Finn Mynster Christensen

Kontaktadresse: Røverdal 22, Dollerup, 8800 Viborg.
Telefon: 2227 1488
E-mail: finnchristensen.fc@gmail.com
Hjemmeside:
www.finnchristensen.dk

  1. Afghanistan – hvorhen?
  2. Iran – præsteskabet og befolkningen
  3. Rom – pavekirkens by
  4. Sydsudan – et nyt land fødes
  5. Dagen og vejen. Caminoen i Spanien

Tidligere lektor i historie, samfundsfag og kinesiske områdestudier og foredragsholder gennem 20 år.
Født 1952. Uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag fra Roskilde Universitetscenter 1981. Undervist på en række gymnasier og HF-kurser. 1993-2017 lektor på Viborg Katedralskole.
Mellemøststudier 2002-2005 på Syddansk Universitet i Odense.
Rejser i store dele af verden. Flere med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet. Andre med støtte fra Foreningen Af Lærere i Samfundsfag (FALS). Rom-guide for Klassikernes Rejseforening. Arrangeret studieture i Europa og USA.
Holder foredrag over hele landet. Medbringer USB-stik til pc og projektor. Kan evt. selv medbringe.

1. Afghanistan – hvorhen?

Afghanistan kom for alvor på den politiske dagsorden efter terrorangrebet 11.september 2001. Og endnu engang blev Afghanistan centrum for krige, som plager befolkningen. Jeg har rejst i Afghanistan i snart 20 år. I foredraget vil jeg komme ind på hvad Afghanistan egentlig er for et land og hvordan livet leves der. Herunder religionens rolle. Vi vil blive ført ind i den historiske baggrund for de konflikter, der udspiller sig i landet og hvilken rolle de forskellige globale magter spiller. Danmarks rolle vil naturligvis også blive inddraget. Samtidig vil hele flygtningeproblematikken blive taget op.
(90-120 min. – 3.000 kr.)

2. Iran – præsteskabet og befolkningen

Iran spiller en central rolle i mange af de konflikter, der udspiller sig i Mellemøsten og på globalt plan. Det iranske præsteskab er et politisk-religiøst styre, som støttes af dele af befolkningen, men også et styre, der kritiseres af lige så store dele af befolkningen. Foredraget kommer ind på nogle af de mennesker, som har valgt at sætte sig op mod styret – og som bliver forfulgt af systemet. Og foredraget vil endvidere sætte fokus på den historiske baggrund for præstesyret i dag. Samtidig vil vi komme ind på hele den persiske kultur, som er væsentlig anderledes end den arabiske.
(90-120 min. – 3.000 kr.)

3. Rom – pavekirkens by

Historiens vingesus over Rom. Der tegnes et billede af Roms udvikling tilbage fra antikken frem til i dag. Pavernes Rom byggede videre på antikken, men først med renæssancen og barokken blev Rom til det vi ser i dag. Historie og arkitektur, politik og magt. De store kulturhistoriske linjer trækkes op med inddragelse af en perlerække af kendte og mindre kendte eksempler af kunst og arkitektur.
(90-120 min. – 3.000 kr.)

4. Sydsudan – et nyt land fødes

Jeg har med i Sydsudan, da folkeafstemningen om uafhængighed fandt sted i 2011. Det var en begivenhed helt ud over det sædvanlige. Befolkningen var virkelig fast besluttet på, at borgerkrigene gennem 50 år nu skulle sluttes. Folk mødte op ved afstemningsstederne allerede om natten – og stod i kø i timevis. Alt foregik totalt velordnet og fredeligt. Sydsudan så dagens lys som selvstændig nation. Men i dag er Sydsudan desværre tilbage i volden mellem forskellige etniske grupper. Foredraget vil give nogle bud på, hvordan vi skal forstå situationen i et af verdens fattigste lande. Og vi kommer tæt på befolkningen.
(90-120 min. – 3.000 kr.)

5. Dagen og vejen. Caminoen i Spanien

Vi vandrer ad den gamle pilgrimsrute fra Syd-Frankrig ud til Santiago de Compostella. Foredraget er dels en reportage om selve vandreturen med alle dens fantastiske oplevelser. Hvad sker der undervejs og hvordan bliver man påvirket af sådan en 650 kilometer lang vandrertur? Samtidig sættes pilgrimsruten ind i et større historisk perspektiv omkring pilgrimsvandring i Europa tilbage fra middelalderen frem til i dag.
(90-120 min. – 3.000 kr.)