Historie:

(Om 2. verdenskrig se særskilt emne-kategori)

Ahlmann, Henrik: "Ældre danske kriminalsager. Det kostede dem hovedet", "H. C. Andersen og teknikken"

Andersen, Kresten Thue: "Fra biblens djævlepagt til reformationens Faust", "Faustmyten – en europæisk grundfortælling"

Andresen, Jørn Tranekjær: "Da ungdomsoprøret kom til Hermannsstrasse"

Augustinus, Aage: "Da Danmark blev moderne. En fortælling fra et Danmark i opbrud", "På historisk krydstogt i Højskolesangbogen - danskernes drømmebog"

Balslev-Clausen, Erik: "Dansk Vestindien før og nu. Glemt dansk kirkehistorie i Caribien", "Den vestindiske Kirkesag", "Grønland – fra hjemmestyre til selvstyre og selvstændighed. Grønlands kirkehistorie", "Kirken i storbyen. Københavns nyere kirkehistorie"

Bender, Henning: "Den store oversøiske udvandring fra Danmark 1850-1920", "Den store svenske indvandring til Danmark 1850-1920", "Udvandringen fra Sønderjylland til USA i årene 1850-1920", "”Flugten til Amerika” på danske skibe 1838-1936", "Dansk søredning i Østersøen i 1800-tallet"

Birkler, Jesper: "Trankebar - den gamle danske koloni i Sydindien"

Blume-Schmidt, Mogens: "John F. Kennedy – Manden og Myterne", "Angela Merkel – ”Mor, kan en mand ikke være kansler i Tyskland?”", "Nelson Mandelas lange vej til frihed", "Winston Churchill - et mangeartet geni"

Bondo, Lillian: "Jordemoderen i Danmark og i Norden, gennem tiden", "Kirken og jordemødrene"

Bording, Aksel: "Da foreningsdanmark opstod"

Brink, Torben: "Emma Gad – Takt og Tone i 100 år", "At brænde en heks – reportage fra et retssamfund", "Fra Hastings til Bayeux – erobringen af England"

Brændgaard, Ivar: "Kan der nogensinde blive fred i Israel og Palæstina?", "Armenien og Georgien, to små kristne lande, med hver deres medrivende historie, som er omgivet af fjendtligtsindede lande på alle sider"

Buch, Jørn: "Luther og Nordens Wittenberg - reformationens start i Sønderjylland og fortsættelse i Danmark", "Churchills liv og virke - den største af alle briter", "Reconquista’en - konflikten mellem Islam og Kristendom", "1. verdenskrig og DSK - årsager og virkninger for de danskesindede sønderjydske krigsdeltagere"

von Buchwald, Tina Hastrup: "Dominikanermunken Savonarola. Fra profet til paria", "Om relikvier, helgendyrkelse og dæmonbesættelser i den katolske kirke"

Bøcher, Hans Wendelboe: "Mogens, modet og missionen", "Marie Dortheas skjulte skæbne"

Christensen, Christian Lygum: "Danmarks Indiana Jones. På jagt efter mayaindianernes glemte 1200 år gamle byer"

Christensen, Finn  Mynster: "Rom – pavekirkens by", "Dagen og vejen. Caminoen i Spanien"

Christensen, Lars: "På afgrundens rand. Karl Gustavkrigene 1657-60", "Claus Bergs fynske altertavler", "Mellem kongegunst og landsforræderi. Corfitz Ulfeldt og Hannibal Sehested", "Den politiske Munk", "Fra partiavis til netavis. Pressens historie i Danmark"

Christensen, Martin Boje: "Byzans. Østeuropas kirkeliv og den ortodokse kirkes historie. Forskelle og ligheder"

Dahl, Pia: "Grundtvig så det Rung’er … Om Grundtvig og salmesangen og melodierne, der ikke kunne følge med", "Tonens himmelstige. Om fællessangen i kirken", "Guldaldercauseri: Et møde med knægte, komponister, koner og andre kunstnere"

Dahm, Gabriella: "Den hellige Birgitta – historisk og i dag", "William Morris – en engelsk multikunstner", "Ellen Key – Skønhed til alle!", "Svenske sange i den danske højskolesangbog"

Danielsen, Iben: "Eleanor Roosevelt – første dame", "Din historie – et erindringsværksted"

