Mikkel Wold

Kontakt: Esplanaden 26 3.sal, 1263 København K.
Telefon: 3312 0012
E-mail: mikkel-wold@marmorkirken.dk

1. Længslen efter lykken og det meningsfulde liv

2. ”Du skal komme videre med dit liv” – eller skal du?

3. Sjælesorg – terapi eller teologi? Om en kirkelig disciplin og dens møde med psykologien - og om kunsten ikke at skulle gå ind i sig selv for at finde sig selv

4. Kristendom og samfund. Om at give kejseren, hvad kejserens er

5. Budskabet om opstandelsen – og nutidens skepsis

Sognepræst ved Marmorkirken fra 1994. Fra 2008 tillige lektor i sjælesorg ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Løgumkloster.
Cand. theol. Studier i psykoterapi i Hamburg 1988-90, eksamen i Hamburg 1991. Beskikket censor ved lærerseminarierne samt i teologi ved Københavns og Aarhus Universitet. Anmelder ved Information. Undervisningsopgaver ved en række højere læreranstalter. Bidragyder til flere bøger om teologi, psykologi og samfundsdebat.
Mikkel Wold holder årligt 30-40 foredrag i kirker, på højskoler, højere læreranstalter og i virksomheder.

Kommer i hele landet med sine foredrag.

1. Længslen efter lykken og det meningsfulde liv

Et af de helt store temaer i vor egen tid er spørgsmålet om, hvordan man lever et lykkeligt liv. Mennesket har alle dage interesseret sig for, hvad det vil sige at leve lykkeligt, og ofte hænger spørgsmålet sammen med en grundlæggende oplevelse af livet som meningsfuldt. Men hvad vil det sige, at livet har mening? Foredraget belyser temaerne lykke og mening ud fra mødestedet mellem teologi og psykologi.
(Ca 45 min + efterfølgende samtale. 4.500 plus transportudgifter)

2. ”Du skal komme videre med dit liv” – eller skal du?

Der er så meget i vort liv, som gøres til et projekt, vi selv skal styre. Mange sørgende oplever denne mentalitet som en stor belastning for dem. Når man befinder sig i en sorg, kan det føles dybt krænkende at få besked på at ”komme videre med sit liv”. Foredraget gør op med forståelse af sorg som et ”arbejde” med nogle faser, man skal igennem og derefter komme videre. Vi ser på den nyeste forskning på området og på, hvad vi kan hente i kristendommens og historiens erfaringer af, hvad sorg, tab og håb er.
(Ca 45 min + efterfølgende samtale. 4.500 plus transportudgifter)

3. Sjælesorg – terapi eller teologi? Om en kirkelig disciplin og dens møde med psykologien - og om kunsten ikke at skulle gå ind i sig selv for at finde sig selv

Ordet sjælesorg betyder egentlig omsorg for sjælen. Det er en oldgammel kirkelig disciplin, men den har rødder endnu længere tilbage end de første kirker. I antikken gjorde man sig mange og kloge erfaringer om sorg, livskriser, livsmod og håb. De erfaringer vil blive inddraget i foredraget, men først og fremmest vil vi se på, hvordan man op gennem historien har forstået sjælesorgen og hvad der sker, når sjælesorgen og psykoterapien møder hinanden, belyst bl.a. ud fra spørgsmålet om, hvad det vil sige at være sig selv.
(Ca 45 min + efterfølgende samtale. 4.500 plus transportudgifter)

4. Kristendom og samfund. Om at give kejseren, hvad kejserens er

Det er en udbredt opfattelse, at kirken skal holde sig fra at udtale sig om samfundsspørgsmål. Ofte nævnes Luther i den sammenhæng, men Luthers tanker kan ikke bruges til at hævde, at der ikke findes en teologisk begrundet samfundskritik.
Spørgsmålet om kristendom og samfund er ikke så enkelt endda. Foredraget dykker ned i historiens konfrontationer om temaet for at blive klogere på, hvordan vi i vores egen tid skal omgås spørgsmålet om kristendommen og samfundet.
(Ca 45 min + efterfølgende samtale. 4.500 plus transportudgifter)

5. Budskabet om opstandelsen – og nutidens skepsis

Hvordan skal vi forstå opstandelsen? Hvad tænkte de første menigheder om det, hvordan har man op gennem kirkens historie forstået budskabet, og hvad stiller vi op med budskabet i lyset af det ændrede verdensbillede fra dengang? For den første kirke var forkyndelsen af opstandelsen noget helt afgørende, så hvordan skal denne forkyndelse forstås i dag?
(Ca 45 min + efterfølgende samtale. 4.500 plus transportudgifter)