Søren Sievers

Kontakt: Amagerfælledvej 30, st.tv., 2300 Kbh. S.
Telefon: 2627 8721
E-mail: s@sievers.pub

  1. Folkets krig og folkets kirke
  2. 1943
  3. Aktionen mod de danske jøder 1943
  4. 19. september 1944
  5. Fra panser til præst


Sognepræst i 30 år så forskellige steder som Kalundborg, Hillerød og Frederiksberg. Har set verden som valgobservatør m.m. Er p.t. vikarpræst på Vestsjælland. Ellers går min verden fra Odense. Begyndte mit arbejdsliv i Politiet og gjorde tjeneste i Københavns Politi fra midten af 70’erne til midten af 80’erne. Besættelsestiden er min store interesse.
Honorar efter aftale hvori indgår stedets sædvane samt antal forventede tilhørere.

Søren Sievers holder foredrag i hele landet. På den vestre side af Storebælt i det omfang offentlig transport er tilgængelig.

1. Folkets krig og folkets kirke

Foredrag om Folkekirken under besættelsen. Det er fortællingen om en kirke, der på den ene side søgte at tilpasse sig, men også deltog i modstanden mod den tyske besættelsesmagt. Det er en fortælling om den besættelsestid, vi aldrig synes at blive færdige med.
(50-70 min. Honorar jfr. ovenfor)

2. 1943

Foredrag om augustoprøret 1943, der førte til samarbejdspolitikkens sammenbrud. Det blev besættelsestidens vendepunkt – i al fald i efterkrigstidens historieskrivning. Det var det endelige brud med en samarbejdspolitik, der ganske givet var med til at miskreditere Danmark i den frie verden. Synet på samarbejdspolitikken kan stadig dele vandene.
(50-70 min. Honorar jfr. ovenfor)

3. Aktionen mod de danske jøder 1943

Foredrag om den aktion, der skulle have fjernet de jødiske medborgere fra samfundslivet i Danmark. Som det eneste besatte land havde Danmark undgået overgreb mod den jødiske del af befolkningen. Da aktionen endelig kom, var den varslet så betids, at mere end 6.000 jøder nåede helskindet til Sverige i en storstilet flugtaktion.
(50-70 min. Honorar jfr. ovenfor)

4. 19. september 1944

En skæbnedag for dansk politi. Under en falsk luftalarm arresterede tyskerne det danske politi og sendte de tilfangetagne politifolk til tyske KZ-lejre. Det er fortællingen om et politikorps, der i begyndelsen af besættelsen loyalt varetog samarbejdsregeringens interesser, men som frem mod arrestationen langsomt men sikkert valgte side til fordel for modstandskampen.
(50-70 min. Honorar jfr. ovenfor)

5. Fra panser til præst

Et causerende foredrag om mig selv og min tid som politimand i København.
(50-60 min. Honorar efter aftale, men beskedent)