Kjeld Høegh

Kontakt: Kancellivej 3, 5200 Odense V
Tlf.: 4035 0431
E-mail: info@kjeld-hoegh.dk
Hjemmeside: www.kjeld-hoegh.dk 

  1. Danske Sprogbilleder – en dialektaften
  2. Kroppen lyver aldrig!
  3. Sicilien – Middelhavets Perle

Skuespiller/ Retorikpædagog. Sceneinstruktør og kulturrejseleder.
Underviser i kropssprog, drama og prædikenteknik.

1. Danske Sprogbilleder – en dialektaften

Ved siden af mit arbejde som skuespiller, har jeg gennem årene haft en speciel interesse for danske lokalsprog. Derfor har jeg udviklet en Dialektaften, hvor jeg læser/fortæller på dialekt fra mere end en snes lokalområder i Danmark.
Det er et autentisk og underholdende indblik i en række af landets mest kendte (og elskede) dialekter. Jeg tager behørigt og humoristisk hensyn til både det originale udtryk og de lune særpræg i folkekarakteren, idet jeg søger at identificere mig med de personer, der er kendetegnet ved netop det pågældende lokalsprog.
Af de ca. 20 dialekter, hører vi undervejs bl.a. Thybo-mål, Himmerlandsk, Alsisk, Fynsk, Sjællandsk og Mønsk.
Jeg har samlet tekster fra de forskellige landsdele – og har i den forbindelse besøgt mange ældre mennesker, for at lytte og tale mig frem til en godkendelse af de udtryk der fordres, i det pågældende lokalsprog.
Velkommen til en sprogmusikalsk rejse gennem Danmark!
(Ca. 100 min.; 3500,- kr. + transport)
Foredraget er senest holdt: Åby Kirkes Sognegård den 28. januar 2016; Sorgenfri Kirkes Sognehus den 25. februar 2016; Kristrup Højskoleforening, tirsdag d. 23 nov. 2021;  Seniorhøjskolen Kerteminde, den 25. okt. 2022 og Svendborg Forsamlingshus, den 23. nov. 2022.

2. Kroppen lyver aldrig!

Et bedre kendskab til, hvad kropssproget fortæller, kan lære os at opleve og forstå vore medmennesker på en ny og inspirerende måde. Kroppen fortæller meget mere om os, end vi tror. Ikke mindre end 55 % af det samlede sproglige udtryk, kommunikeres gennem kropssproget! I dette foredrag gennemgås kroppens mangespektrede udtryk fra kropsholdninger over håndtryk, arm – og benbarrierer til de territorier og zoner vi alle forholder os mere eller mindre ubevidst til og som har betydning for, hvordan vi befinder os med vort kropssprog -.
Desuden belyses bl.a. hvilken betydning øjensignalerne har, - hvordan og hvor vi sidder – går, står – og hvorfor, etc.
Alle de signaler, vi ubevidst sender til omgivelserne - har stor betydning for, hvordan vi bliver opfattet som person – og som menneske.
Et spændende, humoristisk og levende indblik i kropssprogets mange facetter, der illustreres på talrige måder. Kropsligt – naturligvis!
(Ca. 100 min.; 3500,- kr. + transport)
Foredraget er senest holdt: 16/3 2016 Skals Kirkes Sognegård.

3. Sicilien – Middelhavets Perle

Sicilien – Middelhavets Perle
En belysning af Siciliens brogede historie, befolkning og kultur, baseret på talrige rejser øen rundt gennem 20 år. Foredraget vil bl.a. være velegnet som optakt til et besøg på denne spændende middelhavsø.
(Ca. 90 min.; 3500,- kr. + transport)
Foredraget er senest holdt: 15 oktober 2011 på Højskolen Snoghøj, Fredericia.