Vagn Jørgensen

Kontakt: Skovløbervænget 27, 6800 Varde
Telefon: 4033 1715
E-mail vj@khva.dk
Hjemmeside: www.vj-foredrag.dk 

  1. Livsglæde hos Benny Andersen – både først og sidst
  2. Degnen, læreren og sabotøren


Født i 1947, barndom og opvækst i husmandshjem på Samsø.
Foredragsholder, tidligere højskolelærer og seminarie/gymnasierektor.
Kommer gerne til hele landet. Fleksibel med hensyn til tid og sted for foredragene. Har holdt foredrag i højskoleforeninger, sognegårde, på biblioteker og Folkeuniversitetet.
Jeg har arbejdet med undervisning af unge og voksne i 36 år.
Samtidig har jeg været lokalpolitiker og aktiv i organisationsarbejde. Efter at være gået på pension i 2012 har jeg fået tid til at være censor på nogle videregående uddannelser, der handler om kultur og samfund.
Nu er jeg vendt tilbage til mit udgangspunkt som litteraturmagister, hvor jeg tager ud og holder foredrag om litteratur, personlighed, filosofi og dannelse. Derigennem kan jeg bruge min livserfaring fra mange års arbejde med at give unge og voksne med- og modspil i deres faglige, sociale og personlige udvikling.
Jeg lægger vægt på, at deltagerne ved foredragene går oplivede hjem med nye tanker.

Jeg holder foredrag i hele landet.

1. Livsglæde hos Benny Andersen – både først og sidst

Benny Andersen var digter, komponist og forfatter. Han er kendt af næsten alle i Danmark. I hvert fald kender vi ham, fordi han har skrevet en dejlig sang med ordene ”om lidt er kaffen klar”. Benny Andersen er den mest læste digter i Danmark i dag, og hans underfundige leg med sproget, med finurlig humor og små moralske stikpiller, har gjort ham meget elsket.
Vi kigger ham over skulderen og finder ud af, hvor hans livsglæde og livsholdning stammede fra.
Undervejs i foredraget synger vi fællessange med nogle af Benny Andersens tekster.
(2 x 45 minutter + tid til pause og samtale; 3.500 kr. + transport; nødv. hjælpemidler computer og projektor (medbringer evt. selv))

2. Degnen, læreren og sabotøren

Landsbydegn Morten Vinge, skolelærer Johannes Vig og sabotør Holger Mikkelsen er markante fiktive personer i dansk litteratur.
Vi ser nærmere på fortællingerne om de 3 personer, om deres tanker – og ikke mindst læser vi i romanerne om deres livssyn.
I foredraget dykker jeg ned i personernes historiske forudsætninger og derigennem hovedtankerne hos forfatterne bag personerne:
Morten Vinge foregår ca.1750 fortalt af Steen Steensen Blicher udkom 1824
Johannes Vig foregår ca. 1950 fortalt af Martin A. Hansen udkom 1950
Holger Mikkelsen foregår ca. 1944 fortalt af Tage Skou-Hansen udkom 1957
Undervejs i foredraget ser vi på, om der er fælles træk hos de 3 personer, der kan sættes i relation til et fælles livssyn, en form for dansk skæbnemønster. Kan vi bruge deres tanker i nutidens Danmark?
(2 x 45 minutter + tid til pause og samtale; 3.500 kr. + transport; nødv. hjælpemidler computer og projektor (medbringer evt. selv))