Stephen Egede Glahn

Humlebæk Strandvej 10 A, 3050 Humlebæk
Telefon: 4915 1415 , mob.nr. 6165 7116
E-mail: s.egede.glahn@gmail.com

  1. Fra Jægerkorps og kontraefterretningstjeneste til kampen for sandheden om 11. september 2001
  2. Fra Jægerkorps til prædikestol - en skæbnehistorie
  3. Hans Egede, Grønland og Danmark i 300 år

 

 

Stephen Egede Glahn (f. 1936) er pastor emeritus og foredragsholder med en særpræget fortid. Selv om han, siden han var ung, har næret et stærkt ønske om at forkynde evangeliet, skulle han en lang omvej, før ønsket gik i opfyldelse. 24 år tilbragte han i forsvaret som soldat og A-officer med tjeneste ved kamptropperne og Jægerkorpset med yderligere uddannelse og træning i USA, Tyskland og England. FN-tjeneste i Gaza 1961 og Cypern 1970. 7 år var han major i Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor han de sidste 6 år var chef for Indlandscentrets 2. sektion (kontraefterretningstjeneste). Efter gennemførelse af den teologiske særuddannelse var han i 26 år sognepræst i Munke Bjergby - Kirke Flinterup pastorat nord for Sorø. Bor nu med sin familie i Humlebæk.

Stephen Egede Glahn holder foredrag i hele landet.

1. Fra Jægerkorps og kontraefterretningstjeneste til kampen for sandheden om 11. september 2001

Pastor emeritus Stephen Egede Glahn fortæller med ord og billeder en højst usædvanlig livshistorie. Først 24 år i dansk forsvar som soldat og officer ved kamptropperne, Jægerkorpset og Forsvarets Efterretningstjeneste med særlig uddannelse i USA, Tyskland og England, samt FN-tjeneste i Gaza og på Cypern. Derefter i 26 år sognepræst for Munke Bjergby og Kirke Flinterup sogne nord for Sorø. De seneste 10 år har han bl.a. efterforsket, hvad der virkelig og rent faktisk skete den 11. september 2001, samt hvad der er sket i årene før og efter, i forbindelse med denne ”århundredets forbrydelse”. Alt efter princippet: ”Hvis man ikke kender fortiden, forstår man ikke nutiden”.
(Varighed: 1½ time; honorar: Efter aftale; transport: Efter statens takster)

 

 


2. Fra Jægerkorps til prædikestol - en skæbnehistorie.

Hvorfor tilbringer et menneske først 24 år af sit voksenliv som soldat og officer for derefter i 26 år at være sognepræst? Det korte svar er, at det slet og ret var meningen med hans liv. I Stephen Egede Glahns foredrag uddybes svaret og man får et livsbekræftende indblik i, hvad bl.a. hans mor har betydet i den sammenhæng, selv om hun døde, da han var 3 år. Hvis man vil høre et foredrag med mange gode historier vævet ind i hinanden, er dette et særdeles godt valg.
(Varighed: 1½ time; honorar: Efter aftale; transport: Efter statens takster)

3. Hans Egede, Grønland og Danmark i 300 år

Hans Egede, Grønlands apostel, og hustruen Gertrud Rask er foredragsholderens tip, tip, tip, tipoldeforældre. Hvem var de egentlig og hvordan var forholdene i Grønland, da de i 1721 ankom til Håbets Ø ved mundingen af Godthåbsfjorden. Hvad nåede Hans Egede og Gertrud Rask samt deres to sønner, Poul Egede og Niels Egede, at få udrettet i deres tid i Grønland, og hvordan kom eftertiden til at se på resultatet af Hans Egedes virke?
(Varighed: 1½ time; honorar: Efter aftale; transport: Efter statens takster)