Lisbeth Weitemeyer

Kontakt: Grønfeld Bygade 9, 8400 Ebeltoft
Mobil 5015 5695
E-mail: Lisbeth.weitemeyer@mail.dk
Hjemmeside: www.klarscene.com
facebook/klarscene.com

  1. Genforeningens kvindeskikkelser – de satte præg på 1920
  2. Julefortællinger fra Norden
  3. Ulvejagt - Corfitz Ulfeldt, kongelig svigersøn, tyveknægt og landsforræder
  4. Henrik Ibsen – lad løgn tie og sandhed tale
  5. Selma Lagerlöf – fra Mårbacka til Jerusalem
  6. Så er det jul igen...
  7. Leonora Christina – fra kongedatter til jammer
  8. Marie Grubbe – fra storhed til fald
  9. Anne Sophie Reventlow – dronning til venstre og højre hånd
  10. Caroline Mathilde – hun blev kaldt den lille engelske luder…


Cand. mag, dramaturg. Dramapædagog, forfatter og rutineret foredragsholder, fortæller og guide. Mit arbejde er levende og engageret med den frie, mundtlige formidling i centrum. Her er intet manuskript, men en smuk Power Point Præsentation, der supplerer mine foredrag. Foredragene bliver til gennem grundig research ved bl.a. rejser i mine personers fodspor både i Danmark og i udlandet. Jeg har siden 2007 arbejdet for Museet på Koldinghus, hvor jeg er dramaturg, guide og fortæller. Jeg arrangerer bl.a. specialomvisning på museet og dramapædagogisk undervisning for konfirmander i deres sognegård.
Hjælpemidler: bærbar mikrofon og projektor. Et bord på ca. 170 cm i længden til relevant litteratur og rekvisitter.

1. Genforeningens kvindeskikkelser – de satte præg på 1920

Da Christian X red over den slettede grænse ved Frederikshøj Kro ved Tarps den 10. juli 1920 på hesten Malgre Touts og løftede den lille Johanne op på hesten, var det den endelige markering af et genforenet Danmark.
I foredraget skal vi høre om både det daglige kvindeliv og vilkår og nogle af tidens markande kvindeskikkelsers påvirkninger indenfor bl.a. kunst og kultur. Hvem var tidens idealer, hvem var toneangivende og bærende af nye strømninger og, hvordan var deres kamp for at udøve deres kunst og få taletid i et mandsdomineret samfund, hvor kvinderne kun fem år tidligere havde fået stemmeret, hvor tiderne skiftede, og bl.a. højskolerne for alvor fik betydning for den almendannede og faglige dygtiggørelse af unge kvinder i slipstrømmen af Det Moderne Gennembrud.
1. verdenskrig var forbi. For de fleste blev dens rædsler glemt, men mange glemte aldrig bragene fra granaterne og skrigene fra de lemlæstede og døende kammerater. Nogle kom hjem med ar på sjæl og krop, andre kom aldrig hjem. Hvem var Hanne, Birgit og Ellen? En kone, kæreste eller en datter? De er her ikke mere, men vi har deres breve og deres historier. Derfor er de også med i fortællingen om genforeningens kvindeskikkelser.
Et indsigtsfuldt og bevægende foredrag om et stykke markand danmarkshistorie
(Hjælpemidler: bærbar mikrofon, projektor og et bord på ca. 170 cm i længden til relevant litteratur og rekvisitter. Honorar: kr. 3.500 + transport)

2. Julefortællinger fra Norden

Gennem et par stemningsfulde timer skal vi lytte til dejlige fortællinger fra nogle af vore store, nordiske forfattere. Vi skal tilbage i tiden, hvor sneen knitrede under kanens meder og julebagningen begyndte allerede i november. I Sønderjylland er Tine med til juleforberedelserne i Herman Bangs roman ”Tine” og i H. C. Andersens ”Grantræet” følger vi træets liv fra det lille utålmodige træ i skoven til det vissent og brugt knitrer under komfuret i køkkenet. Selma Lagerlöf skrev sine ”Julelegender” og J. Krohn skrev sin ”Peters Jul”, der kan være med til at bringe julen ind i vore hjerter sammen med nogle af julens dejlige sange. Foredraget kan tilrettelægges efter ønske.
(Varighed: 2 x tre kvarter. Honorar: kr. 3.500,00 + transport. Hjælpemidler: Projektor, bærbar mikrofon og et bord på ca. 170 cm i længden)

3. Ulvejagt - Corfitz Ulfeldt, kongelig svigersøn, tyveknægt og landsforræder

Historien om rigshofmester, greve og kongelige svigersøn, Corfitz Ulfeldt, er et bemærkelsesværdigt stykke danmarkshistorie, der tager sit udgangspunkt med Ulfeldts fødsel på Hagenskov Slot i 1606. Vi følger hans uddannelse, karriere og ægteskab til hans endeligt. Han, der havde vært Danmarks næst mægtigste mand døde, syg, dødsdømt og henrettet in effigie, alene og på flugt efter sin landsforræderiske affære, da han gik ind i den svenske konges tjeneste og den ødelæggende krig mod Danmark, der mistede 1/3 af riget ved fredsslutningen i 1658. Den eneste trøst var, at Danmark – kun med nød og næppe - ikke blev helt udslettet. Jagten på Ulfeldt kom til at koste hans hustru, Leonora Christina 22 år i Blåtårns fængsel.
I efteråret 2019 udkommer den historiske roman om Corfitz Ulfeldt med samme titel som foredraget. Forfatter: Lisbeth Weitemeyer
(2 x 3 kvarter eller efter aftale; Honorar: 3.500,00 + transport; Hjælpemidler: projektor, bærbar mikrofon, et bord på ca. 170 cm i længden til rekvisitter og relevant litteratur)

