Historie:

(Om 2. verdenskrig se særskilt emne-kategori)

Ahlmann, Henrik: "Ældre danske kriminalsager. Det kostede dem hovedet", "H. C. Andersen og teknikken"

Albrechtsen. Erik: "Henrik Søfareren – det portugisiske geni, som ændrede verden"

Andersen, Kresten Thue: "Fra biblens djævlepagt til reformationens Faust", "Faustmyten – en europæisk grundfortælling"

Augustinus, Aage: "Da Danmark blev moderne. En fortælling fra et Danmark i opbrud", "På historisk krydstogt i Højskolesangbogen - danskernes drømmebog"

Auken, Sarah: "Længslen efter at komme hjem (til sig selv)"

Bender, Henning: "Den store oversøiske udvandring fra Danmark 1850-1920", "Den store svenske indvandring til Danmark 1850-1920", ”Flugten til Amerika” på danske skibe 1838-1936", "Dansk søredning i Østersøen i 200 år"

Birkler, Jesper: "Trankebar - den gamle danske koloni i Sydindien"

Blume-Schmidt, Mogens: "Dansk Vestindien", "John F. Kennedy – Manden og Myterne", "Angela Merkel – ”Mor, kan en mand ikke være kansler i Tyskland?”", "Nelson Mandelas lange vej til frihed", "Winston Churchill - et mangeartet geni"

Bojsen-Møller, Jutta: "Jutta Bojsen Møller – lige ret for mand og kvinde"

Bondo, Lillian: "Jordemoderen i Danmark og i Norden, gennem tiden", "Kirken og jordemødrene"

Bording, Aksel: "Da foreningsdanmark opstod"

Brink, Torben: "Emma Gad – Takt og Tone i 100 år", "At brænde en heks – reportage fra et retssamfund", "Fra Hastings til Bayeux – erobringen af England"

Brændgaard, Ivar: "Ukraines skæbneår – en stat sammentømret i blod eller en stat i langsom undergang", "Kan der nogensinde blive fred i Israel og Palæstina?", "Armenien og Georgien, to små kristne lande, med hver deres medrivende historie, som er omgivet af fjendtligtsindede lande på alle sider"

Buch, Jørn: "Luther og Nordens Wittenberg - reformationens start i Sønderjylland og fortsættelse i Danmark", "Churchills liv og virke - den største af alle briter", "Reconquista’en - konflikten mellem Islam og Kristendom", "1. verdenskrig og DSK - årsager og virkninger for de danskesindede sønderjydske krigsdeltagere"

von Buchwald, Tina Hastrup: "Om relikvier, helgendyrkelse og dæmonbesættelser i den katolske kirke"

Bøcher, Hans Wendelboe: "Mogens, modet og missionen", "Marie Dortheas skjulte skæbne"

Christensen, Christian Lygum: "Danmarks Indiana Jones. På jagt efter mayaindianernes glemte 1200 år gamle byer"

Christensen, Finn  Mynster: "Rom – pavekirkens by", "Dagen og vejen. Caminoen i Spanien"

Christensen, Lars: "På afgrundens rand. Karl Gustavkrigene 1657-60", "Claus Bergs fynske altertavler", "Mellem kongegunst og landsforræderi. Corfitz Ulfeldt og Hannibal Sehested", "Drømmen om revanche. Store Nordiske Krig 1700-1721", "Den politiske Munk"

Christensen, Martin Boje: "Byzans. Østeuropas kirkeliv og den ortodokse kirkes historie. Forskelle og ligheder", "Jesu ligklæde fra Torino - ægte eller falsk?"

Dahl, Pia: "Grundtvig så det Rung’er … Om Grundtvig og salmesangen og melodierne, der ikke kunne følge med", "Tonens himmelstige. Om fællessangen i kirken", "Guldaldercauseri: Et møde med knægte, komponister, koner og andre kunstnere"

Danielsen, Iben: "Eleanor Roosevelt – første dame"

Dansberg, Joan: "Cirkus- og kvindehistorie – baseret på Irma Altenburgs erindringer"

Degnbol, Kenneth: "Fællessang"

Dinesen, Anna: "Et liv i det synnejyske"

Dissing, Elsebeth: "Når skandalen rammer", "Nærhed og sladder"

Dissing, Jette: "Arven fra 50'erne. En fortælling om at være barn på landet i Vendsyssel"

Duetoft, Peter: "J.F. Willumsen og hans tid"

Ellekilde, Nils Holger: "Dalarbøndernes udvandring til det hellige land", "Vejen til Utah", "Danskernes hævn"