Dansberg, Joan: "Cirkus- og kvindehistorie – baseret på Irma Altenburgs erindringer"

Degnbol, Kenneth: "Johann Sebastian Bach"

Dinesen, Anna: "Et liv i det synnejyske"

Dissing, Elsebeth: "Nærhed og sladder", "Drømme og virkelighed"

Dissing, Jette: "Arven fra 50'erne. En fortælling om at være barn på landet i Vendsyssel"

Duetoft, Peter: "Omskiftelsernes veje"

Duo Grarup Hindø: "Fødslen af den danske sangkultur – en fortælling i ord, musik og billeder"

Ellekilde, Nils Holger: "Dalarbøndernes udvandring til det hellige land", "Vejen til Utah", "Danskernes hævn"

Erindringsfabrikken: "Erindringssalon – Kan du huske, hvordan man danser jitterbug?", "Jule-erindringssalon: Skal vi klippe vore julehjerter sammen?", "Erindringsfabrikken – Duften af farmors pudderdåse"

Fenger-Grøndahl, Malene: "Flygtningenes danmarkshistorie"

Frandsen, Henning: "Min farmor og de andre faldne kvinder - Historien om uægte børn og samfundets syn på deres mødre", "Deporteret til Sprogø og Livø - Da racehygiejnen foldede sig ud i Danmark i 1900-tallet", "Gravrøvere, rovmordere og forbryderbander - Det kriminelle Danmark 1800-1950", "Banditter i habitter - Store og små svindlere og andre platugler i Danmark fra 1800 og 1900-tallet", "Syremordet og skibssabotagen - Illegal kommunistisk virksomhed i Danmark i mellemkrigstiden", "Den kristne danske familiejul - Historien om de gamle skikke og de nye traditioner", "Bliv klogere på de danske højtider - Få historien om verdslige og religiøse fester og festdage"

Frederiksen, Niels Ole: "Født i Horsens Tugthus - Danmarks mest afgrænsede kirkesogn", "Er der vilje, er der vej", "Med Fuglen på Viljens Vej", "Genforeningskongen Christian den X", "Da lysekronen, faldt ned i lagkagen"

Getting, Birgitte: "Operettens historie"

Gleerup, Jørgen: "Kære Johanne", "I skred mod moderne tider", "Da jeg var lille, og landbruget var stort, og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark"

Glistrup, Anne-Marie: "Mogens Glistrup – Politikeren, Provokatøren og Privatpersonen", "Mogens Glistrup – Politikeren og Privatpersonen i fortælling og sang"

Granum, Henny Vestergaard: "Om "Tyskerbørns" historie og vilkår", "Det skal de ikke slippe godt fra - Tyskerpigerne", "Min far var tysk soldat i Danmark"

Hammeken, Morten Berle: "Konspirationsteorier: Forstå Trump, 9/11 og JFK21", "USA 2020: Et land i krise", "Et Spil Uden Tabere? Danske virksomheders sociale ansvar", "Slavehandlens ophør – var Danmark først i verden?", "Elvira Madigan: Historien bag myten"

Hangaard, Torben: "Anita Garibaldi", "Tempelherrerne", "Cesare Borgias dramatiske liv og død", "Datter til salg", "De første kristne i Rom"

Hansen, Birgitte: "125 år med Højskolesangbogen,- en musikalsk tidsrejse igennem Danmarkshistorien", "Tradition og fornyelse i højskolesangbogen"

Hansen, Per: "Vi morer os og mindes sammen"

Helle, Merete Pryds: "Danmark fra 1930’erne til i dag, oplevet igennem 3 romaner"

Herbst, Annette: "Det sønderjyske kaffebord", "Danmarkshistoriens sorte kapitel, Kaffe", "Kaffebordet. Danmarkshistoriens sorte kapitel", "Troens bord", "Troens bord. Koncert og foredrag", "Til højbord med kongerækken", "Højtids foredrag. Santa Lucia, (Også egnet for børn)", "Højtids foredrag. Fastelavn eller påske", "Gys og Gru i Middelalderen"

Hesselholt, Marianne: "Hjemstavn og udsyn", "Dronning Elisabeth"

Hindø, Jesper, Martin Schack og Claus Jacobsen: "Fødslen af den danske sangkultur – en fortælling i ord, musik og billeder"

