Lene Skovmark

Kontakt: Damhus Boulevard 110 B, 2610 Rødovre

Telefon: 3876 1232 el 2836 1176

E-mail: lene.skovmark@mail.dk
Hjemmeside:
www.aabentland.dk

 

  1. Krisen i Den centralafrikanske Republik
  2. På livets vej med Kristuskransen
  3. Når vejene mødes - om Jesus og Buddha
  4. Mindfulness i kristendommen
  5. Vejen i kristendommen
 

Sognepræst i Strandmarkskirken i Hvidovre. Oprindelig uddannet sygeplejerske og har arbejdet i otte år i Centralafrika og som præst i Vestre Fængsel. Har deltaget i dialogprojekt i Sydindien og undervist i åndelig vejledning i Myanmar og Cameroun. Arbejder freelance med formidling af kristen spiritualitet i kirke, det nyåndelige miljø og på aftenskoler.

Lene Skovmark holder foredrag fortrinsvis på Sjælland.

1. Krisen i  Den centralafrikanske Republik

Den Centralafrikanske Republik er et af verdens fattigste lande, om end rigt på ressourcer. Siden 2013 har der været borgerkrig, infrastrukturen er brudt sammen, 14 oprørsgrupper kæmper indbyrdes, befolkningen sulter og er lammet af frygt. Med udgangspunkt i mine erfaringer som sygeplejerske i landet i 1990'erne reflekterer jeg over, hvilke mekanismer, der er med til at udløse konflikter og borgerkrig. Krig mellem religiøse grupper handler om meget andet end religion. Jeg kommer med et perspektiv på vejen mod fredelig sameksistens. Der er mulighed for at se 'gammeldags' lysbilleder
(45-90 min.; 3000 kr. eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: I foreninger og forskellige kirkelige sammenhænge.

2. På livets vej med Kristuskransen

Kristuskransen, også kaldet Livets Perler, er en lille bedekrans, hvis atten perler symboliserer Jesu vandring og vores erfaringer på livets og troens vej. Perlerne rummer menneskelivets grunderfaringer som smerte, glæde, sorg og håb og den er en hjælp til at finde ro i dagligdagen og fodfæste i livet. Det er en vej mod at finde Gud og kende sig selv. De seks stilhedsperler minder om at give plads til eftertænksomhed, finde inspiration og måske ny retning. Vi går gennem kransen, der vil være korte oplæg, fælles overvejelser og eksempler på, hvordan man kan bruge kransen i dagligdagen.
Kan holdes som foredrag, workshop eller temadag.
(45-90 min.; 3000 kr. eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: I forskellige nyåndelige og kirkelige sammenhænge.

3. Når vejene mødes - om Jesus og Buddha

I et buddhistisk meditationscenter i Sydindien sad Buddha ved foden af et kors. Jeg fortæller den interessante og tankevækkende historie bag. Der er mange ting, der minder om hinanden i Jesu og Buddhas lærer. Begge anviser en vej mod frelse, forstået som udfrielse fra lidelse og død. Begge vejleder i at overvinde sit ego og leve et liv i medfølelse. Hvad er det fælles budskab til menneskeheden og hvori ligger forskellighederne? Er der dybest set tale om den samme ej?
(45-90 min.; 3000 kr. eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: I forskellige nyåndelige og kirkelige sammenhænge.

4. Mindfulness i kristendommen

Ingen behøver at gå over åen for at lære at meditere! Vi kan øse af kilderne i vores egen kristne tradition. I foredraget belyser jeg, hvordan der i bibelen og salmerne er beskrivelse af den tilstand af ro og hvile, som troen giver. Jeg gennemgår en enkel form for kristen meditation, som kaldes Centrerende bøn, eller heartfulness meditation. Hvordan minder mindfulness og heartfulness meditation om hinanden og hvori består det 'særligt' kristne? Efter ønske vil jeg guide enkle meditative øvelser.
(45-90 min.; 3000 kr. eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: På aftenskoler, i kirkelige og nyåndelige sammenhænge.

5. Vejen i kristendommen

Kristendom handler om mere end at tro på noget. Det er at følge i Jesu fodspor på vejen mod at blive den, jeg er skabt til at være. Det er en vej mod fuldkommenhed, glæde og et liv i tjeneste. Jeg gennemgår faserne på troens vej, som er beskrevet i den kristne tradition for åndelig vejledning og gengivet af den svenske religionspsykolog Owe Wikström's. Faserne er: Savnet (Gud anes), Forsmagen (Gud anes), Opgørelsen (Gud kræver), Nåden (Gud skænker), Natten (Gud , skjuler sig), Lyset (Gud viser sig), Vandringen (Gud følger).
Kan holdes som foredrag eller temadag.
(45-90 min.; 3000 kr. eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt:
På aftenskoler, Folkeuniversitetet, i kirkelige og nyåndelige sammenhænge.