Ole Bach Piekut

Kontakt: Nybyvej 12, 4340 Tølløse
Tlf.: 29218780
E-mail: obp@km.dk

  1. Udsendt for Danmark
  2. Om Dannebrog jeg ved… - et sangforedrag om Dannebrog
  3. Gudstjenestens historie
  4. Henrik Pontoppidan
  5. Kirkehøjskole om Henrik Pontoppidans romanforfatterskab


Sogne- og feltpræst.
Ole Bach Piekut har holdt foredrag i hele landet for virksomheder, kirker og organisationer, ligesom han har afholdt kirkehøjskoler og undervist på teologi for lægfolk. Foredragene spænder over varierende emner - men fællesnævneren er, at de er engagerede, autentiske og levende.
Ole Bach Piekut har gennem 15 år været præst i folkekirken og sideløbende feltpræst tilknyttet Hærens Officersskole.

Ole Bach Piekut holder foredrag i hele landet.

1. Udsendt for Danmark

Feltpræst Ole Bach Piekut vil fortælle om sit arbejde blandt de danske soldater i Afghanistan, ISAF 16, Foredraget vil handle om landet, om missionen, om hjemkomsten og i særdeleshed om de udfordringer og opgaver som feltpræsten og soldaterne står overfor.
(Varighed 60 min.; 4000 kr. + transport. Hjælpemidler: Projektor)

2. Om Dannebrog jeg ved… - et sangforedrag om Dannebrog

Sognepræst Ole Bach Piekut fortæller om Dannebrogs historie og tilblivelse og ikke mindst om flaget i poesien. Vi skal synge kendte og elskede sange om Danneborg, samt de knap så kendte som generationerne før os holdt så meget af. Gennem foredrag og fællessang udfoldes og genopfriskes historien om vores mere end 900 år gamle Dannebrog.
(Ca. 60 min.; 4000 + transport. Hjælpemidler: Klaver, organist og kirkesanger)

3. Gudstjenestens historie

Hvorfor gør vi som gør i kirken? Foredraget er en historisk gennemgang af gudstjenestens historie og en forklarede gennemgang af de enkelte liturgiske led i højmessen som vi kender den fra vores tradition. Vi slutter af med oplæg til en debat omkring liturgi og gudstjenesteform. Skal vi bevare og fortsætte som vi plejer - eller skal vi tænke helt nyt?
(45 min. + debat. 4000 + transport)

4. Henrik Pontoppidan

Tre selvstændige foredrag:
1.Det forjættede land, 2. Lykke Per, 3. De dødes rige
Hvert foredrag indeholder en genfortælling og fortolkende gennemgang af romanen. Foredraget Indledes med en introduktion til forfatteren og hans samtids politiske og historiske strømninger.
(60 min.; 4000 per foredrag + transport)

5. Kirkehøjskole om Henrik Pontoppidans romanforfatterskab

Gennem tre sammenhængende foredrag tages der livtag med Henrik Pontoppidans store romantrilogi: Det Forjættede Land, Lykke-Per, De Dødes rige. Trilogien gennemgås kronologisk, med det formål, at tydeliggøre den udvikling Pontoppidan gennemgår samt hans kritik af kristendommen og hans rekonstruktion af kristendommen, gennem hans romanforfatterskab. Der vil blive fokuseret på Pontoppidans litterære karakterer, der fungerer som talerør for forfatterens eget forhold til kristendom og samfund og på Henrik Pontoppidans skarpe blik for forholdet mellem ide og virkelighed. Hver roman vil blive genfortalt i kortform og gennemgået
(Varighed: Aftales nærmere ved henvendelse. Pris 10.000 + transport)