Fenger-Grøndahl, Malene: "Flygtningenes danmarkshistorie"

Frandsen, Henning: "Min farmor og de andre faldne kvinder - Synet på kvinder, som fødte uægte børn og samfundets sanktioner", "Deporteret til Livø og Sprogø - Da racehygiejnen foldede sig ud i Danmark i 1900-tallet", "Bliv klogere på de danske højtider og festdage - Få historien om valentinsdag, kyndelmisse, mikkelsdag, valborgblus, mors dag, fars dag, bededag og mange flere", "Den nye kristne familiejul - Og lidt om den gamle hedenske", "Bander, bøller, røvere og stimænd i Danmark - Fokus er på bandekriminalitet fra middelalderen frem til tiden efter besættelsen", "Slyngler, sjovere og gravrøvere - True Crime fra 1790-1900 - en svunden tid i Danmark", "Rovmordere, bankrøvere og gemene platugler - True Crime fra den danske underverden 1900-1970", "Banditter i habitter - Storsvindlere, smuglere, plattenslagere og andre økonomiske forbrydere"

Frederiksen, Niels Ole: "Født i Horsens Tugthus - Danmarks mest afgrænsede kirkesogn", "Glimt før glemsel…", "Hvor der er en vilje, er der også en vej", "Med Fuglen på Viljens Vej", "Genforeningskongen Christian den X"

Getting, Birgitte: "Operettens historie"

Gjerø, Simon Rom: "Made in China - ægteskab og blandede børn i Riget i Midten", "Krudt og kugler i Kina", "Kinas kvinder – Fra indbundne fødder til høje hæle og #metoo"

Gleerup, Jørgen: "Kære Johanne", "Fra den grå sliders tid", "Da jeg var lille, og landbruget var stort, og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark"

Glistrup, Anne-Marie: "Mogens Glistrup – Politikeren, Provokatøren og Privatpersonen", "Mogens Glistrup – i fortælling og sang", "Anne-Marie Glistrup om et liv fra storby til bondeland"

Granum, Henny Vestergaard: "Om "Tyskerbørns" historie og vilkår", "Min far var tysk soldat i Danmark"

Hammeken, Morten Berle: "Krigen i Ukraine: Få et overblik på 75 minutter", "Konspirationsteorier: Forstå Trump, 9/11, QAnon ogvaccinemodstanderne", "Elvira Madigan: Historien bag myten"

Hangaard, Torben: "De første kristne i Rom", "Tempelherrerne", "Da Italien blev et land", "Familien Borgia i renæssancens Rom", "Billy the Kid"

Hansen, Birgitte: "Grænselandets sange"

Hansen, Per: "Vi morer os og mindes sammen"

Heisz, Tommy: "Kvinder i krig", "Da den spanske syge kom til Danmark", "Tingene fortæller danmarkshistorien", "Dødens årsag – et retsmedicinsk snit gennem danmarkshistorien", "Svømmepigerne, der forførte Danmark i 1930’erne"

Helle, Merete Pryds: "Danmark fra 1930’erne til i dag, oplevet igennem 3 romaner"

Herbst, Annette: "Det sønderjyske kaffebord", "Danmarkshistoriens sorte kapitel, Kaffe", "Kaffebordet. Danmarkshistoriens sorte kapitel", "Troens bord", "Troens bord. Koncert og foredrag", "Til højbord med kongerækken", "Højtids foredrag. Santa Lucia, (Også egnet for børn)", "Højtids foredrag. Fastelavn eller påske", "Gys og Gru i Middelalderen"

Hindø, Lone: "Hvis klostrets mure kunne fortælle - Et klosters historie - dets kvinder og mænd igennem 800 år", "Fra grød til brød og kage", "Dåb i kongehus og hytte", "Hun var gæv, Dagmar"

Hjermitslev, Hans Henrik: "Darwin og danskerne", "Mellem dannelse og uddannelse: Højskolernes historie og relevans i dag"

Hvaste, Freya: "Renæssancen - myternes opblomstring"

Høyer, Peter: "Kan man sejle til Berlin?", "Kom med gennem Gøtakanalen og Østersø-skærgården", "Hansestæder, Amsterdam og "Spillemænd fra Bremen"", "Med tog over ”Verdens tag”; en rejse i Tibet, ”Lille Tibet” og Kina"

Jakobsen, Erik H. A.: "Danmarksekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-08"

Jensen, Bjarne: "Historier om Danmarks mest berømte bjerg"

