Ulrik R. Damm og Birgitte Kaas Sørensen

Kontakt: Vinkelstræde 9, 8900 Randers
Telefon (Ulrik): 2027 6042
Telefon (Birgitte): 2498 7074
E-mail: urd@urd.dk (Ulrik) gittemus.kaas@gmail.com (Birgitte)

  1. Danmarks bedste sange – Lav jeres egen sangkanon
  2. Nye og gamle sange af Halfdan Rasmussen
  3. Sange/salmer af og fortælling om danske digtere og komponister
  4. Musikgudstjeneste
  5. Vi modtager gerne specifikke ønsker og sammensætter et program derefter

 

Ulrik R. Damm, tidligere organist ved Sct. Clemens Kirke og Sct. Mortens Kirke i Randers
Birgitte Kaas Sørensen, korist i Sct. Mortens Vokalensemble, tidligere korist ved Sct. Clemens Kirke i Randers og kirkesanger ved kirkerne i Kousted og Råsted.

Ulrik R. Damm og Birgitte Kaas Sørensen kommer i Jylland og på Fyn.

1. Danmarks bedste sange – Lav jeres egen sangkanon

Kristeligt Dagblad fejrer sit 125 års jubilæum med en sangkanon bestående af 10 sange, som bladets egne læsere kårer.
Katrine Muff Enevoldsen, Bertel Haarder, Marie Højlund, Jørgen Carlsen, Andreo Mielczarek og Iben Krogsdal har i fællesskab kåret de 100 bedste danske sange nogensinde, som danner grundlag for denne sangkanon.

Vi har udvalgt et bredt udsnit af disse sange. Listen bliver tilsendt ved forespørgsel på arrangementet.
Vi kan sammensætte et program med både fællessang og solosang.
I kan også selv vælge sangene og lave jeres helt egen sangkanon bestående af 10 sange.
Disse 10 sange vil være fællessange, og der vil blive suppleret med solosang.
Ved arrangementet fortælles om sangens oprindelse og særlige betydning for danskerne.
Arrangementets varighed ca. 75 min. – kan også indeholde en pause.
Vi modtager gerne specifikke ønsker og sammensætter et program derefter.

2. Nye og gamle sange af Halfdan Rasmussen

I 2015 fejrede vi 100 år for Halfdan Rasmussens fødsel!
Sammen med Jennumparkens Fritidshjem har Ulrik R. Damm udgivet cd og sanghæfte med melodier til nogle af Halfdans ”tosserier”, som vil danne grundlag for dette arrangement.
Ulrik fortæller og spiller klaver, Birgitte synger.
Programmet vil også indeholde fællessange.
Varighed fra 1 time til 1½, aftales i forvejen.
Kan kombineres med musikgudstjeneste i kirken først.

3. Sange/salmer af og fortælling om danske digtere og komponister

Komponisterne Carl Nielsen og Mads Hansen m.fl., salmedigteren Johannes Johansen,
digterne Jeppe Aakjær og Johannes Jørgensen, m.fl.
I 2016 har vi fejret 150-året for både Jeppe Aakjær og Johannes Jørgensen. Vi har et program af kendte, men også mindre kendte sange digterne.
Se beskrivelse nederst af Johannes Jørgensen cd!
En kombination af ovenstående kan også sammensættes.
Ulrik fortæller og spiller klaver, Birgitte synger.
Programmet vil også indeholde fællessange.
Varighed fra 1 time til 1½, aftales i forvejen.
Kan kombineres med musikgudstjeneste i kirken først.

4. Musikgudstjeneste

Musikgudstjeneste kan opbygges efter ønske. Vi har følgende programmer, som er bygget op over: 500-året for reformationen - Grundtvigs salmer - Jobs bog – Allehelgen – Salmedigteren Johs. Johansen – Julens salmer og læsninger – Musikgudstjeneste v/Påske – Mariæ Bebudelsesdag – Lysgudstjeneste v/Kyndelmisse - De nyere salmer!
Varighed 50-60 min. Kan kombinere med et af ovenstående programmer.

5. Vi modtager gerne specifikke ønsker og sammensætter et program derefter

Det kan være årstidens sange og salmer – gamle danske revysange og filmmusik m. m.
I 2020 fejrede vi 100 året for Genforeningen og 75 året for Befrielsen, og dette program kan selvfølgelig stadigvæk bruges.

Fra pressen angående udgivelse af CD:
Det sker ikke sjældent, at der dukker kompositioner til Johannes Jørgensen-digte frem af ældre komponister. Men at nye komponister melder sig på banen, hører mere til sjældenhederne. Således har tidligere organist ved Sct. Mortens kirke i Randers, Ulrik R. Damm, kastet sin kærlighed på den gamle digters vers og ladet en række numre fortrinsvis med egne melodier indspille på en CD med sang af sopranen Birgitte Kaas Sørensen.
Det, der kendetegner Ulrik R. Damms melodier, er deres lyriske tone, der let lader sig indstudere til fællessang.

Pris: Afhængigt af evt. kombinationsvalg: 2.800 kr. til 3.800 kr. plus kørsel
Kontakt: Birgitte Kaas Sørensen, tlf 2498 7074 - gittemus.kaas@gmail.com