Pia Dahl

Kontakt: Hattensens Allé 9, 2000 Frederiksberg
Aftale om foredrag: v/ www.plus50.nu,  Børge Østergaard Hansen
Telefon: 9736 2060 / 2142 3260
E-mail: borge.hansen@live.dk

  1. Grundtvig så det Rung’er … Om Grundtvig og salmesangen og melodierne, der ikke kunne følge med
  2. Hvor ordene ikke rækker, tager tonerne over Kirken og musikken
  3. Guldaldercauseri: Et møde med knægte, komponister, koner og andre kunstnere
  4. Carl Nielsen En stor musikalitet
  5. Musikalitet Musik og identitet


Om Pia Dahl, Præstø:
1979 Diplomeksamen: blokfløjte. Det jyske Musikkonservatorium.
1981 Statsprøvet Musikpædagog. Det jyske Musikkonservatorium.
1999 Lederuddannelse ved Kbh.s Erhvervscenter 3 årigt projekt, PLATO
2004 Cand. Pæd. Mus. fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Kandidatopg.: ”Formidling”
2011 Organist fra Kirkemusikskolen i Roskilde
Har arbejdet som bl.a. …
Gymnasieadjunkt. Musikskolelærer. Musikskoleleder. Koncerterende blokfløjtenist. Musikanmelder. Generalsekretær. Studiechef. Kulturchef.
Har haft egen virksomhed:
1) ”Personlig gennemslagskraft / Personlig formidling”. Ved danske virksomheder
2) Foredrag ved højskoler, Oplysningsforbund og foreninger i hele landet
I dag: Organist. Chefdirigent for mandskor. Foredragsholder. Blokfløjtenist.

Jeg holder foredrag i hele landet.

1. Grundtvig så det Rung’er … Om Grundtvig og salmesangen og melodierne, der ikke kunne følge med

Grundtvig skrev nye salmer til hver eneste gudstjeneste i Vartov. Produktionen var så stor, at komponisterne ikke kunne følge med. Grundtvig digtede derfor på melodier, han kendte, og gerne nogle, hvor tempoet på salmesangen blev sat op. “Blomstre som en rosengård” blev første gang sunget på “I en kælder sort som kul”, og “Op, dog Zion, ser du ej” på “Jyden, han er stærk og sej”. Komponisten A.P. Berggreen døbte det Vartov-galoppaderne, og det var ikke venligt ment. Henrik Rung derimod var mere begejstret. Grundtvigs salmer og hans lancering af dem, udfordrede samtidens komponister. Kunne man f.eks. bruge folkemelodistof som fundament for melodier til nye salmer? Diskussionen fik Henrik Rung og A.P. Berggreen til at ryge i totterne på hinanden. Foredraget fortæller en sjælden historie fra produktionsværkstedet af de 1800-talssalmer, der viste sig så slidstærke, at vi fortsat synger dem – og slet ikke kan undvære dem
(Ca. 2 timer inkl. pause, 4.000 kr. inkl. transport)

2. Hvor ordene ikke rækker, tager tonerne over Kirken og musikken

Musik og åndsliv hører uløseligt sammen, og der har i århundreder været en frugtbar treenighed mellem kirke, tro og musik. I foredraget tager vi rejsen fra den gregorianske sang, som med den katolske kirke forenede Europa i middelalderen, videre over Luther som musiker til Grundtvigs betydning for salmemelodierne i 1800-tallet. Også Søren Kierkegaards forhold til Mozart og hans opera ”Don Juan” kommer vi ind på. Hvad har musikken betydet op gennem historien? Hvad er det, musikken kan udtrykke, som rækker ud over det talte ord?
(Ca. 2 timer inkl. pause, 4.000 kr. inkl. transport)

3. Guldaldercauseri: Et møde med knægte, komponister, koner og andre kunstnere

Foredraget er et hæsblæsende besøg i en tid, som stadig har indflydelse på os i dag, vores levevis og vore holdninger. Vi starter vores møde med guldalderen i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset, der udgjorde en stor del af Københavns centrum, dét København, der lå inden for voldene med 120.000 indbyggere, stinkende og fuld af smittefarer. Kæresterier på kryds og tværs og ægteskaber mellem ældre kunstnere og ganske unge piger - sådan indleder vi den romantiske periode, der kaldes guldalderen. Men så venter et møde med guldalderens kunst, musik og store personligheder bl.a. Bertel Thorvaldsen, H.C. Andersen og N.F.S. Grundtvig. Den danske guldalder (1800 – ca. 1830) markedsfører stadig Danmark på: Kierkegaard i Japan, H.C. Andersen og Den lille Havfrue i Kina. Grundtvigs tekster oversættes til engelsk.
(Ca. 2 timer inkl. pause, 4.000 kr. inkl. transport)

4. Carl Nielsen En stor musikalitet

I 2015 var det 150 år siden vores store danske komponist, Carl August Nielsen, blev født i Sortelung på Fyn. Han skrev ”Min fynske barndom”, måske den smukkeste danske bog om musikalitet, om taknemmelighed ved at eksistere, om ydmyghed, om livsglæde. Bogen er lille, men indholdet er stort. Mange sange i højskolesangbogen er sat i musik af Carl Nielsen. Det er sjovt og interessant at se, hvorledes Carl Nielsen rammer Grundtvigs og de andre guldalderdigteres grundtone i deres tekster. Carl Nielsen rammer lige ind i teksterne, næsten 100 år efter, de blev til. Det ser vi nærmere på i dette hyldestforedrag til Carl Nielsen.
(Ca. 2 timer inkl. pause, 4.000 kr. inkl. transport)

5. Musikalitet Musik og identitet

Det første, det ufødte barn hører i moders liv, er hjerteslaget, pulsen, rytmen, livets rytme. Det sidste, den døende hører, er vores stemmer, lydene omkring os … musikken, livets musik. Alle mennesker har en musikalitet, en fornemmelse ikke bare for rytme, melodi og harmoni, men for en musikalsk tilgang til livet og livets udfordringer. Til det menneskelige udtryk, til kommunikation. ”At være musikalsk” er ikke bare et spørgsmål om at kunne synge rent eller være god på et dansegulv – musikalitet er en måde at være i verden på. Det er det, dette foredrag handler om.
(Ca. 2 timer inkl. pause, 4.000 kr. inkl. transport)