Jensen, Peter K. A.: "Menneskets udviklingshistorie (evolution)", "Hvorfor er vi forskellige?", "Rejse i Arktis", "Eftersøgningen af Nordvestpassagen", "Eftersøgningen af Nilens kilder"

Jensen, Poul-Henrik: "En på lampen -om Poul Henningsen"

Jensen, Torkil: "Kampen og magten og friheden i Kirken"

Juhl, Helle: "Jutlandia – krig, kald og kærlighed", "Barndom på landet", "Kvindernes verden – hjemmene på Hjerl Hede", "Mathildes krig – en anderledes krigsskæbne", "På lige fod – om kvindekamp og satire", "Der var så dejligt ude på landet", "Barndommens land", "Da Frøken Jensen blev moderne", "Husmødre - historier fra landets største arbejdsplads", "Husbestyrerinde søges…", "Jeg har tumlet mig i leg på Skamlingsbanken"

Kirkegaard, Lene: "Ankers Danmarkshistorie – Tidsepoken og vejen mod velfærdsstaten"

Koch, Caspar: "Gandhi - og hans eksperimenter med sandheden", "Sidste tog fra Tashkent"

Korsgaard, Laurids: "På de yderste sten"

Krag, Anne Hedeager: "Silkefund langs Silkevejen", "Bayeux-tapetet", "Vikingernes veje mod øst", "Dragt og magt", "Kristne symboler i tekstiler fra vikingetid"

Kristensen, Kaare: "Hvad lavede I egentlig om bord?", "Danmarks Titanic – om udvandrerskibet Norge og dets forlis i 1904", "Kongelige eskapader", "Danmarks største søhelt Peter Tordenskiold", "Napoleon Bonaparte – fra storhed til fald"

Larsen, Finn Andsbjerg: "Luther for dummies"

Larsen, Kurt E.: "Nye kirkeretninger i Danmark", "Hans Egede 300 år - missionær JA, kolonisator?", "Dansk kirkeliv i opbrud – hvor er vi på vej hen?", "Myter og fakta om Indre Mission"

Larsen, John Møller: "Islam: hvorfra og hvorhen? – en introduktion til en af verdens hovedreligioner", "Politisk islam – rødder, historie og nutid", "ABC – alfabetets historie og egenart"

Larsen, Mogens: "Flora Danica – to bogværker og et porcelænsstel" , "Romantik, dramaer og historier på danske herregårde", "Gilder og laug i gammel tid – samt de vandrende håndværkere ”Naverne”", "Den jyske hede", "2020 – Hundredeåret for Genforeningen og to nationale mindretal opstod", "Kirkens historie i Danmark", "”Ånden fra 48” samt de ”rigtige” folkemøder på Ejer Baunehøj, Himmelbjerget og Skamlingsbanken i 1800-tallet", "Den gamle hyggelige jul", "”Det moderne Babylon” – Forlystelser i 1800-tallet", "Frihed i tanke og handling", "”Hygge”", "Dansk landbrugs historie 1750-1900"

Lassen, Linda: "Men sko må jeg ha’ - roman om vandrelærerinden Henriette Gubi"

Lausten, Martin Schwarz: "Tro, politik og hemmeligheder i reformationstiden", "Kirkens problemer ved Genforeningen i 1920", "Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator", "Kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid"

Lindhardt, Vibeke: "Pibekraver & fløjlsmaver - reformationens betydning", "Bispekåber - pragt, dragt og magt", "Mormors garderobeskab - eller den tidkrævende unyttigheds betydning", "Fra gamle aviser til guldtråde", "Tegn & gerninger - om symboler og farver i kirketekstiler"

Madsen, Theis Vallø: "Tegnekunstens historie"

McGuire, Brian Patrick: "Kristne værdier og vores dilemma i dag", "Danmarks kristning 700-1300: Det er løgn at Harald blev kristen for at undgå en invasion", "Da Dannebrog faldt ned", "Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?", "De glemte danskere: Helgener i fortid og nutid"

Nielsen, Allan Spangsberg: "Slavenation Danmark!", "USA efter Trump- Hvad Nu?", "Brasiliens Historie – fra vandreservoir til ny stormagt under en ”Tropisk Trump”?", "Tre års krigen 1848-50- Danmarks glemte borgerkrig?", "Karl Gustav Krigene 1657-60 – Dengang svenskerne gik på vandet, og Danmark skulle deles med England!"

