Torkil Jensen

Kontakt: Præstegårdsvej 11, 5600 Faaborg
Telefon: 6261 6420 Mobil: 2125 3015
E-mail: toje@km.dk
Hjemmeside: www.torkiljensen.dk

  1. En grundtvigsk stridsmand
  2. Kampen om magten og friheden i Kirken
  3. Hvad blev der af det myndige lægfolk?
  4. Der står kvinder bag alt - også Luther


Sognepræst.
Torkil Jensen er vokset op i en grundtvigsk valgmenighed på Sydfyn. Han har blandt andet arbejdet som højskolelærer i en periode og er såvel gennem sit arbejde som sognepræst som ved sit mangeårige virke som rejseleder og formand for Den grundtvigske Kirkehøjskole fortrolig med formidling af teologisk og samfundsrelevant stof.

Torkil Jensen holder foredrag i hele landet.

Honorar: kr. 3.000 + kørsel efter Statens takst for alle 5 foredrag.

1. En grundtvigsk stridsmand

For 100 år siden kom en vendelbo til Vejstrup på Sydfyn for at blive præst i Valgmenigheden. Med sig havde han et anliggende: At bringe det grundtvigske tilbage til det, der efter hans opfattelse var det oprindelige, nemlig den kirkelige anskuelse fra 1825. Anders Nørgaard var navnet på præsten og han skulle frem til sin død i 1943 give det grundtvigske miljø anledning til såvel dårlig samvittighed som arg modstand.
Det mærkelige er, at når man læser Nørgaards bøger virker de stadig aktuelle. Det er de samme udfordringer vi kæmper med i dag 100 år efter.

2. Kampen om magten og friheden i Kirken

Den danske folkekirke har stadig en meget stor medlemsprocent. Den er udfordret på mange måder og må stå på mål for mange angreb og anklager.
Men hvor kommer den egentlig fra. Foredraget vil give et rids af Den danske Folkekirkes historie fra begyndelsen og indtil i dag. Vi møder navnkundige repræsentanter inden for kirke og politik og måske bliver vi mindet om noget, vi stadig kan bruge i dag.

3. Hvad blev der af det myndige lægfolk?

Grundtvigs skoletanker bygger på kræfter, der skal gro nedefra. Den danske Folkekirkes grundsten er stadig menighedsrådene. Men det kniber mange steder med at skaffe medlemmer og magten i folkekirken udfordres af regler, paragraffer og New Public Management.
Hvad sagde Grundtvig selv og hvad betyder begreber som folkelighed anno 2018?

4. Der står kvinder bag alt – også Luther

I 2017 fejrede vi 500 års reformationsjubilæum. Måske mener vi, at vi nu har hørt alt om Luther og at han skal have lov til at hvile nu.
Men hvad med hans spændende hustru Katharina von Bora. Foredraget giver et indblik i hendes liv og samtid. Fra bortløben nonne til bagkvinde for en af 1500-tallets mest kendte skikkelser. Og så i øvrigt medstifter af den lutherske præstegårdsinstitution. Præstegårdene skulle få stor betydning som kulturcentre gennem flere hundrede år.