4. Henrik Ibsen – lad løgn tie og sandhed tale

Ibsen blev født ind i én af Skiens rigeste familier, hvor livlige, gæstfrie forældre og mange ansatte blev barnets verden indtil faderens fallit og sociale deroute. Ibsens værk er et opgør med Norge, familien, ægteskabets sammenbrud, uægte børn, fortielse og livsløgn.
Foredragets 1. del omhandler Ibsens barndom og uddannelse. I 2. del gennemgår jeg nogle af hans kvindelige hovedpersoners søgen og længsel efter ”det vidunderlige”, et begreb Ibsen lancerede i ”Et Dukkehus” i 1879.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

5. Selma Lagerlöf – fra Mårbacka til Jerusalem

Barndom og opvækst på gården i Värmland, hvor et livligt og kærligt miljø blev rammen om barnet, der besluttede sig for at blive forfatter – på trods. Af faderens modstand, tidens normer og kvindesyn, sorg og fortvivlelse over faderens fallit og familiens deroute. Vi følger Selma fra fødsel til død i barndomshjemmet i 1940, 82 år gammel.
1. del af foredraget omhandler opvækst, uddannelse og rormandebut. 2. del omhandler verdensgennembruddet ”Jerusalem” og vejen tilbage til Mårbacka.
Foredraget afholdes også med fokus på debutromanen "Gösta Berlings Saga".
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

6. Så er det jul igen...

Et causeri over julen, dens traditioner og skikke gennem århundrede blandet med genfortælling og oplæsning af nogle af julens dejlige historier og eventyr. Vi skal også synge vinterens og julens sange, tænde lys og nyde en kaffetår med julekage.
Hvornår kom juletræet til Danmark? Spiste man gås i gamle dage? Hvorfor kommer man godter på juletræet, og fik man gaver på oldefars tid? Hvad med grønkålen – er den sønderjysk eller fra Himmerland? Har æbleskiverne altid været så små? Mon der findes nisser, eller er det bare noget pjat?
Dét og meget andet får vi svar på i et par timer, hvor vi skal glæde os over julens komme og hygge os i hinandens selskab.
NB: Jeg dækker et smukt julebord med litteratur, rekvisitter, lys og blomster, der alt sammen er med til at vække genkendelse og skabe julehygge. Der vises ikke billeder.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

7. Leonora Christina – fra kongedatter til jammer

Hun blev født på Frederiksborg Slot, præget af forældrenes skilsmisse, gift med greve og hofjunker Corfitz Ulfeldt, der indrullerede sig i tyveri, bedrag og landsforræderi, der bragte hende 22 år i Blåtårns skumle fangenskab. Parret skabte et dramatisk afsnit af Danmarkshistorien, hvor Corfitz Ulfeldt bidrog til sit fædrelands tab af bl.a. det Sydlige Sverige. Det er magt, prestige, ærgerrighed, jalousi, lidenskab, hengivenhed og sorg. Det er historien om magtskiftet efter Christian IV død, der førte til en katastrofe for Danmark og til Ulfeldts parrets deroute.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. inkl. 100 km's transport)

8. Marie Grubbe – fra storhed til fald

Hun blev født på lensmandsgården Havreballegård ved Århus. Adelsfrøkenen, der voksede op på bl.a. herregården Tjele, har med sit rebelske og særegne liv skrevet sig ind i vores historie gennem litteraturen. Hør om den unge kvinde, der blev gift ind i kongehuset, skilt, gift og skilt igen, flygtede med gårdens ladefoged, som hun levede med i 19 år, indtil han blev fængslet efter mordet på en skipper. Hun døde fattig og glemt på Falster.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

9. Anne Sophie Reventlow – dronning til venstre og højre hånd

Frederik IV forelskede sig lidenskabeligt i den unge adelsfrøken under et maskebal på Koldinghus, hvor han residerede medens pesten rasede i København, og Store Nordiske krig krævede hans tilstedeværelse i den sydligste del af kongeriget. Hun var for ham den yndigste rose, men hendes mor sørgede for, at hun ikke kunne plukkes. Dog lykkedes det kongen at røve hende fra hjemmet på Clausholm ved Randers en sen aften i 1712. Hun blev viet til hans venstre hånd. Efter dronning Louises død blev hun viet til hans højre hånd og kronet som Danmarks eneste ikke fyrstelige dronning. En smuk og dramatisk historie om pest, Københavns brand, stor lidenskab og kærlighed, sorg og fortvivlelse.
Foredraget kan suppleres af en udflugt til Koldinghus, hvor vi mærker historiens vingesus der, hvor de to forelskede sig.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

10. Caroline Mathilde – hun blev kaldt den lille engelske luder…

15 år gammel drog hun hjemmefra for at blive dronning af Danmark og Norge. Ægtemanden var den psykisk ustabile og syge 17 år gamle Christian VII. To børn, uvidende og umodne. Hun forelskede sig i kongens livlæge og fødte hans barn, den lille Louise Augusta. Med barnet knuste de fremtiden – blev fordrevet fra hof og rige, frataget respekt og ære. Det er historien om et bemærkelsesværdigt trekløver: Caroline Mathilde, Christian VII og J. Fr. Struensee. Hør hvad der gik så galt, at eftertiden stadig beskæftiger sig med spørgsmålet om mordet på Struensee og dronningens forvisning fra hoffet og sine børn.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)