Gunner Steenberg

Kontakt: Klampenborgvej 10, 5700 Svendborg.
Telefon: 6222 8486
Mobil: 2443 5543
E-mail: bgsteenberg@gmail.com
Hjemmeside: www.gunnersteenberg.dk

  1. Louise Rasmussen – bedre kendt som Grevinde Danner
  2. Den tyske "jødeaktion" i Danmark okt. 1943: både mirakel og tragedie
  3. Guldalderen i Danmark – eliten i kunst og kultur samt bagsiden af medaljen – fra krisen og fallitten 1815 til nationalismen, demokratiet og krigen 1848-1850
  4. Danmark i 60’erne – årtiet med opgang og oprør
  5. Dengang i 50’erne – noget om erindringer
  6. Leonora Christina ”Dronningen af Blåtårn”
  7. Elisabeth Jerichau Baumann – maler og enfant terrible i guldalderen (1819-81)
  8. Ellen Nielsen – missionær og iværksætter i Kina (1871-1960)
  9. Kina - fra fattigt uland år 1900 til stormagt i dag
  10. Israel/Palæstina – historien og konflikten


Gunner Steenberg lektor 1970-2003 på Skårup Seminarium ved Svendborg.
Cand. mag. fra Aarhus Universitet 1969 med historie og kristendomskundskab.
Undervisning ved Historisk Institut, Aarhus Universitet 1968 – 1970.
Undervisning i historie, samfundsfag og religion på Skårup Seminarium ved Svendborg 1970 - 2003.
Kursuslærer på Danmarks Lærerhøjskole – i dag Danmarks Pædagogiske Universitet.
Undervisning på Universita Della Tuscia, Viterbo, Italien.

Kan både formiddage, eftermiddage og om aftenen.
Se hjemmeside: www.gunnersteenberg.dk for uddybende information.

Gunner Steenberg holder foredrag i hele landet.
Foredrag på 2 timer inkl. pause og debat. Honorar 5000 kr. samt transport efter statens takst.

1. . Louise Rasmussen – bedre kendt som Grevinde Danner

LR levede i guldaldertidens København ca. 1815 -1875. Guldaldersamfundet skildres både glanssiden med den imponerende kulturelle blomstring – og bagsiden af medaljen med fattigdom, slum og prostitution. LR kom fra samfundets bund, men nåede ud af fattigdommen. Hun tog sig to elskere, fik et barn i dølgsmål med ham hun virkelig elskede, men blev gift med den anden, nemlig kong Frederik 7 i 1850. Udviklingen i det umage ægtepar mellem den drikfældige monark og borgerlige kone. Samt den konstante nedrakning af Grevinde Danner gennemgås. Til sidst hvordan Grevinde Danner forvalter den enorme formue hun arver efter kongens død 1863.
Foredraget suppleres med talrige billeder fra samtiden.
Foredraget er tidligere holdt i 22.1.15 Foreningen Norden i Borgerforeningen i Svendborg, 12.11 2013 i Risbjerg Kirke i Hvidovre, 30.01.2019 Nørre Aaby seniorskole.

2. Den tyske "jødeaktion" i Danmark okt. 1943: både mirakel og tragedie

Natten mellem den 1. og 2. okt. 1943 gennemførte den tyske besættelsesmagt en razzia over hele landet og pågreb 284 jøder. Senere nogle flere – i alt 474 som alle blev deporteret til KZ-lejren Theresienstadt. Men det lykkedes ca 7000 jøder at flygte til Sverige i sikkerhed. Denne enestående historie fortæller om frygt og håb, om hjælp og mod. Hvordan kunne miraket ske, at ca 7000 jøder blev sejlet over Sundet til Sverige? – Hvorfor blev ingen af de danske fanger i Theresienstadt sat på transporttog til Ausschwitz? – Hvem beskyttede dem? – Hvorfor blev de danske og norske fange hentet hjem medio april 1945 i De Hvide Busser? Hvordan blev fangerne og flygtningene modtaget , da de vendte hjem til Danmark efter krigen?
– Foredraget suppleres af talrige billeder, dokumenter og fortællinger fra dengang.
Foredraget er tidligere holdt 8.4.15. Midtfyns SeniorVærksteder i Ringe, 13.4.15 Højby Seniorforening, 18.3. 2015 Folkeuniversitetet i Svendborg, 14.3.2016 Folkeuniversitetet i Hobro, 16.11.17 Ældresagen i Haslev, 26.4.18 AOF i Brøndby, 15.02.2019 Smidstrup Forsamlingshus.

