Mette Berg

Kontakt: Præstevangen 3, 9480 Løkken
Telefon: 2237 3783
Mail: mettetheol@gmail.com

  1. At bygge menighed – Erfaringer fra Canada
  2. Kirkeligt fællesskab på utallige måder – erfaringer fra Canada
  3. En moderne kirke
  4. Midt i byen ligger kirken – Kirken som samlingspunkt
 

Mette Berg er uddannet socialrådgiver i 2011 og Cand. Soc. i 2020 med speciale i empowerment og brugerindflydelse. Herudover er hun på 12. år præstefrue og har bl.a. været 5 år i Toronto, Canada for DSUK. Hun har stor erfaring med menighedsarbejde og i at skabe kirkelige fællesskaber.
Alle Mettes foredrag har til formål at skabe eftertanke, nye udsyn og ikke mindst debat om, hvad det vil sige at være kirke.

Mette Berg holder foredrag i hele landet.

1. At bygge menighed – Erfaringer fra Canada

Gennem hyggelige historier fra Toronto kombineret med viden om, hvad der skal til, for at få folk til at engagere sig, får vi nyt syn på det kirkelige fællesskab og måske ideer, der skaber engagement.
Der vil både være fællessang og mulighed for diskussioner undervejs
(90–120 min incl pause. 3.000 kr. ekskl. transport. Hjælpemidler: Projektor)

2. Kirkeligt fællesskab på utallige måder – erfaringer fra Canada

Til denne sogneaften vil vi gennem fortællinger og billeder fra Toronto få viden om, hvad det vil sige at være en dansk kirke i et multikulturelt samfund. Vi vil høre om kristendom på forskellige måder – endda uden Gud?
Der vil være fællessang og mulighed for diskussioner undervejs.
(90 til 120 min. incl pause. 3000 kr. ekskl. transport hjælpemidler: projektor)

3. En moderne kirke

Den danske folkekirke bygger på idealer om frivillighed og fællesskab, men for en stor del af medlemmerne virker den stadig fremmedgørende og det kan være svært at ”dukke op”. Fra forskning i socialt arbejde ved vi at tilhørsforhold og kollektiv bevidsthed er to vigtige begreber, hvis vi skal fremmedgørelsen til livs.
Til denne sogneaften vil vi arbejde med spørgsmål som:
- Hvordan er vi en relevant kirke for vores medlemmer?
- Hvordan finder vi ud af, hvad vores medlemmer gerne vil have?
- Hvad kræver det hvis yngre generationer skal finde fællesskab i kirken?
Der vil være mulighed for diskussioner undervejs
(90-120 min. incl pause 4000 kr. ekskl. transport. Hjælpemidler: projektor)

4. Midt i byen ligger kirken – Kirken som samlingspunkt

Mennesker er mere ensomme end nogensinde før. Lokalsamfund lukker ned og det er svært for både små og store samfund at finde samling og fællesskab. Men midt i byen ligger kirken.
Til denne aften vil vi tale om:
- Kirken som samlingspunkt – hvad kræver det?
- Hvordan finder kirken borgerne - og borgerne kirken?
- Hvordan bygger vi på de aktiviteter, vi allerede tilbyder?
Her vil menighedens egne erfaringer i høj grad inddrages. Der vil være mulighed for diskussioner og evt. fællessang undervejs.
(90 – 120 min. incl pause. 4000 kr. ekskl. transport. Hjælpemidler: projektor)