Ellen Skov Birk

Kontakt: Dr. Holsts Vej 28, lejl.4, 8230 Åbyhøj
Telefon: 2174 2703
E-mail: esb8230@gmail.com

  1. Alheden og dens beboere
  2. Fortællingen om Riis fra Ribe som blev ven med Roosevelt
  3. Mødre og sønner i Bibelen -
    Haga & Ismael, Sara & Isak, Rebekka & Jacob, Jomfru Maria & Jesus
  4. Drageløberen
    -en fortælling om skyld og soning
  5. Nu er det længe siden…


Ellen Skov Birk fortæller med en baggrund som høj-, privat- og folkeskolelærer og cand. pæd. i dansk for børn i skole og kirke. Desuden fortælles for voksne på daghøjskoler, til sognemøder og i pensionistforeninger og på fortællefestivals. Er medlem af Ry Fortællekreds og Vestjyllands Fortællere - har været på flere fortællekurser.
Fortællingerne giver et unikt samspil med tilhørerne og mulighed for indlevelse i andre kulturer og livsvilkår med glæder, sorger, magi og humor.

Ellen Skov Birk fortæller i hele landet.

1. Alheden og dens beboere

Med inspiration fra St. St. Blicher, Jeppe Aakjær, Anton Berntsen, Ida Jessens ’Kaptajnen og Ann Barbara’, lokalhistorie og egne oplevelser fortælles om hedens beboere fra 1700-1900-tallet: Natmandsfolk, røvere, kartoffeltyskere, hedebønder og eneboerske, illustreret med hedemalerier.

Fortalt til sommerhøjskole i Åby sogn 7. juni 2022.
Respons fra deltager Anne Marie Flensted:
Foredraget var meget spændende. Det gav et rigtig godt indblik i beboernes liv og færden op gennem tiden og desuden udviklingen i området og efterkommernes liv. Alt var meget levende fortalt, også med de historier om Ellen Skovs egne oplevelser og hendes liv, flettet ind i fortællingen. Jeg kan varmt anbefale Ellen Skov Birk, som foredragsholder om dette emne.

2. Fortællingen om Riis fra Ribe som blev ven med Roosevelt

Fortællingen om Jacob Riis fra Ribe, der i 1870 fattig og ulykkeligt forelsket emigrerede til USA, hvor han hutlede sig igennem med forskellige småjobs. Han var også i perioder arbejdsløs og levede i New Yorks slum, som han senere beskrev i bogen“ The Other Half”.
Som politireporter blev han ven med den senere præsident Roosevelt, der ved Riis’ begravelse kaldte ham “den ideelle amerikaner”. Fortællingen indeholder også en usædvanlig kærlighedshistorie. Der har længe været et museum for Riis i New York og i juni 2019 fik Jacob Riis endelig anerkendelse i Danmark med åbningen af Jacob A. Riis Museum i Ribe.
(90 min.; 3000 kr. ekskl. transport )
Respons: Kursusleder Gunhild Hornshøj, Ældresagen skrev efterfølgende:
"Tak for et dejligt og positivt foredrag i går. Man hører nok om verdens ulykker, men fortællingen om Riis fra Ribe er da en solstrålehistorie.
Om en mand, som kunne se og formåede at vise, at ikke alle havde været lige så heldige (og dygtige) som han selv."

3. Mødre og sønner i Bibelen -
Haga & Ismael, Sara & Isak, Rebekka & Jacob, Jomfru Maria & Jesus

I mange samfund giver det status af blive mor til en søn - ligeledes i mange bibelske fortællinger.
Gennem levende fortælling gives der stemme til ovennævnte mødres beretning om glæde, omsorg, stolthed, bekymring og sorg over deres sønner.
(60 min.; musikalsk mellemspil ved Gunda Johansen på harmonika; 3000 kr. ekskl. transport)

Afholdt i Søften-Foldby Sognegård 23.2. 2018
“Det var en rigtig fin eftermiddag i Søften-Foldby Sognegård, fredag d. 23.2. 2018, hvor Ellen Skov Birk gjorde fortællingerne levende for os. Ellen Skov Birk er en meget dygtig og nærværende fortæller. Når man lytter til fortællinger, er det vigtigt, at tilhørerne oplever, at fortælleren fortæller med både faglighed og følelse - og det gør Ellen Birk Skov!”
Sognepræst Jane Vig Fanø

Sct. Andreas Kirke i Randers 11.4. 2022 i selskab med en spændende fortæller, Ellen Birk Skov, med fine musikalske ’brud’ ved Gunda Johansen. EBS’s fortællende stil foredrog på fineste vis fire af Bibelens spændingsfyldte ’mor-søn forhold’ . – At livsbetingelserne også kom ’udefra’ blev flot understreget, hvor den eneste aktivt handlende mor var Rebekka.
EBS’s lidt tøvende fortælleform gjorde fortællingerne meget nærværende, og selvom det skete i fortællingens form, gik vi også mere vidende hjem – måske endda med en problematik, vi ikke lige selv havde tænkt på. En fin eftermiddag.

Bendt Johansen, pastor emer.
 

4. Drageløberen
-en fortælling om skyld og soning

Khaled Hosseinis gribende og medrivende bog om to drenges fælles opvækst trods standsforskelle i Afghanistan, et land med store sociale og religiøse omvæltninger. Drageturneringen i 1975 bliver en skelsættende begivenhed med vidtrækkende konsekvenser for deres fremtidige liv. Den voksne fortæller, Amir, erkender, at fortiden kan man ikke begrave, den graver altid sig selv op igen. Det store spørgsmål er om man kan gøre en uret god igen?
En fortælling fra et muslimsk land, der handler om misundelse, skyld, soning, som også er kendte kristne begreber.
(90 min. uden afbrydelse; 3000 kr. ekskl. transport)
Afholdt: Lind sognehus 28. 02.2019, Hørning sognegård 14.10 2019, Koloritten i Herning 03.04. 2018, Sønderbro kirke 17.03. 2010, AOF Center Sydjylland 19.02 2009 m. fl.

5. Nu er det længe siden…

150 år siden Jeppe Jensen, senere kendt som Jeppe Aakjær blev født 10. september i Fly sogn ved Skive. Fra Højskolesangbogen kender vi mange af hans sange fra digtene i Rugens sange.
Jeg giver mit bidrag til fejringen af den jyske bondedigter med et causeri over hans stormfulde liv fra bondedreng til folkekær digter på Jenle, genfortælling af en af hans krasse noveller på jysk og fællessang fra Højskolesangbogen.
(75- 90 min.; 3000 kr. ekskl. transport)
Tidligere afholdt: Møllevang Kirke 08.03.2018, Brabrand Sognecafe 03.01. 2018, Løget Kirke 25.10 2017, Malling Sognegård 21.09.17, Åby sognegård 05.09.2016.

Gribende fortælling om Jens Tanderup, -og så på jysk. Sognepræst Emmy Haahr, Malling