Nils Holger Ellekilde

Kontakt: Ndr. Skovvænge 99, 5370 Mesinge
Mobil 2916 6009
E-mail: n.ellekilde@gmail.com

  1. Kirke krudt og kragetæer
  2. Dalarbøndernes udvandring til det hellige land
  3. Vejen til Utah
  4. Danskernes hævn


Nils Holger Ellekilde er sognepræst emeritus. Og dertil ivrig jæger. Han har jaget i Sverige, Polen, Ungarn, Hviderusland, Nordfrankrig, Belgien, Irland Skotland, England, Tyrkiet og Afrika. Han har skrevet en række jagtbøger og mange artikler i jagtbladene undervejs. Mest i den humoristiske genre.
Hertil er han er meget historisk interesseret og har især beskæftiget sig med sekter og religiøse opbruds bevægelser. Hvorfor tager folk pludselig afstand fra deres kristendom, deres hjem og deres familie for at følge en religiøs leder eller bevægelse ud i det uvisse. Og hvad der kom ud af det.

Nils Holger Ellekilde kommer i hele landet med sine foredrag.

1. Kirke krudt og kragetæer

Et meget humoristisk, sjovt og underholdende foredrag, som bærer præg af at foredragsholderen, så snart han har fri, skifter den sorte kjole ud med det grønne jagttøj. Foredraget handler om natursyn, præstegerning og om jagt i indland og udland.
Med mange anekdoter og sjove historier, med skæve vinkler og samtidigt stor alvor om de væsentlige ting.
Om jægerne og jagterne herhjemme. Om oplevelser på udlandsjagt. Om genindvielse af et skovkapel i det gamle Østpreussen under en vildsvinejagt, om jagthunde, der forstyrrede en ortodoks gudstjeneste i en lille landsby på grænsen til Hviderusland.
Om drivjagt i Tyrkiet og safarijagt i Afrika. Et givende foredrag for både jægere og ikke jægere, for troende og ikke troende, og for dem der gerne vil underholdes med lidt indhold og mening.
(Varigheden kan justeres. Fra 1 – 1/2 time.; honorar aften kr. 3.800, eftermiddag kr. 2500 begge plus transport efter statens km takst)

2. Dalarbøndernes udvandring til det hellige land

Dette foredrag handler om den historiske virkelighed bag Selma Lagerløfs roman Jerusalem, og Bille Augusts senere film med samme titel.
En dramatisk og tragisk historie om godtroende og vildledte menneskers skæbne. Om en velhavende amerikansk sagførerhustru, hvis jernvilje førte til de mange svenskeres ulykke efter deres udvandring i 1896. Lykkedrømmen om at møde Jesus ved hans genkomst på Sions bjerg endte med en retssag i 1934, men da var de fleste døde.
(Varigheden kan justeres. Fra 1 – 1/2 time.; honorar aften kr. 3.800, eftermiddag kr. 2500 begge plus transport efter statens km takst)

3. Vejen til Utah

Om den mormonske vækkelse i Danmark, og den efterfølgende meget store udvandring til USA
I slutningen af 1800 tallet.
Om den byrdefulde og farlige rejse ofte med håndkærrer, da de ikke havde råd til trækdyr og prærievogne på gennem de vilde vesten på vejen mod Utah, det forjættede land.
Vi hører om selve troens oprindelse, åbenbaringer oplevet af en grovsmed Josef Smith, hvilket førte til hans dannelse af trossamfundet ” Jesu Kristi kirke af de sidste dages hellige”
Og derfra kommer disse pæne og høflige og velklædte unge mennesker, der hvert år rejser fra Utah over til Europa som missionærer.
(Varigheden kan justeres. Fra 1 – 1/2 time.; honorar aften kr. 3.800, eftermiddag kr. 2500 begge plus transport efter statens km takst)

4. Danskernes hævn

Trods det faktum, at Danmark var det land, som kom lettest igennem 2. verdenskrig, var danskernes hævntørst så massiv, brutal og ondsindet, at det trodser enhver beskrivelse.
Man hævnede sig på kvinder og børn, på gamle og på syge, udmarvede mennesker. Store skarer af civile tyske flygtninge kom hertil i 1945 både før og efter befrielsen. Heraf var tusinder af børn, mange af dem uledsagede, idet deres forældre dels var døde og dels var blevet skilt fra dem. Man nægtede dem lægehjælp, og de fik ingen ordentlig mad. Børnene døde som fluer af underernæring og af de mest almindelige børnesygdomme, som de med den rette pleje og ordentlig mad sagtens kunne have overlevet.
Men danskerne var kolde og ligeglade. Da der var flest, var der 250.000 tyske flygtninge interneret i en lang række lejre med pigtråd om og bevæbnede danske vagter med ordre til at skyde, hvis nogen forsøgte at slippe ud. Forholdene var fortvivlende og rædselsfulde, især i tiden lige efter befrielsen, hvor tyskerhadet var størst. ”Småbørn græd af sult og skreg sig ind i døden, mens fortvivlede mødre samlede mælkebøtter og blade for om muligt at få noget at spise” fortæller et vidne fra en af de værste lejre lige efter befrielsen. Helt bevidst fik de tyske flygtninge for lidt mad, fordi man ville vise de allierede, at man efter 5 års tæt samarbejde med tyskerne alligevel var på den rette side. 13.000 tyske flygtninge døde i Danmark i 1945 fra 1/1 – 31/12, halvdelen af tiden således efter at freden var brudt ud. Af disse var omkring 7000 børn. Og det er værd at bemærke, at 51 procent af disse børn døde efter befrielsen, hvor der nu var fred og ingen fare. Men man skulle så sandlig ikke have medlidenhed, for som der stod om de tyske flygtninge i Information, modstandsbevægelsens blad: ”De skal ikke mærke den ringeste medynk, og de skal vide, at som de selv har redt, skal de komme til at ligge”
Foredraget bygger primært på overlæge og historiker Kirsten Lyloffs Phd afhandling fra 2005, andre kilder og på eget arbejde.
(Varigheden kan justeres fra 1 – 2 timer. Honorar eftermiddag: Kr.2.500,- Aften kr. 3.800 begge plus kørsel efter statens takst)