Hindø, Lone: "Fra grød til brød og kage", "Dåb i kongehus og hytte", "Trommeslager på Østfronten – indsat i Vestre Fængsel", "Hun var gæv, Dagmar"

Hjermitslev, Hans Henrik: "Darwin og danskerne", "Mellem dannelse og uddannelse: Højskolernes historie og relevans i dag"

Hvaste, Freya: "Renæssancen - myternes opblomstring"

Jakobsen, Erik H. A.: "Danmarksekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-08"

Jensen, Poul-Henrik: "En på lampen -om Poul Henningsen"

Jensen, Torkil: "Kampen og magten og friheden i Kirken"

Juhl, Helle: "Jutlandia – krig, kald og kærlighed", "Barndom på landet", "Kvindernes verden – hjemmene på Hjerl Hede", "Mathildes krig – en anderledes krigsskæbne", "På lige fod – om kvindekamp og satire", "Der var så dejligt ude på landet", "Barndommens land", "Da Frøken Jensen blev moderne", "Husmødre - historier fra landets største arbejdsplads", "Husbestyrerinde søges…", "Jeg har tumlet mig i leg på Skamlingsbanken"

Kirkegaard, Lene: "Ankers Danmarkshistorie – Tidsepoken og vejen mod velfærdsstaten"

Koch, Caspar: "Gandhi - og hans eksperimenter med sandheden", "Sidste tog fra Tashkent"

Krag, Anne Hedeager: "Silkefund langs Silkevejen", "Bayeux-tapetet", "Vikingernes veje mod øst", "Dragt og magt", "Kristne symboler i tekstiler fra vikingetid"

Kristensen, Kaare: "Hvad lavede I egentlig om bord?", "Danmarks Titanic – om udvandrerskibet Norge og dets forlis i 1904", "Om snurrevodsfiskeri fra Thyborøn", "Danmarks største søhelt Peter Tordenskiold", "Napoleon Bonaparte – fra storhed til fald"

Larsen, Kurt E.: "Hans Egede 300 år - missionær JA, kolonisator?", "Dansk kirkeliv i opbrud – hvor er vi på vej hen?", "Mere end eventyr. Om H C Andersen som salmedigter og kristen forfatter", "Myter og fakta om Indre Mission"

Larsen, Mogens: "Flora Danica – to bogværker og et porcelænsstel" , "Romantik, dramaer og historier på danske herregårde", "Gilder og laug i gammel tid – samt de vandrende håndværkere ”Naverne”", "Den jyske hede", "2020 – Hundredeåret for Genforeningen og to nationale mindretal opstod", "Kirkens historie i Danmark", "”Ånden fra 48” samt de ”rigtige” folkemøder på Ejer Baunehøj, Himmelbjerget og Skamlingsbanken i 1800-tallet", "Den gamle hyggelige jul", "”Det moderne Babylon” – Forlystelser i 1800-tallet", "Frihed i tanke og handling", "”Hygge”", "Glücksborgernes vej til tronen i 1863"

Lausten, Martin Schwarz: "Kirkens problemer ved Genforeningen i 1920", "Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator", "Kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid", "Christian d. 2. mellem paven og Luther"

Lindhardt, Vibeke: "Pibekraver & fløjlsmaver - reformationens betydning", "Bispekåber - pragt, dragt og magt", "Mormors garderobeskab - eller den tidkrævende unyttigheds betydning", "Fra gamle aviser til guldtråde", "Tegn & gerninger - om symboler og farver i kirketekstiler"

Marcus, Poul: "Jacob A. Riis - den mest indflydelsesrige dansker i den amerikanske historie", "Blicher - Præsten & Digterens liv og levned", "Kongeåen og den gamle grænse", "Slesvig - ”Det tabte land”", "Jylland rundt i 15 dele"

McGuire, Brian Patrick: "Kristne værdier og vores dilemma i dag", "Danmarks kristning 700-1300: Det er løgn at Harald blev kristen for at undgå en invasion", "Da Dannebrog faldt ned", "Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?", "Danmark og Amerika i et valgår: Hvorfor der er gode chancer for Trump at blive genvalgt"

Nørgård-Sørensen, Søren: "Dengang var der rigtige politikere", "Danmark som slavenation. Dansk-vestindiske øer"

Nørhøj, Henning: "I Peters spor: Om den tidlige kristendom i Rom"

Nørup, Mette og Poul: "Den gang vi drog af sted - En vandretur gennem grænselandet - Billeder, sang og fortælling", "Syng med Højskolesangbogen, sang og fortælling", "En kulturrejse - Esbjerg-Rügen retur - Billedforedrag"

Oldenburg, Claus: "Kina i 1960’erne"

Ottosen, Randi: "Marie – En 27-årig veteranenke fra 1864 og hendes historie!"

