Lis Bisgaard

Kontakt: Vinkelager 68, I.th, 2720 Vanløse
Telefn: 2464 3321
E-mail:  lis.bisgaard18@gmail.com

  1. Mine rødder i barndom, som præst og i kvindebevægelse
  2. De første kvindelige præster
  3. De første kvinder i kirke og i politik
  4. Vor tids kvindelige forfattere
  5. Hej søster! Et foredrag om Trille


Jeg er pensioneret præst, er mønsterbryder, kommer fra en arbejderfamilie, udlært på kontor, cand.theol. 1972 sognepræst, højskoleleder, vikarpræst i København, overbygning på Aarhus Universitet i 2006: 'Køn, kultur og kommunikation', medlem af Aarhus Byråd 1986-94, Dansk Kvindesamfunds bestyrelse i 8 år, medforfatter til: "Se min kjole", de kvindelige præsters historie.

Lis Bisgaard holder foredrag i hele landet.

1. Mine rødder i barndom, som præst og i kvindebevægelse

Jeg er vokset op i en arbejderfamilie, udlært på kontor og blev mønsterbryder ved at arbejde mig via studenterkursus gennem uddannelsessystemet til teologisk embedseksamen som 35 årig.
Blev den første kvindelige præst i Randers, debatterede med modstanderne, hvilket fik mig til at gå ind i kvindebevægelsen. Efter 5 år i Randers var jeg præst i 21 år i Aarhus. I denne periode var jeg medlem af Aarhus Byråd gennem 8 år.
Som 60 årig initiativtager til naturhøjskole for ældre på Læsø, derefter vikarpræst i København samt studier og overbygningseksamen i køn, kultur og kommunikation fra Aarhus universitet 2006.
Fra 2013-2017 kvotalønnet præst ved Tingbjerg kirke, København.
(Ca 1 time. Honorar kr. 2000 plus evt. kørsel)

2. De første kvindelige præster

I mine studier i køn, kommunikation og kultur har jeg skrevet speciale om de første kvindelige præster og debatten, der førte frem til 1948, hvor de 3 første blev ordineret. Jeg følger den senere debat op med bl.a. Helga Jensen og egne erfaringer. Var medforfatter til bogen: Se min kjole og har skrevet artikler om emnet bl.a. i Dansk Kvindesamfunds blad.
(Ca 1 time. Honorar kr. 2000 plus evt. kørsel)

3. De første kvinder i kirke og i politik

Som medlem af Aarhus Byråd i 8 år har jeg arbejdet med de første kvindelige politikeres historie, skrevet flere artikler herom og skrevet forskellige biografier i Kvindebiografisk Leksikon om kvindelige præster, byrådsmedlemmer og landspolitikere.
(Ca 1 time. Honorar kr. 2000 plus evt. kørsel)

4. Vor tids kvindelige forfattere

Foredraget omhandler nordiske forfattere som Tove Ditlevsen, Kirsten Thorup, Ida Jessen, Kristin Marja Baldursdottir, Anne Marie Løn, Vibeke Holst m.fl. og centrerer sig om de kvindebilleder, de forskellige forfattere viser gennem deres bøger.
(Ca 1 time. Honorar kr. 2000 plus evt. kørsel)

5. Hej søster! Et foredrag om Trille

Sangeren Trille var i sin tid en inspirationskilde for mange.
Jeg vil fortælle om Trilles liv og om den betydning, som hun havde for mig personligt – og for ”samtidens kvinder”.
Hvad var det, der ramte os i teksterne?
Et foredrag i ord og toner, med fællessang og soli af:
Lene Fibiger, jazzsangerinde
Ole Finnesen, organist (på klaver)
(60-75 min.; nødv hjælpemidler: klaver, cd-afspiller, sanghæfter medbringer vi; honorar 3000 kr.)
Foredraget er tidligere holdt: Hyltebjerg kirke, forår 2017; bestilling fra bl.a.Tingbjerg kirke