Poul Abildgaard

Kontakt: Slotsparken 10A, 8410 Rønde.
Telefon:2810 4282
E-mail: pabildgaard@gmail.com

  1. Fra bananstat til diktatur. Reformationen i Danmark
  2. Hvorfor skal kvinder tie i forsamlinger og hvorfor lider vi af stress? Fra oldkirken over reformationen til i dag
  3. Fremtiden er over os - om kirken og fremtidens etiske problemstillinger
  4. Skurkagtige helte og heltemodige skurke i Bibelens fortællinger


Højskolelærer, forfatter og cand,.theol. Har udgivet flere børne- og ungdomsromaner, samt senest en historisk roman om reformationen i Danmark.
Underviser på Rønde Højskole i fagene: Science % Technology, kreativ skrivning, konflikthåndtering, international politik, religion og etik.

Poul Abildgaard holder foredrag i hele landet.

1. Fra bananstat til diktatur. Reformationen i Danmark

Tiden op til reformationen var mildt sagt dramatisk og kaotisk. Bønder slås mod adelen, adelen kæmper mod borgere og kirken, kirken var i strid med sig selv, og med adelen, borgerne og kongen, og som om det ikke er nok, blander Lübeck sig i balladen. Kort sagt: Alle slås mod alle i Grevens fejde, og det hele ender med en blodig og voldsom overgang til den evangelisk – lutherske kirke og en magtfuld konge.
Foredraget er en meget pædagogisk og grundig indføring i reformationstidens drama. Tidens aktører: Konge, adel, kirke, bønder, borgere og Lübeck beskrives sættes i relation til hinanden, så man kan forstå sammenhængen, hvorefter historien fortælles, så man bedre kan forstå den mildt sagt komplicerede politiske og kirkelige situation.
(60-90 min.; 3500 kr. + transport)

2. Hvorfor skal kvinder tie i forsamlinger og hvorfor lider vi af stress? Fra oldkirken over reformationen til i dag

Ja, hvorfor? Og hvordan kan det være at vi har 4 evangelier og ikke kun ét? Og hvordan kan det være at så mange danskere i dag lider af stress og udbrændthed? Hvis man vil vide, hvordan disse spørgsmål er forbundet, skal svaret måske søges i oldkirken. Foredraget tager udgangspunkt i oldkirken, hvor grundlaget for den kirke vi kender i dag, dannes og formes. Den kirke, vi kender i dag, er på væsentlige områder bygget på oldkirken, selvom meget er forandret. Oldkirken bestemte hvilke skrifter, der skulle med i Bibelen og fastlagte dermed hele fundamentet for kirkens eksistens. Oldkirken prægede også vores måde at læse Bibelen på. Og senere fortolkede Luther teksterne og prægede dermed ikke blot vores syn tro og kirke men også vores forhold til arbejde og økonomiske tænkning.
Foredraget er en grundig og enkel indføring i kirkens første tid frem til reformationen og dens betydning for vores daglige liv på godt og ondt. Der lægges op til diskussion blandt publikum.
(60-90 min.; 3500 kr. + transport)

3. Fremtiden er over os - om kirken og fremtidens etiske problemstillinger

Et provokerende foredrag, der tager livtag med områder som naturvidenskab og etik, forholdet mellem tro og naturvidenskab.
Vi lever i en tid, hvor vi er omgivet af naturvidenskabelige opdagelser og helt nye teknologier. Opdagelser og teknologier, der vil ændre vores menneskesyn og vores samfund fundamentalt. Tænk blot på kunstig intelligens, robotters indtog på plejehjem eller de sociale mediers dominans over vores liv og værdier.
Men vi får sjældent lejlighed til at forholde os til de problemstillinger, der opstår i denne sammenhæng. Måske fordi vi mener, vi ikke ved nok til at tage stilling eller simpelthen fordi der aldrig er lejlighed til at drøfte naturvidenskabelige emner.
Dette foredrag tager ud udgangspunkt i den nære fremtid og de problemstillinger vi skal tage stilling til. Er det et demokratisk problem at private firmaer ved alt om dig? Bør vi tillade sexrobotter? Hvad er kunstig intelligens egentlig og hvad kan den bruges til?
Den nære fremtids etiske og kristelige problemstillinger bliver præsenteret på en nem og provokorende facon, der giver anledning til en spændende diskussion.
(60-90 min.; 3500 kr. + transport)

4. Skurkagtige helte og heltemodige skurke i Bibelens fortællinger

Hvad har kong Arthur eller 1001 nat med kong David eller Noa at gøre? Ikke så lidt endda for både eventyr og ikke mindst Bibelens beretninger beskriver livet på godt og ondt. Bibelen lader os spejle vores eget liv i dens fortællinger. Beretningerne holder dermed et spejl frem for os og beder os om at forholde os til de store livsspørgsmål i vores egne liv og stiller spørgsmål til hver enkelt af os. Hvad er det gode, hvad er det onde i mit liv? Hvad er mit livs motto? Er jeg en helt eller en skurk eller noget midt i mellem?
Fortællingen oplever en renæssance i disse dage, og det er der en god grund til. Vi lever i en tid, hvor alt er til diskussion, og hvor vi hele tiden sammenligner vores eget liv med andres. Derfor kan det være frugtbart at lytte til Bibelens fortællinger, for det vrimler med bibelske figurer, der sloges med nøjagtig de samme problemer.
En rigtig højskoleaften med fortælling, hvor publikum inviteres til at tage stilling til forskellige eventyr og bibelfortællinger med efterfølgende diskussion.
(60-90 min.; 3500 kr. + transport)