Mogens Larsen

Kontaktadresse: Gyrstinge Bygade 85, 4100 Ringsted.
Telefon: 2521 3051
E-mail: 050943mkl@gmail.com

 1. Flora Danica – to bogværker og et porcelænsstel
 2. Romantik, dramaer og historier på danske herregårde
 3. Gilder og laug i gammel tid – samt de vandrende håndværkere ”Naverne”
 4. Den jyske hede
 5. Grundlovens historie samt frihedsrettigheder
 6. Kirkens historie i Danmark
 7. ”Ånden fra 48” samt de ”rigtige” folkemøder på Ejer Baunehøj, Himmelbjerget og Skamlingsbanken i 1800-tallet
 8. Den gamle hyggelige jul
 9. ”Det moderne Babylon” – Forlystelser i 1800-tallet
 10. Frihed i tanke og handling
 11. ”Hygge”
 12. Dansk landbrugs historie 1750-1900

Jeg er uddannet lærer fra Skårup Stasseminarium, Institut for Idræt, KU samt Danmarks Lærerhøjskole. Jeg har været lærer, beskikket af Undervisningsministeriet som censor til Folkeskolens afsluttende prøver i faget ”Dansk” samt til lærereksamen i fagene ”Skolen i samfundet” og ”Idræt”, skoleleder, uddannelse som læsepædagog for voksne med læsehandicap, undersøgelse om aftenskoler for kulturministeriet samt byrådsmedlem herunder været medlem af Folkeoplysningsudvalg, Kulturudvalg, Socialudvalg, Miljø- og teknikudvalg samt formand for Børn- og Ungeudvalg og medlem af Taksationskommissionen for Vestsjælland. Kontaktperson i Ringsted for Danmarkssamfundet. Bestyrelsesmedlem i Danmarks eneste Sct. Knudsgilde. Desuden har jeg aftjent værnepligt hos Den kgl. Livgarde. Været idrætsinstruktør herunder lærer på trænerkurser samt Dansk Idrætsforbunds instruktørkurser. Medlem af gilde og loge.
Derudover er jeg rutineret foredragsholder inden for historie og litteratur. Har undervist og holdt foredrag i folkeskole, efterskole, højskole, oplysningsforbund, foredragsforeninger, menighedsråd, kommuner, pensionistforeninger samt på lærerseminarium med historiske emner.
Det kan også nævnes, at jeg har holdt foredrag hos TV2øst og DR1.

Mogens Larsen kommer i hele landet med sine foredrag.

1. Flora Danica – to bogværker og et porcelænsstel

Historien om Flora Danica beskriver to bogværker om den danske planteverden begge med titlen "Flora Danica" og om porcelænsstellet af samme navn, en af vores kunsthåndværks ypperligste frembringelser. De to botaniske værker repræsenterer forskellige udviklingstrin i interessen for vort lands flora: Den ældste "Flora Danica" blev forfattet af Simon Paulli og udkom i 1648. Den omhandler de dyrkede og almindeligst vildtvoksende danske planter dog fortrinsvis dem, der kan anvendes til fremstilling af lægemidler. Den yngste "Flora Danica" blev udgivet ved kongelig foranstaltning, og det første hæfte af dette bogværk udkom i 1761, og da det blev afsluttet 122 år senere i 1883, omfattede værket 3240 kobberstukne og håndkolorerede afbildninger af alle blomsterplanter, som indtil da var fundet vildtvoksende i den danske konges riger foruden en mængde blomsterløse planter som alger, svampe, laver, mosser og bregner. Vedr. porcelænsstellet gik der faktisk megen politik i det, og man er stadig i tvivl om, hvorfor man ønskede stellet. Det første stel blev udarbejdet 1790-1802, hvorefter kronprinsen standsede arbejdet uden, at stellet var helt færdigt. På foredraget fortælles om arbejdet med bøgerne, stellet, personerne, Den kgl. Porcelænsfabrik, "bølgerne" under stellet m.m. suppleret med mange billeder.

2. Romantik, dramaer og historier på danske herregårde

De danske herregårdes historie er et overflødighedshorn af spændende og dramatiske oplevelser, som omfatter hele den danske adel.
Hvad mener man f.eks. om ”Den indemurede jomfru på Egeskov”, ”Var fruen på Førslevgaard en morderske?”, ”Det natlige drama ved herregården Boller”, ”Peder Oxes flugt fra Gisselfeld”, ”Den tragiske kærlighedshistorie fra Basnæs”, ”Kaj Lykkes tragedie på Brahetrolleborg”, ”Den skaldede biskop på Valdemar slot”, ”Den grusomme Ingeborg Skeel på Voergaard slot” – og rigtig mange flere spændende historier fra vores herregårde.

