Linda Lassen

Kontakt Brinken 13 6300 Gråsten
Telefon: 2933 1181
E-mail: lindalassen@bbsyd.dk
Hjemmeside: www.lindalassen.dk

  1. Martha Christensen: De stille eksistensers stemme
  2. Kvindeliv er kvindekamp
  3. Men sko må jeg ha’ - roman om vandrelærerinden Henriette Gubi
  4. Tysklandsarbejderen - Frederiks valg
 

Jeg har arbejdet som fængselslærer og som psykolog på en pædagogisk psykologisk rådgivning, taleinstitut, studenterrådgivningen i Nuuk og haft privat praksis i en årrække, samtidig med min forfattervirksomhed.
Fra 2009 forfatter og foredragsholder på fuld tid.

Jeg holder foredrag i hele landet.

Honorar er efter aftale.
Varighed af foredragene: To timer inklusive pause og spørgsmål – men er åben for afvigelser fra dette.
Har som regel brug for projektor og mikrofon.

1. Martha Christensen: De stille eksistensers stemme

I 2022 udkom min biografi om forfatteren Martha Christensen, (1926 – 1995) Martha Christensen: De stille eksistensers stemme. Den er primært skrevet, fordi jeg synes, hendes store humanistiske forfatterskab er for vigtigt til at gå i glemmebogen.
Hun var et stille menneske, ligesom hendes romanfigurer. Hun havde et skarpt blik for den ondskab, vi udsætter hinanden for, ikke altid af ond vilje, oftest på grund af manglende selvindsigt.
”Vi er alle udleveret til hinanden.” Det kunne være overskriften over hele hendes forfatterskab.
Jeg vil fortælle om arbejdet med at researche, og om de temaer, jeg synes går igennem forfatterskabet og stadig er aktuelle.

2. Kvindeliv er kvindekamp

Foredraget tager udgangspunkt i min roman Den kloge Kone fra kvindehuset.
Karoline voksede op i en fattig landarbejderfamilie, (1887 – 1957) tæt knyttet til mormor Karen, som lærer hende at ”lægge kort”, så hun har en mulighed for at supplere de indtægter hun kan se frem til som landarbejderske.
Da hun, som så mange andre tjenestepiger på den tid, får et barn, hvor faderen er ”ukendt”, beslutter hun at hjælpe sine medsøstre, så de kan få et lettere kvindeliv end hun selv og hendes formødre har haft. Det valg kommer til at bestemme hendes fremtidige liv – og livet for os, der kom efter hende.

3. Men sko må jeg ha’ - roman om vandrelærerinden Henriette Gubi

Romanen foregår i årene efter nederlaget i 1864 og frem til Henriette Gubis alt for tidlige død i 1894. I foredraget vil jeg fokusere på romanens historiske baggrund, Om tilblivelsen af bogen – indholdet, personerne og den tid, de levede i.
Hvordan var det at leve i en tid, hvor ens modersmål var forbudt i det offentlige rum, og hvor man ikke vidste, om det man troede og håbede, nogensinde ville ske?

4. Tysklandsarbejderen - Frederiks valg

Frederik er vokset op på Als i en tysksindet familie, og da 2. verdenskrig bryder ud, er han som så mange andre arbejdsløs, og det er et oplagt valg at tage imod det arbejde, han får tilbudt i Kiel. Men det valg fører flere med sig - valg, der får store konsekvenser.
I foredraget, der tager udgangspunkt i min roman "Tysklandsarbejderen - Frederiks valg" (2019) vil jeg bl.a. fortælle om, hvad der inspirerede mig til romanen – og om de mere end de 100.000 danskere, der arbejdede i Tyskland under anden verdenskrig – og om efterkrigstidens dom over dem.