Lone Hindø

Præst, medlem af Aarhus byråd
Kontakt: Kettingvej 16, 8462 Harlev
Mobil: 2777 5043
E-mail: lone.hindoe@aarhus.dk

  1. Hvis klostrets mure kunne fortælle - Et klosters historie - dets kvinder og mænd igennem 800 år
  2. Fra grød til brød og kage
  3. Dåb i kongehus og hytte
  4. Hun var gæv, Dagmar


Lone Hindø er uddannet lærer. Senere cand. theol og sognepræst. Hun er medlem af Aarhus byråd og har tidligere også været rådkvinde.

Lone Hindø holder foredrag i Jylland/Fyn.

1. Hvis klostrets mure kunne fortælle
Et klosters historie - dets kvinder og mænd igennem 800 år

Omkring år 1230 byggede man et kloster i Aarhus. Et sortebrødrekloster. I 1541 blev det til et almindeligt hospital for menige, fattige mennesker i Aarhus, Randers og Horsensområdet. Helt frem til 1860 var det tillige spedalskhedshospital, opholdssted for sindssyge, spindeskole for fattige børn samt lærerbolig for lærerne ved fattigskolen. Derefter blev det boliger for værdigt trængende mænd og kvinder. Der kom i 1900-tallet beskyttede boliger, og i dag er det tilbud til seniorer (+60).
Men i løbet af disse mange århundreder har der bag klostrets mure boet mennesker af kød og blod. Disse mennesker vil der i foredraget blive sat fokus på. Bl.a. den århusianske biskop og hofpræst Jacob Matthiesen (1645) samt en lettisk kvinde, som kom til klostret i 1825 og blev boende der. Hun talte russisk, hed Doretsche Marguerite, men blev kaldt Russi Kabussi. Også Mariane Thomsen bliver inddraget. Hun drømte om at blive arkitekt, men måtte efterfølge sin far og blev Danmarks første hospitalsforstander i 1911. – Mange skæbner igennem 800 år.
Foredraget holdes fra 10. august 2023.
(Foredraget varer cirka 90 minutter, eksklusiv evt. pause. Arrangøren stiller projektor til rådighed og ved, hvordan den fungerer. Mikrofon, gerne bærbar. Honorar: 2900 kr. samt kørsel.)

2. Fra grød til brød og kage

Oprindeligt levede folk af grød, ofte kogt på hvede. Man kunne koge det med olivenolie, med kød, med honning, med dyrehjerne, med vin. Så fulgte brødet bagt på sten, senere pande. Klejnerne kogt i olie, æblekage og bondepige med slør. Dette krævede ikke ovn.
Ovne kom til, og resten kender vi. Kagerne har deres helt egen historie. Brød og kager i bibelen. Kransekage i slutningen af 1777-tallet. og så kom nok den største tid i dansk kagehistorie: napoleonskage, Sarah Bernhardt, rubinsteinkage og mazarinkage, som er opkaldt efter en fransk kardinal.
For ikke at glemme wienerbrød, som blev resultatet af, at bager Niels Albeck besøgte Wien i 1845 og havde tre bagersvende med tilbage.
Jo, brødets, kagernes historie er spændende. Fra år 3000 før Kristus til i dag, 2022.
(Foredraget varer cirka 90 minutter, eksklusiv evt. pause. Arrangøren stiller projektor til rådighed og ved, hvordan den fungerer. Mikrofon, gerne bærbar. Honorar: 2900 kr. samt kørsel)

3. Dåb i kongehus og hytte

Kanonsalutter bragede, og kirkeklokker kimede, når et kongebarn blev født. Vi hører forskellige eksempler på, hvordan en dåb i kongehuset gik for sig i tiden fra Frederik den IV's dåb i 1671 til i dag og om, hvordan den brede befolkning har fejret dåb i samtiden. Jeg fortæller om traditioner og skikke, der har overlevet generation efter generation. Jeg fortæller om tro og folketro, om gaveskikke, om valg af navn og valg af den kirkelige dåb.
Hør også om udviklingen af dåbstøjet, fra kristenklædet til dåbspose med hætte og til den hvide dåbskjole.
Jeg har 2002 – 2018 foretaget en stor kulturhistorisk undersøgelse af dåbens tradition, klædning mv. Sammen med journalist Else Boelskifte er jeg forfatter til "Kongelig dåb. Fjorten generationer ved Rosenborg-døbefonten".
(Foredraget varer cirka 90 minutter, eksklusiv evt. pause. Arrangøren stiller projektor til rådighed og ved, hvordan den fungerer. Mikrofon, gerne bærbar. Honorar: 2900 kr. samt kørsel)

4. Hun var gæv, Dagmar

Dagmar blev hun døbt en vinterdag i 1868. hun blev født Ordrup, men flyttede til Rømersgade inde i København, hvor hun voksede op i Arbejdernes Forsamlingsbygning. Dagmar flyttede som ung til Aarhus og blev gift med Christian, som var journalist ved Demokraten. De udvandrer til Amerika, men Dagmar vender hjem uden Christian, men med to børn. Hendes liv skifter retning. Hun vælges som den første kvinde til Aarhus byråd og spændende år følger.
Hør om hendes, og kvinders liv dengang. De første pionerer i den politiske verden.
(Foredraget varer cirka 90 minutter, eksklusiv evt. pause. Arrangøren stiller projektor til rådighed og ved, hvordan den fungerer. Mikrofon, gerne bærbar. Honorar: 2900 kr. samt kørsel)