Petersen, Hans Jørgen: "Et underholdende foredrag om danske dialekter og rigsdansk", "”Vi elsker vort land” - et foredrag om fædrelandskærlighed", "Genforeningen 1920. 2020 er hundredåret for Sønderjyllands ”genforening” med kongeriget Danmark", "Sønderjylland – en personlig og humoristisk fortælling om grænselandet, en dansk, men anderledes landsdel", "Dansk identitet: ”Vort Modersmål er dejligt”"

Petersen, Martin: "Amerikas lyksalighed"

Piekut, Ole Bach: "Om Dannebrog jeg ved… - et sangforedrag om Dannebrog", "Gudstjenestens historie"

Rasmussen, Bruno: "Historien om Martin Luther fortalt på 60 minutter"

Rasmussen, Jørgen Dieckmann: "Et ganske særligt par – Bodil og Hal Koch", "Isbjørnenes og Jens Munks Churchill"

Ravn, Karen Marie: "Omkring Det sønderjyske Kaffebord"

Refshauge, Jens Jørgen: "I krig og kærlighed – blade af en sønderjydes dagbog"

Rishøj, Flemming: "Danmarks smukkeste fængsel", "Manden der ændrede Europas kultur", "De farlige kvinders ø", "Djævle- eller paradisøen"

Risvig, Ronald: "Matador og kristendom - 24 fortællinger om vort liv"

Rützou, Esther: "Trone og Trods - Om den danske prinsesse Ingeborg", "At forvalte sine talenter - Om Karen Brahe", "Da kvinderne tog kjolen på"

Skibsted Klæsøe, Iben: "Vi følger i Vikingernes spor - vikingerne i det kontinentale Europa og i de østlige egne", "Kristne indflydelser i Vikingernes verden - og om livet på vikingernes handelspladser og i nordens første by Hedeby"

Sohn, Ole: "Frihedens port", "Jeg kommer snart hjem", "Gustaf Munch-Petersen – og den spanske borgerkrig", "Arne Munch-Petersen og hans hustrus dramatiske liv og skæbne"

Steenberg, Gunner: "Ellen Nielsen – missionær og iværksætter i Kina 1871-1960", "Elisabeth Jerichau Baumann – guldalderens enfant terrible (1819-81)", "Grevinde Danner – bogtrykker Berlings elskerinde, kongens hustru og hendes socialpolitiske indsats", "Dengang i 50erne i Danmark – noget om erindringer"

Søby Brunkulsmuseum: "Udflugten går til Søby Brunkulsmuseum"

Thomassen, Aase: "Jeanne d’Arc - Heks eller Helgen - Et billedforedrag fra egne rejser"

Treschow-Kühl, Theresia: "Engelske juletraditioner"

Værum, Peter: "Galilæis kikkert – da verdensbilledet skiftede"

Weitemeyer, Lisbeth: "Genforeningens kvindeskikkelser – de satte præg på 1920", "Julefortællinger fra Norden", "Ulvejagt - Corfitz Ulfeldt, kongelig svigersøn, tyveknægt og landsforræder", "Så er det jul igen...", "Leonora Christina – fra kongedatter til jammer", "Marie Grubbe – fra storhed til fald", "Anne Sophie Reventlow – dronning til venstre og højre hånd", "Caroline Mathilde – hun blev kaldt den lille engelske luder…"

Wiedemann, Carsten: "Danmark rundt med Danmarks kort"

Zalewski, Barbara: "Med Luther til bords", "Gå i kloster…", "Vibeke Kruse – Christian IVs frille", "Kongelige tafler – i 1668 og i dag", "Alterbord og festbord – Borddækningens historie"

Østergaard, Anna-Grethe: "Min barndom i Herning i 50’erne"