3. Gilder og laug i gammel tid – samt de vandrende håndværkere ”Naverne”

På foredraget fortælles om de gamle håndværkerlaug samt de spændende traditioner i laugsvæsenet, ligesom der fortælles om lærling, svend og mester. Desuden fortælles om de vandrende svende og deres oplevelser, når de med naverbrevet i hånden drog på valsen i Europa for at lære nyt og få oplevelser. Man skulle være væk tre år og en dag for at kunne kalde sig ”Naver”.

4. Den jyske hede

På foredraget fortælles om digterne Blicher og Aakjær, Koloniseringen af Alheden ”Kartoffeltyskerne”, Hvad er en hede? Livet på heden, Hvordan opdyrkede man den, ”Hedeselskabet”, Tatere, natmænd, rakkere, skøjere, kæltringe, der var et ildeset folkefærd. Heden i dansk kunst.

5. Grundlovens historie samt frihedsrettigheder

I dette foredrag hører man om udviklingen af grundloven fra oplysningstiden i 1700-tallet, stavnsbåndets ophævelse, Frederik VI´s tid med stænderforsamlinger og "Jeg alene vide" via Christian VIII´s tid til Grundlovens vedtagelse 5. juni 1849. Vi vil også høre om de senere grundlovsændringer samt Grundlovens frihedsrettigheder.

6. Kirkens historie i Danmark

Der fortælles om Pavekirke – Kongekirke og Folkekirke.

7. ”Ånden fra 48” samt de ”rigtige” folkemøder på Ejer Baunehøj, Himmelbjerget og Skamlingsbanken i 1800-tallet

På dette foredrag fortælles om, hvad der taltes og blev sunget om i 1800-tallet, f.eks. de nationale problemer i Sønderjylland, men også om, hvordan foredragsholderne foreslog samfundets andre problemers løsning. Blandt de kendte personer, der var foregangsmænd på møderne kan nævnes Blicher og Grundtvig.

8. Den gamle hyggelige jul

Der fortælles om julens traditioner samt Juletræets historie, Peter Fabers julesange samt nogle af vores dejlige julesalmer f.eks. historien om ”Glade Jul”

9. ”Det moderne Babylon” – Forlystelser i 1800-tallet

Det gamle Babylon havde et overordentlig dårligt ry på sig for tøjleløshed, letsindighed og fornøjelsessyge. Det var der i nyere tid kun en by, der kunne tangere, og det var såmænd København i 1800-tallet, en by der indtil 1860erne lå indestængt bag volde og grave. København var dengang forlystelsessyg ud over alle grænser. En læge i 1860erne skriver i bladet Flyveposten” ”Om lørdagen sender man ikke bud efter mig af frygt for, at jeg skal nedlægge forbud mod at tage ud om søndagen, for da vil man ud og more sig, og så går sygdommen som regel over af sig selv, men om mandagen kommer patienterne, fordi man skal kureres til næste søndag.
Hør om teatrene, de nye revyer, værtshusene og sangerindeknejperne Her mødtes det mondæne og spidsborgerlige fra byens bedre restauranter med det mere folkelige publikum tiltrukket af et simpelt usnobbet cafemiljø ikke mindst ”de løse fugle” fra ølhallerne på volden store Bededags aften eller i de små ”haver” på Pile Allè pinse morgen. Derudover mødtes man i Tivoli og på Bakken eller i restauranterne på Vesterbro. Ja, vægterne havde deres at se til dengang.

10. Frihed i tanke og handling

Friskoler, frikirker, Valgmenighedskirker – væsentlige ting for mange danskere. Derudover fortælles om Kristen Kold og Grundtvigs skoletanker.
Derudover fortælles om forsamlingshusene, andelsbevægelsen samt højskolebevægelsen i slutningen af 1800-tallet.

11. ”Hygge”

Hvad er ”Hygge”? Hvad er ”hyggens” sjæl? ”Hygge” er vel at gribe øjeblikket og nyde det, hvad enten man er omgivet af venner og familie eller bare har et roligt øjeblik for sig selv.
I vore dages IT-tid kan vi jo spørge, om der er plads til hyggen. Ja, det kan jeg garantere jer for, hør her: 2.164.696 billeder på instagram er tagget med ordet ”hygge”. Det er bare for det ene ord, derudover kunne vi prøve ord som hyggedag, familiehygge, hyggetur og hyggestund, som også er populære ord.
Hvis vi vil have ordet ”hygge” helt præcist beskrevet, kan vi jo slå op i kulturministeriets Danmarks-kanon. Der er nævnt 10 værdier, og ”Hygge” er kommet med som nr. 9.

12. Dansk landbrugs historie 1750-1900

Vornedskabet og Stavnsbåndet, landbrugets ændring og andelsbevægelsen i slutningen af 1800 tallet. Højskolernes betydning for landboerne samt bondemaleriet og folkereligionen på landet i 1800-tallet.

Foredragene er suppleret med flotte billeder.

Mogens Larsen tilbyder også andre foredrag efter ønske indenfor historie og litteratur.

Honorar: 2300 kr. + transport. Jeg kommer i hele landet. Bestilling af 2 eller flere foredrag - ingen transportbetaling