Ruth Dein - "fortællekonen fra heden"

Telefon: 3011 9752
E-mail: ruthdein@gmail.com 
Bosiddende: 7800 Skive

  1. "Mødet" med mennesker
  2. Barndomserindringer
  3. Martin A Hansen på dialekt
  4. Jeppe Aakjær på dialekt
  5. Marie Bregendahl: "En dødsnat"


Jeg er en fortællekone fra heden, der brænder for den levende fortælling.
Har fortalt i omkring 14 år .
Fortæller fortrinsvis på min dialekt (Fjandbomål), men også på alm. dansk.
Se under https://viborgfortaellekreds.wordpress.com Ruth Dein

Fortæller i sognehuse, fortællefestivaller, skoler, LOF, m.fl. i Jylland

1. "Mødet" med mennesker

Oplevelser og hændelser fra mit mangeårige arbejde i hjemmeplejen.
(Ca 75 min.; 2500 kr. + kørsel)

2. Barndomserindringer

Barndomserindringer fra min opvækst mellem heden og Karup å.
(Ca 80 min . 2500 kr. + kørsel)

3. Martin A Hansen på dialekt

Genfortælling af Høstgildet". "Bogen" og "Bolettes termin" genfortalt på min dialekt.
(ca. 70 min.; 2500 kr. + kørsel)

4. Jeppe Aakjær på dialekt

Genfortælling af noveller, eksempler fra Gammel Jehanns biwelskhistårie.
Resitation fra hans poesi
(80 min.; 2500 kr. + kørsel)

5. Marie Bregendahl: "En dødsnat"

Fortæller om hendes liv til hendes gennembrud som forfatter med "En dødsnat", hvor jeg genfortæller romanen, som er stærk selvbiografisk, idet hun mistede sin mor som tolvårig og fik et stort ansvar for sin otte mindre søskende.
(Ca 75 min.; 2500 kr. + kørsel)