældens indførelse i 1660. Foredraget inddrager den menige danskers vilkår under krigene og kan f.eks. tage mere konkret udgangspunkt i forholdene i et bestemt område. Foredraget bygger bl.a. på bogen ”Svenskekrigene 1657-60. Danmark på kanten af udslettelse.”
Foredrag senest holdt Kerteminde Seniorhøjskole 19. 9. 2017.

2. Claus Bergs fynske altertavler

Claus Bergs altertavler er blandt senmiddelalderens største kunst i de danske kirker. Ikke mindst altertavlen i Odense Domkirke er et pragteksempel på hans træskærerarbejders detaljerigdom, fantasi og sprudlende liv. Men også andre fynske kirker har haft glæde af hans arbejder. Altertavlerne giver samtidig et unikt indblik i den sidste katolske tids liv og religiøse forestillingsverden i Danmark. De er ligeledes et kig ind i, hvordan man levede og så ud i det tidlige 1500-tal. Foredraget fortæller om Claus Berg og hans tid og om det enestående kunsthåndværk, som hans værksted udførte. Foredraget bygger på bogen ”Claus Bergs fynske altertavler” fra 2018.
Foredrag holdt i Odense Domkirke 16. 10. 2018.

3. Mellem kongegunst og landsforræderi. Corfitz Ulfeldt og Hannibal Sehested

Flere af Christian 4.s døtre blev gift med nogle af rigets mægtigste mænd. Men det var en balancegang at fungere i et samfund i opbrud fra adelsvælde til enevælde. Corfitz Ulfeldt og Hannibal Sehested nåede de højeste poster, men blev begge styrtet i dybet af Frederik 3. Ulfeldt blev herefter fuldtonet landsforræder, mens Sehested afventede nye tider og blev en af enevældens arkitekter som en ”omstillingsparat” politiker. Foredraget sætter fokus på de to farverige personligheder, deres hustruer, søstrene Leonora Christina og Christiane, og på den omskiftelige tid. Foredraget bygger på et mangeårigt arbejde med 1600-tallets danske og europæiske politik samt biografien ”Hannibal Sehested. Krig, magtkamp og enevælde i 1600-tallet” fra 2019.

4. Drømmen om revanche. Store Nordiske Krig 1700-1721

Frederik 4. havde to store mål med sin kongegerning, da han arvede tronen i 1699: Han ville revanchere tidligere danske nederlag til Sverige og fjerne truslen fra svenskerne og deres allierede, hertugen af Gottorp. Derfor indgik han en alliance med Sveriges andre fjender om at knuse den svenske stormagt.
Det lykkedes, men vejen blev lang og kringlet. Danmark måtte igennem et hurtigt nederlag og en lang forberedelsesfase, før den endelige styrkeprøve med Sverige, som involverede store dele af Europa. Ud af det hele kom et forandret Europa med en ny stormagt ved Østersøen, Rusland.
Store Nordiske Krig var samtidig fyldt med farverige personligheder som Karl 12. af Sverige, Peter den Store af Rusland, August den Stærke af Polen og Frederik 4. af Danmark-Norge.
Foredraget fortæller om Store Nordiske Krigs forløb i et internationalt perspektiv, men med fokus på Danmark. Foredraget bygger bl.a. på bogen ”Den danske drøm om revanche. Store Nordiske Krig 1700-1721” fra 2021.

5. Den politiske Munk

Kaj Munk var præst og digter, men også samfundsdebattør. Hans holdninger var kontroversielle, og han blandede sig flittigt i debatten. Han var kritisk overfor de danske politikere og demokratiet, og han nærede i 1930’erne beundring for Hitler og Mussolini. Alligevel blev han et samlingsmærke for den aktive modstand mod besættelsesmagten under 2. verdenskrig og blev myrdet for det. Foredraget sætter fokus på Kaj Munks rolle i det politiske Danmark, hans politiske synspunkter og udviklingen i dem. Foredraget bygger på oplægsholderens arbejde for Kaj Munk Forskningscentret og foredrag om emnet, bl.a. på Løgumkloster Refugium.