Marie-Louise Impgaard Sørensen

Kontakt: Livjægergade 29, 4. 3, 2100 København Ø
Telefon: 2283 2424
E-mail: mls@marie-louise.nu

  1. Pilgrimsvandring - Vejen til indre fred?
  2. Brug din tro!
  3. Bekendelser - er erkendelser, der sammenbinder liv og lære
  4. At turde leve


Født 1976. Cand.theol. og sognepræst.
Tidligere uddannet lærer og mentor. Har boet og arbejdet i mellemøsten og fjernøsten. Taler flydende tysk og engelsk. 2. yngst af søskendeflok på 7. Opvokset på Djursland ved skov og strand. Vintersvømmer.

Marie-Louise Impgaard Sørensen holder foredrag i hele landet, samt Nordtyskland

1. Pilgrimsvandring - Vejen til indre fred?

Et feltstudium i pilgrimsvandringen, som en form af sjælesorg. Hvad er det der sker på en sådan vandring?
Pilgrimsvandring fra Kruså til Rom på 70 dage, sommeren 2014.
Marie-Louise har indgående beskæftiget sig med pilgrimsvandringen under hendes teologi studier. I hendes bachelorprojekt har hun skrevet om bevæggrunde bag pilgrimsvandringen igennem den kristne historie. Feltstudiet er en del af hendes kandidat studium og til grund for dette, har hun lavet interviews undervejs med de mennesker hun mødte. Mange af disse samtaler havde karakter af sjælesorgssamtaler.
Foredraget har en fin balance mellem den personlige oplevelse og det videnskabelige aspekt. Gennem et dias-show og Marie-Louise’s levende fortælling, er det næsten som selv at være med på vandringen. Foredraget inspirerer og giver den enkelte mulighed for at reflektere over egen livsvej.
(90 -120 min.; 2500 kr. + transport (under 300 km), 2900 kr. + transport (over 300 km))

2. Brug din tro!

Vi lever i en tid hvor mange søger svar og hurtige løsninger. Selvhjælpsbøger sælger som varmt brød. I dette foredrag synliggøres at alle værktøjerne allerede er os givet i kraft af vores tro, men vi skal lære at se dem og bruge dem! Værktøjer som gør det muligt at leve, både i en ganske almindelig, men til tider også kompleks, presset og stresset hverdag, såvel som med sygdom, sorg og smerte. Fællesskabet spiller herfor en umådelig stor værdi.
(60 - 90 min.; 2000 kr. + transport (under 300 km), 2400 kr. + transport (over 300 km))

3. Bekendelser - er erkendelser, der sammenbinder liv og lære

Et foredrag om vigtigheden af at sige ting højt. At lette sit hjerte og dele sin byrde. Det handler om skriftemålet i en nyfortolket udgave, som et meget vigtigt værktøj i vores trospraksis og noget som Luther anså som umådelig væsentligt. Foredraget er bygget på mit speciale og giver både et historisk oprids af skriftemålets udvikling siden oldkirken og en praktisk teologisk vinkel på hvad vi skal med og hvordan vi skal forstå skriftemålet i dag.
(90 -120 min.; 2500 kr. + transport (under 300 km), 2900 kr. + transport (over 300 km))

4. At turde leve

Et foredrag der inspirerer og motiverer at få det bedste ud af eget liv.
Marie-Louise giver igennem hendes foredrag simple og brugbare værktøjer, som den enkelte kan gøre brug af. Igennem hendes nærværende og levende måde at berette på er hun en inspirations kilde i sig selv, og de færreste vil gå hjem uden at have fået tændt en gnist.
(60 - 90 min.; 2000 kr. + transport (under 300 km), 2400 kr. + transport (over 300 km)