3. Guldalderen i Danmark – eliten i kunst og kultur samt bagsiden af medaljen – fra krisen og fallitten 1815 til nationalismen, demokratiet og krigen 1848-1850

Foredraget indledes med Paradokset: skønt ulykkerne vælter ind over landet (slaget på Rheden 1801, bombardementet af København og tabet af flåden 1807, statsbankerotten 1813 og tabet af Norge 1814), så blomstrer kunsten og kulturen op. Guldalderkunsten skildres som borgerlig kunst. Malerne Eckersberg, Købke, Marstrand m fl maler til det købestærke borgerskab. Digterne Oehlenschlæger, H. C. Andersen, J. L. Heiberg m fl og komponisterne Weyse, Kuhlau og N. W. Gade henvender sig til det dannede borgerskab. Guldalderen var specifikt et Københavner-fænomen. I byen gik genierne side om side indenfor samme generation: Søren Kierkegaard, Grundtvig, H. C. Ørsted og mange andre kendisser.
Bagsiden af medaljen belyses ved de sociale forhold i København. De fattige udgør 90 % af byens indbyggere. De usunde boliger og børnedødeligheden, den udbredte prostitution samt forbrydelse og straf i byens liv skildres. To kendte mønsterbrydere, der fra bunden af samfundet kæmper sig over på solsiden, belyses indgående.
Den stigende Nationalisme fører til nationalromantikken i alle grene af kunsten samt til krigen 1848-50 og grundloven 1849. Den ny demokratiske ånd når kun at sætte få aftryk i kunsten. Katastrofen 1864 lukker og slukker definitivt for guldalderen.
Foredraget ledsages af talrige, smukke af billeder af guldaldermalerne både hjemme og på rejse – især til Italien og Rom. Samt af mindre smuk, men realistisk dokumentation af den sociale nød i København.
Foredraget er tidligere holdt: 6.11.17 i Kolorithøjskolen i Herning, 13.03.2018 Ældresagen i Stenløse, 21.03.2018 Magister Seniorklub, Odense

4. Danmark i 60’erne – årtiet med opgang og oprør

60’erne blev opgangsårtiet hvor velfærdsstaten med fuld beskæftigelse og social tryghed blev realiseret. Parcelhus-DK og beton-DK blev bygget. Familien DK fik råd til alle de ny forbrugsgoder til hjemmet. Og fjernsynet der for altid ændrede vores hjemmekultur. Drømmen om bilen blev til virkelighed. Og ferien sydpå med Tjæreborg eller Spies, der lærte danskerne at drikke vin. Men huset, bilen, ferien mm kostede. De hjemmegående husmødre kom ud på arbejdsmarkedet – ofte som ufaglæte. , Da hun stadig var husmor, fik hun dobbeltarbejde. En revolution i kærnefamilien lurede – og brød ud.
60’erne blev også oprørsårtiet med de unges reaktion mod forældregenerationens materialisme: protester og opbrud i normer og traditioner – i mode, musik, kønsroller, studenteroprør, protestaktioner mod atomkrigen og Vietnamkrigen.
Foredraget brydes jævnligt af Breaking News – udland: Gagarin den 1. mand i rummet 1961, Berlinmuren 1961, Cubakrisen 63, mordet på Kennedy 63 m fl. Og af Breaking News – indland: 4 betjente skudt 65, Margrethe og Henrik gift 67 m fl.
Du kan genhøre musikken fra 60’erne samt se talrige billeder fra dengang, som hjælper meget på den lidt rustne hukommelse.
Foredraget er tidligere holdt: 20.4.17 Sognegården i Næsby, 24.01.2019 Torsdagscaffen i Ballerup

5. Dengang i 50’erne – noget om erindringer

Et foredrag med lyd og billeder fra dengang – velegnet til at ruske op i den lidt rustne hukommelse.
1950 var Danmark endnu et landbrugsland, men Marshall-hjælpen og Ferguson-traktoren afskaffede både de 1000er af heste samt karle og piger på gårdene. En hel livsform forsvandt for altid. I byerne var der fortsat fattigdom og arbejdsløshed efter krigen. Først 1958 vendte konjunkturerne. Danskerne fik adgang til alle de ny forbrugsgoder i hjemmet. Fjernsynet kom til og ændrede for altid vores vaner hjemme i stuerne. Og bilen. Og parcelhuset. Og ferien sydpå med Tjæreborg eller Spies. Men det kostede alt sammen. Kvinderne måtte ud og tjene penge – ofte som ufaglært. Hvad kom de ny tider til at betyde - for den enkelte familie? – og for samfundet? – For resten: hvad lavede vi om aftenen før fjernsynet?
Amerikaniseringen satte sig massivt på kulturen: film, musik, dans, mode – alt fra Guds eget land slugte danskerne – især ungdommen: James Dean, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Grace Kelly. Elvis Presley m fl. Apropros de unge: hvad husker du fra din skoletid? – hvad lærte vi egentlig i skolen? – hvad kom du i gang med efter skolen? Skolen sorterede kraftigt os børn: kun 4 % af en årgang tog studentereksamen. Det var før SU som først kom 1961 i ret skrabet udgave.
I foredraget viser jeg billeder fra 50erne – ud fra det gamle ord ”billeder siger mere end 1000 ord”.
Foredraget er tidligere holdt: 28.10.17 Slægtshistorisk Fore. for Storkøbenhavn, 30.01.2018 Hjallelse Eftermiddagsklub

