Mads Mazanti Jensen

Kontakt: Jagtvej 219E, 4. th., 2100 København Ø
Telefon: 2682 1493
E-mail: antimaz@hotmail.com

  1. Strandet på en ø af guld


Jeg er cand. mag. i japansk med speciale japansk teaterhistorie. Jeg har udgivet bøgerne No – 10 japanske no-spil og Den gyldne ø. Jeg har tidligere holdt foredrag i bl.a. Dansk-Japansk Selskab og i Møllegades Boghandel i København.

Jeg holder foredrag i hele landet

Strandet på en ø af guld

Zeami, en af stamfædrene til det japanske no-teater, blev i 1434 forvist til øen Sado. Forvisningen beskrev han i den poetiske eksilberetning Den gyldne ø. Foredraget Strandet på en ø af guld tager tilhørerne med på en religiøs og poetisk rejse til datidens og nutidens Sado i ord og billeder. Desuden vil jeg forsøge at opklare et af verdenslitteraturens ældste kriminalgåder: Hvorfor blev en tilsyneladende harmløs, gammel teatermand idømt forvisning?
(Ca. 60 minutter plus tid til spørgsmål. Honorar: 2.000 kr. plus betalt transport)