Peter Værum

Kontakt: Tværvej 4, 8680 Ry
T
elefon: 8694 8010, mobil: 2174 7522

E-mail: peter@ordbrug.dk

Hjemmeside:
www.ordbrug.dk

  1. Humor og alvor ved Himmerigets port
    - om at snakke med Sankt Peter
  2. Galilæis kikkert – da verdensbilledet skiftede
  3. Hvordan bærer man en hård skæbne
    - om Karen Blixens livssyn og gudstro
  4. At se hundene i øjnene – H.C.Andersens drømme og digtning. Et mini-kursus i drømmetydning
  5. Ord på det yderste

Fortæller, forfatter, præst (Tagensbo; Them). Tidl. højskolelærer (Rønshoved og Ry højskole), Medlem af Ry fortællekreds; interesseret i at forene kristendom, psykologi og den ny spiritualitet.
Udover foredrag tilbydes fortælle-arrangementer.
Forfatterskabet rummer bøger om eventyr tolket ud fra Jung ("Frøer og Farisæere"), fantasirejser (Symbolets forvandlende kraft) - og om forestillingerne om Sankt Peter og det evige liv ("Ved Himmerigets port").
Peter Værum kommer i hele landet med sine foredrag og fortælleaftner. Mere på www.ordbrug.dk

1. Humor og alvor ved Himmerigets port
- om at snakke med Sankt Peter

Et foredrag fyldt med muntre historier om Sankt Peter, der står med nøglerne ved porten til Himmerige. Eksempler på, hvordan H.C. Andersen og andre brugte temaet i deres digtning - og hvordan Jesus brugte anekdotiske fortællinger om Himmerige i sin religiøse formidling.
Hvad skal vi gøre for at komme ind gennem porten?
Et muntert foredrag med alvorlige perspektiver.
Kan også holdes som fortælleaften med et festfyrværkeri af "Sankt Peter historier".
(50-120 min.; nødv. hjælpemidler: tavle - gerne også kassetteafspiller (1 musikeksempel); 2.000 kr. + kørsel)
Foredraget er tidligere holdt: Ry kirke; Entreprenør-foreningen; Tandlægernes Landsforening og hundredvis af andre steder.

2. Galilæis kikkert – da verdensbilledet skiftede

Hvad var det, Galilæi så i sin kikkert ?
Hvorfor var det så farligt ?
Biblens verdensbillede - og vores.
Jamen er jorden ikke flad? -Bertolt Brechts skuespil.
At tænke globalt i en overgangstid.
Galileo Galilæi fik ikke en kætterdom på halsen, fordi han beskrev Jupiters måner og derved rokkede på det ptolemæiske verdensbillede. Han blev først inklaget for inkvisitionen i 1633 da han lagde sig ud med pave Urban VIII.
Hør beretningen om denne mærkelige, stædige mand fortalt som en spændende historie om en person og et paradigmeskifte.
(50-140 min.; nødv. hjælpemidler: en tavle, og gerne en overhead. 2.000 kr. + kørsel)
Foredraget er tidligere holdt: FOF Århus; Ravnsbjergkirken; Ry højskoles astronimikursus og flere andre steder.

3. Hvordan bærer man en hård skæbne
- om Karen Blixens livssyn og gudstro

Tabet af farmen, sygdommen, faderens selvmord, forholdet til mændene - Karen Blixen fik mange hårde slag af skæbnen. Men hun ville mindst af alt bede om medlidenhed.
Hendes gudsbillede var uden barmhjertighed - hun så Gud som den suveræne kunstner, og krævede blot af livet, at der kom en fortælling ud af det hele.
Alt kan man bære, når livet forvandles til fortællinger.
Men hvordan lærer vi andre "at se storken"?
(50-140 min.; nødv. hjælpemidler: helst en tavle. 2.000 kr. + kørsel)
Foredraget er tidligere holdt: Rude Strand centret; FOF Aalborg; Amtscentralen for undervisningsmidler (kursus) og mange andre steder.

4. At se hundene i øjnene – H.C.Andersens drømme og digtning. Et mini-kursus i drømmetydning

I sine dagbøger skrev H.C. Andersen ofte sine drømme og mareridt ned.
Vi får en serie klassiske drømmetemaer, som mange danskere vil genkende, illustrative billeder af et konfliktfyldt liv – og man kunne ønske sig, at den geniale digter havde haft større indsigt i moderne psykologisk drømmetolkning. Men han kendte jo hverken Freud eller Jung – som vi.
Han lærte aldrig - som soldaten i Fyrtøjet - ”at se hundene i øjnene”. Men vi kan lære det.
(50-120 min.; nødv. hjælpemidler: tavle. 2.000 kr. + kørsel)
Foredraget er tidligere holdt: Bl.a. Sankt Lukas kirke; Lægers 12-mandsgrupper; Aalborg, Vejle og Jelling biblioteker og mange andre steder.

5. Ord på det yderste

Berømte menneskers "sidste ord" kan give anledning til både latter og eftertanke.
En humorist causerer.
(50-120 min.; nødv. hjælpemidler: tavle. 2.000 kr. + kørsel)
Nyt foredrag.