6. Leonora Christina ”Dronningen af Blåtårn”

Kong Christian 4.s yndlingsdatter Leonora Christina (1621-1698) levede i rigdom og pragt de første 42 år, de næste 22 år som politisk fange i statsfængslet Blåtårn og de sidste 13 år i Maribo Kloster. Hendes ægteskab og samliv med rigshofmester Corfitz Ulfeldt er historien om kærlighed, magtbegær, skyhøje ambitioner, højforræderi og påtvunget ensomhed. Corfitz Ulfeldts (og hendes ?) planer om at tage kongemagten fra kong Frederik 3. (hendes halvboder) og genindføre den katolske kirke i landet førte hende ind i 4 fængsler: Malmø, Hammershus, Dover Castle og Blåtårn. Vi kender Leonora Christina fra hendes 2 bøger. Den mindre kendte franske selvbiografi, skrevet 1673 i hendes 10. fangeår i Blåtårn, skrevet i al hast (man skulle ellers tro hun havde god tid), hvor hun beskriver sig selv som den forfulgte uskyldighed, der sidder uden dom i kongens fængsel. Den kendte Jammersminde om hendes årelange fængselsophold hvor hun opfatter sig som ”Kristi Korsdragerske”, der med Guds hjælp udholder alle trængslerne i fængslet. Men vi må ikke lade os narre af Leonora Christina. Bodil Wamberg advarer os i bogen ”Leonora Christina Dronningen af Blåtårn”: ”Leonora Christina er løgnens mester. Hun er et af disse højt begavede mennesker, der lyver suverænt og overbevisende for sig selv og andre for at klare livet”. Foredraget giver et bud på den sande Leonora Christina.
Foredraget ledsages af talrige billeder, der belyser den dramatiske historie.
Foredraget er tidligere holdt: 1.11.2012 i Skårup Kirkelade, 1.3.2013 i Svendborg Seniorakademi, 20.3.2016 i Magister Seniorklub i Odense

7. Elisabeth Jerichau Baumann – maler og enfant terrible i guldalderen (1819-81)

Elisabeth kunne ikke vinde anerkendelse som maler i det nationalistiske Danmark – hun var TYSK – men hun slog igennem rundt om i Europa og Orienten. Elisabeth klarer sig som kvinde i den mandsdominerede guldalder i kraft af sin personlighed og sine kompetencer. Elisabeth ville det hele – både karrieren og familien. Hun får 9 børn, som kommer slemt i klemme mellem en karrierekvinde og en svag, sygelig ægtefælle. I foredraget belyser jeg Elisabeth som den eneste kvindelige maler i guldalderen – både hendes professionelle karriere og hendes samliv med ægtemanden Jens Adolf Jerichau, billedhugger og Bertel Thorvaldsens efterfølger. Problemet med den manglende anerkendelse i Danmark får Elisabeth til at søge ud i Europa og helt til Orienten. I Istanbul får hun som kvindelig maler adgang til at male kvinderne i sultanens palads Topkapi. Foredraget bygger især på Elisabeths mange malerier, på uddrag af hendes 3 bøger samt på beskrivelser fra venner som stod hende nær.
Foredraget er ledsaget af talrige billeder, som bringer os tæt på kunstneren, ægtefælle og moderen Elisabeth – samt på kunstmiljøerne i København, Rom , London mm.

8. Ellen Nielsen – missionær og iværksætter i Kina (1871-1960)

Ellen valgte selv sin helt utrolige livsbane. Den religiøse vækkelse i forbindelse med morens død 1890 fører hende som ganske ung til København. Her arbejder hun som strygejomfru og KFUK-missionær i det hårde miljø blandt prostituerede og alkoholikere. Hun tager lærereksamen på Zahles Seminarium for at kvalificere sig som udsendt missionær. Dansk Missionsselskab sender Ellen til Kina. Efter en jordomrejse ankommer hun til den lille by Dagushan i Manchuriet 1898. Her virker Ellen til sin død 1960. Ellen bliver rystet over mødet med den kinesiske kultur: ”Hedenskabet er råddent i bund og grund!” Hun indleder sin livslange kamp mod kvindeundertrykkelsen: de indsnørede føder, konkubinerne, uvidenheden og overtroen. I Dagushan opbygger hun et helt skole- og håndværkersamfund for piger alene. Hun bliver kinesisk statsborger for som sådan at kunne købe jord, så hendes skolesamfund kan blive selvforsynende. Ellen er også aktiv i lægemissionen – især under koleraepidemien i 1920erne. Som den eneste danske missionær bliver Ellen i Kina efter Mao og kommunisterne tog magten 1949. Som godsejer bliver hun fængslet og stemplet som kontrarevolutionær. Ellen kommer fri mod ikke at missionere eller komme i kirken. Hun dør 1960. Under Deng Shaoping bliver hun rehabiliteret og æret med en mindesten i Dagushan.
Foredraget ledsages af talrige billeder, som bringer os tæt på Ellen og hendes kinesiske miljø i Kina.

9. Kina - fra fattigt uland år 1900 til stormagt i dag

Kina-dag med 2 foredrag og 1 film – se nærmere detaljer på min hjemmeside www.gunnersteenberg.dk 
 

10. Israel/Palæstina – historien og konflikten

Israel/Palæstina-dag med 2 foredrag og 1 film – se nærmere detaljer på min hjemmeside www.gunnersteenberg.dk