Ole Juul

Kontakt: Lilleåvænget 6, 8370 Hadsten
Telefon: 2280 0827
E-mail: ole-juul@post.tele.dk

  1. Ole Wivel og kristendommen
  2. Tillid og Forventning
  3. ”Hvem ringer klokkerne for”?
  4. At være fortalt
  5. Martin A. Hansen og Kristendomme

 

Tidligere sognepræst i Ødum-Hadbjerg pastorat, nu forfatter og foredragsholder. Forfatter til bøgerne "En kilde", "Den tavse Gud - en læsning af Heretica", "Eftertanker", "Nye eftertanker", "Fortællingen om Martin A. Hansen og Heretica", "At være til stede", ”Det uomgængelige hus” og ”Som fuglspor i sne – Ole Wivel og kristendommen”. Hertil artikler og kronikker i aviser og fagblade.

Ole Juul kommer i hele landet (Bornholm undtaget) med foredrag.

1. Ole Wivel og kristendommen

Med udgangspunkt i bogen ”Som fuglespor i sne” vil jeg fortælle om forfatteren, forlæggeren og højskolemanden Ole Wivel (1921-2004), der bl.a. i det litterære tidsskrift Heretica gennem digte og essays beskrev en sindstilstand på baggrund af frygt og angst for, hvad fremtiden - med 2.verdenskrigs rædsler og det totale værdisammenbrud in mente - måtte bringe. Ind i dette markerede Wivel et trodsigt håb, der udsprang af digtningen og åbnedes gennem brug af kristne symboler. Der er tale om et kristendomssyn, der - inspireret af venskabet med billedkunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen, forfatteren Martin A. Hansen og filosoffen K. E. Løgstrup - er udogmatisk, konfessionsløst og i stigende grad kirkekritisk.
(Varighed 1 ½ time; honorar efter aftale)
Foredraget er nyt!

2. Tillid og Forventning

"Det ventede Lys". Et tema i Tage Skou-Hansens forfatterskab
"Der er en sprække i alting. Det er sådan lyset slipper ind": Sådan skriver Leonard Cohen i sangen "Anthem". Det er det samme, der er på spil i Tage Skou-Hansens forfatterskab. Begreber som håb, livforventning og tillid er gennemgående i forfatterskabet. Med en række nedslag i de betydeligste af Tage Skou-Hansens romaner (bl.a. "De nøgne Træer", "Den hårde frugt", "Over stregen") peges der på,, hvor i forfatterskabet, at livsforventningen opfyldes på trods.
(varighed 1½ time; honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: Rødding Højskole; Asmildkloster, Viborg; Grundtvigs Forum, Ringkøbing.

3. ”Hvem ringer klokkerne for”?

Søndag formiddag kalder klokkerne sammen til gudstjenesten i sognets kirke. Et fåtal af folkekirkens medlemmer finder sammen i kirken velvidende, at søndagens gudstjeneste er aldeles ude af trit med tiden. Men netop derfor samles de få i dette underlige og forunderlige fællesskab, og det er nok gudstjenestens allerstørste styrke, at den ude af tiden i kraft af rodfæstede ritualer og en levende liturgi magter at tale ind i tiden. I alt fald danner kirken og gudstjenesten rammen om det sidste ægte folkelige fællesskab, der er tilbage i sognet. Hvori består denne ægte folkelighed og hvorfor er det, det går galt, når den falske, festlige og fornøjelige folkelighed i knæfald for flertallet og i misforstået hensyntagen til tidsånden bemægtiger sig gudstjenesten.
(varighed 1. time; honorar efter aftale)
Foredraget er nyt! Holdt 1. gang i Ellevang kirke Aarhus 20.03.22

4. At være fortalt

I foredraget "At være fortalt" beskriver jeg med levende fortællinger om skæbner, jeg har mødt dels i levende live dels i litteraturen og filmen og om hvilken styrke det er at være fortalt ind i en historie.
Dels den store historie, bibelhistorien, verdenshistorien og Danmarkshistorien dels den lille historie, slægtens, familiens og lokalfællesskabets.
(90 min.; honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: Vor Frue Sogn, Esbjerg; Munke Bjergby; Humlebæk kirkecenter

5. Martin A. Hansen og Kristendommen

Forfatteren Martin A. Hansen, der kom fra et miljø, der var fortrolig med kirke og kristentro, rettede i sin tid kritik mod kirken som institution, men igennem hele forfatterskabet forsøgte han samtidig med held at vriste det bærende ud af institutionens ofte kvælende favntag, nemlig evangeliet, og især i de bedste og mest læste noveller, bl.a. ”Paaskeklokken”, ”Agerhønen” og ”Høstgildet”, lykkedes det i fiktionen for Martin A. Hansen at give samme evangelium en frugtbar og livsnødvendig plads midt i livet. Foredraget handler om dette skisma, som også blev et personligt anliggende for Martin A. Hansen. Det finder senere i forfatterskabet et stærkt fiktivt udtryk i romanen ”Løgneren”, men det forløses også sluttelig i det store værk ”Orm og Tyr”.
(90 min.; honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: Kirkehuset, Skjern; Hjørring Kunstmuseum; Hjerting sognegård.