Nørup, Mette og Poul: "Den gang vi drog af sted - En vandretur gennem grænselandet - Billeder, sang og fortælling", "Syng med Højskolesangbogen, sang og fortælling", "En kulturrejse - Esbjerg-Rügen retur - Billedforedrag"

Oest, Henrik: "Aarhus Domkirke – en skattekiste af gode historier"

Oldenburg, Claus: "Kina i 1960’erne"

Petersen, Hans Jørgen: "Et underholdende foredrag om danske dialekter og rigsdansk", "”Vi elsker vort land” - et foredrag om fædrelandskærlighed", "Genforeningen 1920. 2020 er hundredåret for Sønderjyllands ”genforening” med kongeriget Danmark", "Sønderjylland – en personlig og humoristisk fortælling om grænselandet, en dansk, men anderledes landsdel", "Dansk identitet: ”Vort Modersmål er dejligt”"

Piekut, Ole Bach: "Om Dannebrog jeg ved… - et sangforedrag om Dannebrog", "Gudstjenestens historie"

Rasmussen, Bruno: "Historien om Martin Luther fortalt på 60 minutter"

Rasmussen, Hans Peter: "Aarhusianske mænd", "Københavnske kvinder i 1800-tallet", "Ole Kollerød", "Piraten Störtebeker"

Rasmussen, Jørgen Dieckmann: "Et ganske særligt par – Bodil og Hal Koch", "Diskret ophold - med fotos", "Isbjørnenes og Jens Munks Churchill"

Ravn, Karen Marie: "Omkring Det sønderjyske Kaffebord"

Rishøj, Flemming: "Danmarks smukkeste fængsel", "Manden der ændrede Europas kultur", "De farlige kvinders ø", "Djævle- eller paradisøen"

Risvig, Ronald: "Matador og kristendom - 24 fortællinger om vort liv"

Rützou, Esther: "Da kvinderne tog kjolen på", "Trone og Trods - Om den danske prinsesse Ingeborg"

Skibsted Klæsøe, Iben: "Vi følger i Vikingernes spor - vikingerne i det kontinentale Europa og i de østlige egne", "Kristne indflydelser i Vikingernes verden - og om livet på vikingernes handelspladser og i nordens første by Hedeby"

Sohn, Ole: "Frihedens port", "Jeg kommer snart hjem", "Gustaf Munch-Petersen – og den spanske borgerkrig", "Arne Munch-Petersen og hans hustrus dramatiske liv og skæbne"

Sommerlund, Henrik: "Kold krig og besøg i Kold-Krigsbunker", "Det gamle Egypten", "Fra Stalin til Putin"

Steenberg, Gunner: "Ukraines historie", "Ellen Nielsen – missionær og iværksætter i Kina 1871-1960", "Elisabeth Jerichau Baumann – guldalderens enfant terrible (1819-81)", "Grevinde Danner – bogtrykker Berlings elskerinde, kongens hustru og hendes socialpolitiske indsats"

Søby Brunkulsmuseum: "Udflugten går til Søby Brunkulsmuseum"

Thomassen, Aase: "Jeanne d’Arc Heks eller Helgen. Et billedforeddrag fra egne rejser i Jeanne d’Arcs fodspor"

Thornval, Mette: "SKÅL Danmark! - 1000 års historie fortalt gennem tidernes drikke", "Fra grød til gourmet og tilbage igen - om danskernes mad gennem tiden", "Heltinder - de stærke kvinder i Danmarkshistorien", "Historiske krimier – Når virkeligheden overgår fantasien", "Fortællinger om og med vin – Selvfølgelig med smagsprøver"

Treschow-Kühl, Theresia: "Engelske juletraditioner"

Weitemeyer, Lisbeth: "Dronning Dorothea og Dronning Margrethe – to dronninger af tiden", "Jørgen Arenfeldt – herremand og heksejæger", "Anne Marie – Agnes og Alhed - passion og kvindeliv", "Troskab. Frederik 4. – enevoldskonge – kriger – elsker og ægtemand", "Ulvejagt - Corfitz Ulfeldt, kongelig svigersøn, tyveknægt og landsforræder", "Så er det jul igen...", "Marie Grubbe – fra storhed til fald"

Wiedemann, Carsten: "Danmark rundt med Danmarks kort"

Zalewski, Barbara: "Med Luther til bords", "Gå i kloster…", "Vibeke Kruse – Christian IVs frille", "Kongelige tafler – i 1668 og i dag", "Alterbord og festbord – Borddækningens historie"

Østergaard, Anna-Grethe: "Min barndom i Herning i 50’erne"