Peder Chr. Korsbæk Madsen

Kontakt: Ugelbølle, 8410 Rønde
Telefon: 2728 3954
Mailadresse: pederkorsbaekmadsen@gmail.com

  1. Undervejs med Peer Gynt
  2. Ateisme og tro
  3. Don Quijote, Ridderen af den bedrøvelige skikkelse. Nar eller …?


Foredragsholder.
Tidligere sognepræst i Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogn i Vendsyssel.

Holder foredrag i hele Jylland og på Fyn

1. Undervejs med Peer Gynt

Causerende og medtænkende genfortælling af Henrik Ibsens drama om fantasten Peer Gynt, der er fokuseret på at gøre livet til sit helt eget projekt, men oplever at miste sig selv mere og mere som menneske undervejs, for dog slutteligheden at opdage at have et umisteligt værd – som menneske – i kraft af noget, der lykkeligvis ikke står og falder med, hvad han selv magter. Fortællingen forekommer, selv om den efterhånden har halvandet hundrede år på bagen, at have en aktualitet, der er blevet alt andet end mindre.
(60-90 min. 3.500 kr. + transport, alm. km.-takst, dog max. 600 kr.; ingen brug for tekniske hjælpemidler)

2. Ateisme og tro

”Du skal ikke tro, du skal vide!” sådan sagde tidligere myndige lærere ofte til usikre og dårligt forberedte elever. Men sådan fremhæves det også ofte som et ideal i en verden, hvor menneskelig viden og indsigt er i stadig kraftig ekspansion. Langt hen ad vejen har den tankegang også overtaget styringen, når det drejer sig udformning af de livsanskuelser, flere mennesker lever på, hvorfor ateismen for mange er komme til at stå som den eneste livsanskuelse, der holder, målt på, hvad vi som moderne mennesker efterhånden VED.
Men hvor meget holder det synspunkt? Hvor meget bygger ikke også dét i virkeligheden på tro? Spørgsmålet belyses ud fra en efterprøvning af gængse ateistiske påstande og eksempler på ateisters ofte helt misvisende billeder af, hvad troende tror på.
(60-90 min. 3.500 kr. + transport, alm. km.-takst, dog max. 600 kr.; ingen brug for tekniske hjælpemidler)

3. Don Quijote, Ridderen af den bedrøvelige skikkelse. Nar eller …?

Causerende genfortællingen af Cervantes’ ældgamle roman om ridderen, der ser ud til at have et helt tåbeligt projekt og langt hen ad vejen bare kæmper mod vindmøller, men som … hvis man bevæger sig ind over den undertiden ret så vidtløftige overflade … måske rummer indsigter om, hvad menneskelighed er,
som det til en hver tid er værd at finde frem til og kæmpe for.
(60-90 min. 3.500 kr. + transport, alm. km.-takst, dog max. 600 kr.; ingen brug for tekniske hjælpemidler)